Další funkce burzy vozidel

Aktualizované 9/7/24 podle Jakub

Z tohoto článku se dozvíte, jak:

  • zobrazit kompaktní a výchozí zobrazení
  • přizpůsobit karty
  • spravovat pořadí karet
  • najít odpovídající nabídky pro konkrétní vozidlo

Kompaktní pohled

  1. Přepnutím do Kompaktního zobrazení lze na obrazovce zařízení zobrazit více nabídek.

BURZA > Burza vozidel > Kompaktní zobrazení

  1. Chcete-li obnovit standardní nastavení, vyberte Výchozí zobrazení.

U obou zobrazení výměnné tabulky se povolením režimu celé obrazovky na vašem zařízení zvýší počet položek aktuálně zobrazených na obrazovce.

Personalizace karet

Kartam na burze lze přiřadit názvy. Zadané parametry filtrování můžete uložit pod libovolným názvem. Při filtrování nabídek na burze pomocí jednoho z uložených filtrů odpovídá název záložky názvu uloženého filtru. Chcete-li kartám výměny přiřadit názvy, uložte skupiny filtrů pod jejich příslušnými názvy

Nastavte požadované parametry filtru a potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.

  1. Při filtrování tabulky nabídky výměny použijte jeden z uložených filtrů v rozbalovacím seznamu a klepněte na položku Hledat.

V tabulce nabídky se zobrazí karta s názvem odpovídajícím názvu uloženého filtru.

Spravujte pořadí karet

Na Platformě je možné spravovat pořadí záložek se zadanými parametry filtrování.

  1. Klepněte na danou kartu a podržte na ní stisknuté tlačítko myši.

  1. Přesuňte jej na správné místo a pusťte.

Odpovídající nabídky na burze vozů

  1. Po zveřejnění nabídky přejděte na záložku Odeslané pod modulem Přepravné. Potom můžete vyhledat vozidlo pro konkrétní náklad. Klepněte na ikonu Zobrazit odpovídající vozidla.

Step 2 image

Tato možnost je dostupná jak pro zásilky zveřejněné na burze, tak pro soukromé zásilky.

Klepnutím na ikonu se přesměrujete na Burzu vozidel, kde se vytvoří záložka s parametry odpovídajícími zveřejněnému nákladu.

Step 5 image

Filtr nastavený na burze vozidel získává údaje o nákladu, jako jsou: nakládka a vykládka (+50 km), velikost vozidla, typ karoserie, hmotnost, *nakládací metry, *dodatečné požadavky (např. výtah, ADR).

Tato možnost je dostupná také v rámci přepravní karty.

Step 6 image


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)