Widget TransRisk

Aktualizované 13/5/24 podle Katarzyna

Kdo může tuto funkci používat?

Tato funkce je k dispozici všem uživatelům Platformy Trans.eu a CargoON.

Více informací o modulu Dashboard a widgetech.

Základní informace o widgetu

Přidejte si TransRisk do svého dashboardu a podívejte se, jak dodavatelé na platformě Trans.eu hodnotí vaši důvěryhodnost.

Widget TransRisk vám pomůže určit váš status a to, zda je vaše hodnocení na horní nebo dolní hranici.

TransRisk poskytuje informace o aktuální situaci společnosti, což usnadňuje analýzu rizik a rozhodování o spolupráci s dodavateli.
Více informací o systému TransRisk naleznete zde.

TransRisk widget:

 • patří mezi widgety z kategorie Hodnocení,
 • je určen pro klienty, kteří mají vypočtený index TransRisk,
 • prezentuje údaje shromážděné na základě vypočteného indexu TransRisk,
 • prezentuje historické údaje (z předchozího dne),
 • můžete jej přidat do Dashboardu pouze jednou.

Součásti výchozího zobrazení widgetu TransRisk jsou:

 1. Stav ke dni: datum, ke kterému byl index TransRisk vypočten
 2. Koláčový graf: zobrazuje aktuální hodnocení s úrovní stavu.
 3. Váš stav: informace o vašem aktuálním stavu.
 4. Tlačítko Show me details (Zobrazit podrobnosti): kliknutím na něj se dostanete do podrobného grafu.

Součásti podrobného zobrazení widgetu TransRisk jsou:

 1. Stav k datu: datum, ke kterému byl index TransRisk vypočítán.
 2. Tlačítko Návrat na domovskou obrazovku: kliknutím na něj se vrátíte do výchozího zobrazení widgetu.
 3. Váš aktuální stav: informace o vašem stavu
 4. Koláčový graf: zobrazuje informace o procentech potřebných k dosažení dalšího stavu nebo maxima.
 5. Co ovlivňuje váš stav: informace o tom, jak zpoždění plateb, přijetí nabídky a hodnocení ovlivňují index TransRisk.

Jak analyzovat data?

 1. Koláčový graf - ve výchozím zobrazení - vás informuje o vašem aktuálním stavu.

Míra, do jaké je stav vyplněn barvou, ukazuje, zda stav dosáhl svého maxima nebo zda se nacházíte na jeho dolní či horní hranici.

Jedná se o údaje související s informacemi z Platformy (TransRisk) a zobrazují stav, nikoli pokrok.

 1. Podrobný graf obsahuje:
 • Údaje o stavu, ve kterém se nacházíte.
 • Stupeň dokončení zeleného pruhu kolem procentuální hodnoty, který znázorňuje dosaženou úroveň,
 • Procentuální hodnotu udávající, kolik vám chybí k dosažení další úrovně.
 • Faktory, které ovlivňují TransRisk.
Pokud jste dobrým plátcem, nemáte žádné opožděné platby (což znamená pozitivní vliv) a vaše hodnocení a akceptace nabídek mají neutrální nebo negativní vliv, již víte, že se vyplatí zaměřit se na poslední dva aspekty, abyste zlepšili svůj TransRisk.

Widget TransRisk vám umožní sledovat váš pokrok a pomůže vám pochopit, které faktory nebo činnosti ovlivňují procentuální změnu TransRisku.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)