(CargoON) Automatická pravidla odesílatele

Aktualizované 18/10/23 podle Katarzyna

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je k dispozici uživatelům produktové řady CargoOn.

Z tohoto článku se dozvíte:

 • co je to automatické pravidlo a jak jej přidat,
 • jak publikovat náklad pomocí automatického pravidla,
 • jak vyhledávat automatická pravidla.

Co jsou automatická pravidla?

Automatická pravidla jsou nejlepším způsobem, jak přilákat dopravce k plnění objednávek téměř bezúdržbovým způsobem. Díky pravidlům můžete rozhodnout, kdo a v jakém pořadí bude od vás dostávat nabídky nákladů.

Automatické pravidlo vytvořte jednou a bude se zobrazovat při každém zveřejnění nákladu s danými parametry.

Přidání automatického pravidla

 1. V nabídce vlevo vyberte položku Automatická pravidla a potom klepněte na tlačítko Přidat automatické pravidlo.
 1. Rozšířit pravou stranu automatické rule adding form:
 • Název třídy nákladu - toto pole je povinné. Pojmenujte své pravidlo. Jeho název je viditelný pouze pro vás a vaše kolegy - ujistěte se, že je snadno identifikovatelný.
 • Místa nakládky a vykládky - pokud máte v adresáři zadané adresy, zobrazí se v rozbalovacím seznamu. Nezapomeňte, že pravidlo bude fungovat správně, pokud se parametry trasy shodují s parametry nákladu, který chcete pomocí pravidla zveřejnit.

Příklad Pokud ve formuláři uvedete přesnou adresu nakládky a vykládky (ulice, číslo) ve vybrané zemi, budete muset uvést stejné údaje v nákladním listu. Máte možnost vynechat místa nakládky a vykládky, tímto způsobem bude pravidlo fungovat pro konkrétní charakteristiku nákladu, přičemž místa budou ignorována.

 • Požadavky na vozidlo – můžete zadat velikost vozidla, typ karoserie, typ nákladu a kapacitu.
 • Údaje o vozidle - můžete zadat typ nákladu, rozměry, další požadavky a třídy ADR.
 • Podrobnosti o nákladu - můžete zadat typ nákladu, množství a rozměry.

Rozhodnete-li se v pravidle zadat údaje o vozidle nebo nákladu, musí se shodovat s parametry nákladu, které budou zveřejněny pomocí tohoto pravidla.

 1. Nastavení pořadí publikace. Je jen na vás, jak bude toto pořadí vypadat a zda využijete všechny nebo jen některé možnosti publikování:
 • Nejprve vyberte typ publikování:

Burzy:

 • Trans.eu burza nákladů - nastavte jej, chcete-li, aby se vaše nabídka zobrazovala na burze nákladů Trans.eu.
 • Privátní burza - nastavte, chcete-li, aby se vaše nabídka dostala na privátní burzu.
 • Brandová burza - nastavte, chcete-li, aby vaše nabídka šla na jednu ze značkových burz.

Zbývající:

 • Stálé trasy - nastavte, pokud máte stanovené podmínky spolupráce s dodavateli (na dané trase) a tyto informace máte uloženy v modulu Stálé trasy s dopravci.
 • Vybraným - nastavte, jsou-li mezi vašimi smluvními partnery firmy, které mohou potenciálně doručovat náklad. Smluvní strany by měly být uloženy ve skupině v modulu Dodavatelé.

Nastavte čas zveřejnění, datum platby a menu.

V této fázi můžete dokončit vytváření pravidla klepnutím na tlačítko Uložit. Chcete-li, aby se skládalo z více kroků, klepněte na tlačítko Přidat další krok.

Čas zveřejnění můžete určit zadáním hodnoty nebo jejím zvýšením pomocí šipek (o 1 pro hodiny, o 5 pro minuty).
Čas zveřejnění pro jeden krok nemůže být kratší než 5 minut. Může trvat až 99 hodin.

