(CargoOn) Jednání a přijetí nabídek v Messengeru speditérem

Aktualizované 15/10/23 podle Małgorzata

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je k dispozici uživatelům produktové linie pro speditéry (TFF - Trans for Forwarders) a CargoON.

Z tohoto článku se dozvíte, jak:

 • vyjednávat, přijímat nebo odmítat nabídky
 • navrhnout svou cenu
 • stáhnout nabídky
 • vyjednávat s více dopravci současně

Po zveřejnění nákladu můžete očekávat, že vám budou do messengeru zasílány zprávy nebo nabídky od dopravců. Otevřením zprávy provedete jednu z následujících akcí.

Vyjednat nabídku

Po přijetí cenové nabídky od dopravce zadejte svou sazbu za přepravu a klepněte na tlačítko Odeslat.

Pokud je kontaktní osobou pro konkrétní náklad přidělen někdo jiný z vaší společnosti, může jednat se stejným dopravcem ve stejnou dobu jako vy.

Klepněte na ikonu hodin s číslem, které udává, s kolika osobami nyní dopravce jedná. Zobrazí se následující části:

 • Moje, která obsahuje vaše jednání s tímto dopravcem;
 • Jiné, ve které jsou jména lidí ve vaší společnosti, se kterými dopravce jedná ve stejnou dobu.

Přijmout nabídku

Klepnutím na tlačítko Akceptovat schválíte nabídku dodavatele.

Klepnutím na ikonu hodin zobrazíte historii vyjednávání.

Odmítnutí nabídky

Klepnutím na tlačítko Odmítnout odmítnete nabídku dodavatele.

Tato možnost neznamená definitivní ukončení jednání, ale pouze odmítnutí konkrétní cenové nabídky. Obě strany mohou pokračovat v jednáních.

Odeslání sazby

Po přijetí jakékoli zprávy od dopravce o nabídce můžete odeslat svůj cenový návrh.

 1. Klepněte na zelené tlačítko Navrhnout sazbu.
 2. Zadejte částku, kterou navrhujete za tento náklad, a klepněte na tlačítko Odeslat.
Zde můžete změnit i měnu platby za poskytnutí přepravní služby.
 1. Vaše odeslaná nabídka čeká na přijetí.

Po odeslání cenové nabídky ji dopravce může přijmout, vyjednat nebo odmítnout.

Stažení nabídky

Chcete-li změnit nebo stáhnout odeslanou nabídku, klepněte na tlačítko Stáhnout nabídku. Můžete tak učinit, pokud dodavatel návrh nepřijme.

Po stažení nabídky můžete předložit další.

Vyjednávání s více než jednou osobou

Zobrazení všech probíhajících jednání o daném nákladu:

 1. V záložce Přidáno v modulu Náklad najděte nabídku, která vás zajímá, a klikněte na ni, abyste viděli další informace.
 2. V záložce Vyjednávání se nachází část Moje vyjednávání. Zde najdete všechna svá jednání s dopravci..
 3. Klepnutím na ikonu hodin si můžete prohlédnout podrobný průběh jednání s daným dopravcem.
 4. Klepnutím na položku Jiná vyjednávání zjistíte, kdo další z vaší společnosti jedná o tomto nákladu.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)