Přehledy – všeobecné informace

Aktualizované 7/4/23 podle Sylwia

Vyhrazené reporty je modul, který funguje jako doplňková funkcionalita Platformy Trans.eu.

Zprávy se generují pomocí algoritmů, které analyzují anonymizované údaje z dostupných zásilek, aby vytvořily aktuální obraz o situaci na trhu a poskytly nástroj pro lepší obchodní rozhodnutí.

  • Data prezentovaná v přehledech jsou vytvořena na základě vašich aktivit na Platformě Trans.eu, především v modulu Náklady (Freights). To znamená, že předpokladem pro zprávy je, že máte přístup k Platformě a aktivně ji používáte
  • Přehledy se generují pro jednotlivé firemní uživatele Platformy, kteří mají aktivovanou funkcionalitu sestavování.
Přístup k přehledům má každý uživatel. Poplatek za zprávy závisí na počtu uživatelů s přístupem.
  • Počet účtů s modulem Vyhrazené přehledy závisí na výši předplatného. Doba trvání smlouvy je jeden rok (12 měsíců od data uzavření).
  • Každá zpráva má dynamický charakter, což umožňuje oprávněnému uživateli kontrolovat její výsledky filtrováním vybraných údajů.
  • Některé přehledy mají možnost exportovat předdefinované údaje (např. přehled seznamu nákladu). Údaje se aktualizují pravidelně, jednou denně.
  • Informace uvedené ve zprávě jsou dostupné pouze v angličtině.
Skryjte hlavní nabídku Platformy na levé straně, aby bylo čtení zpráv pohodlnější.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)