Při vytváření prvního kroku pravidla se automaticky zaškrtne políčko Okamžité zveřejnění.

V příkladu přidáme další krok.

Přidejte třetí krok pravidla. Tentokrát vybereme publikaci Do vybraných - tedy příjemcům z modulu Dodavatelé.

Pokud byste během vytváření pravidla chtěli:

 • vymazat některý z kroků - klikněte na ikonu křížku,
 • změnit pořadí zveřejnění - klikněte levým tlačítkem myši na ikonu 6 teček, přetáhněte a pusťte na požadované místo.

Po takové změně budete muset znovu definovat čas zveřejnění.
Možnost Do konce zveřejnění nákladu lze vybrat jen v posledním kroku automatického pravidla. Znamená to, že zveřejnění bude pro příjemce aktivní od posledního kroku až do odeslání.

Po vytvoření pravidla automatizace klepněte na tlačítko Uložit.

Pokud zaškrtnete políčko Použít pravidlo pro automatické porovnávání nákladů, takové pravidlo bude vyhledávat shody pro náklady zveřejněné prostřednictvím API a importu CSV.

Příklad připraveného pravidla

Následující příklad ukazuje, jak bude vypadat zaúčtování nákladu s použitím automatického pravidla:

 • Nabídka se nejprve zašle skupině dopravců s názvem XY. Uživatelé z této skupiny budou mít 30 minut na odpověď.
 • Pokud nikdo z nich nezareaguje, náklad automaticky přejde na Privátní burzu.
 • Po uplynutí této doby se náklad automaticky zveřejní na burze Trans.eu.

Kdy toto pravidlo skončí?

 • bude-li náklad přijat
 • pokud nabídku neodešle žádný z adresátů nebo pokud ji všichni odmítnou

Zveřejnění nákladu a hledání dopravce pomocí pravidla

Automatická pravidla se při zveřejňování nákladu zobrazí vždy, když se s nimi shodují kritéria nabídky.

Příklad pravidla, které se shoduje:

Chcete-li při publikování nákladu použít funkci Automatická pravidla, klepněte na tlačítko Publikovat náklad.

Publikovaný náklad naleznete v modulu Náklady v záložce Přidáno.

V podrobnostech o nákladu se dozvíte:

 • jak dlouho bude vaše nabídka zveřejněna,
 • jaký typ zveřejnění jste vybrali.

Pokud nechcete publikovat náklad pomocí automatického pravidla, vyberte jiný režim publikování nákladu.

Správa pravidel

Přidané pravidlo můžete:

 • upravit,
 • zkopírovat,
 • vymazat.

Klepněte na vybrané pravidlo v seznamu pravidel. V otevřené zásuvce klikněte na položku Více a vyberte akci, která vás zajímá.

Pravidlo můžete také vypnout.

Pokud vymažete pravidlo, vymaže se pro celou vaši společnost.

Pokud se změní scénář stávajícího pravidla, například. odstraní se skupina nebo pevná trasa, pravidlo se automaticky zablokuje.

Pravidla filtrování

Pokud je váš seznam pravidel poměrně dlouhý, použijte možnosti filtrování, zadejte potřebné údaje a potvrďte výběr zeleným tlačítkem "Zobrazit výsledky"

Vyhledávač pravidel

 • Chcete-li rychle najít pravidlo v seznamu, použijte okno vyhledávání.

 • Po zadání názvu místa nakládky a vykládky Berlín se v seznamu zobrazí výsledky vyhledávání.

Správa priorit pravidel

Pomocí možnosti nastavení priority pravidel můžete rychle změnit pořadí pravidel. Pomocí rozbalovacího seznamu můžete změnit číslo u daného pravidla, změna se automaticky uloží do seznamu.

Během zveřejňování nákladu systém navrhne pravidla na základě nastaveného pořadí priority.

Ve sloupci Aktivita můžete pravidlo zakázat pomocí posuvníku..


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)