Typ a zpráva o činnosti

Aktualizované 15/3/23 podle Sylwia

Na základě údajů z přehledu Typ a aktivita můžete:

 • získat informace o tom, co se stalo s nákladem po jeho zveřejnění
 • zjistit, kteří zaměstnanci jsou vysoce efektivní a s jakým úsilím
 • zkontrolujte, kolik nákladů bylo dohodnuto oficiálně a kolik z nich bylo dohodnuto v rozhovorech na Messengeru
 • ověřte si, jak vaši zaměstnanci nacházejí subdodavatele a jakých výsledků dosahují

Typ a aktivita je přehled zobrazující tabulku aktivity z hlediska:

 • konverzace přes messenger
 • uskutečněná jednání
 • jednání s rozhovory na messenger
 • žádná činnost (týká se nákladu, při kterém nebyla zaznamenána žádná činnost).

Naleznete jej v modulu Vyhrazené přehledy. Klepněte na kartu s názvem přehledu, který chcete zobrazit

Zpráva sestává ze dvou pohledů: Typ publikace a Publikační aktivita. Chcete-li mezi nimi přepínat, klepněte na zvolenou možnost. Na pravé straně je legenda, která vám pomůže číst data v grafu.

Když umístíte kurzor myši na určitou část sloupcového grafu, zobrazí se kontextové okno s dalšími informacemi:

Obě zobrazení obsahují níže uvedenou tabulku aktivit, která představuje objem a procentuální hodnoty filtrovaných publikací o nákladní dopravě. Po kliknutí na konkrétní řádek se v grafu zobrazí aktivita týkající se pouze vybraného zaměstnance.

Tabulka typů publikace

Zobrazení typu publikace je sloupcový graf znázorňující celkový počet nákladu zveřejněného podle dne/týdne/měsíce/čtvrtletí (v závislosti na nastavení zobrazení).

Legenda nad grafem ukazuje, která barva představuje který způsob zveřejnění nabídky přepravy: Burza, Skupiny, Stálé trasy nebo SmartMatch.

Hodnota nad sloupcem představuje celkový počet přepravných zveřejněných všemi možnými režimy zveřejňování v daném sloupci. Umístěním kurzoru myši na příslušnou barvu v liště můžete vidět počet publikací z daného publikačního režimu.

Nastavení zobrazovaných údajů můžete změnit v možnostech filtrování, které jsou popsány níže.

Tabulka publikační činnosti

Graf aktivity publikací je druhý pohled na sloupcový graf, který zobrazuje celkový počet nákladů zveřejněných za vybrané časové období rozdělený na:

 • pouze konverzace - počet nákladů, při kterých proběhla jednání prostřednictvím kontextové komunikace* na Messengeru;
 • dohodnuto - počet nákladů dohodnutých přes okno vyjednávání (v zásuvce pro náklad nebo na poslovi ve vyhrazeném okně pro vyjednávání);
 • dohodnuto s konverzací - počet nákladů dohodnutých přes okno vyjednávání a příslušná kontextová konverzace přes Messenger;
 • bez aktivity - počet zveřejněných nákladů bez jakékoli interakce (jednání nebo diskuse).

*Kontextová komunikace - konverzace na messenger, která byla zahájena v kontextu nákladu, tzn. dopravce, který obdržel náklad, klikl na ikonu messenger v seznamu nákladu nebo na ikonu messenger v zásuvce nákladu, nebo zahájil kontextovou konverzaci v messengeru

Filtrování

Filtrování lze provést:

 1. kliknutím na položku v legendě nad grafem (např. Burza, aby se zobrazily pouze náklady zveřejněné na Burze),
 2. kliknutím na jméno konkrétní osoby v tabulce pod grafem (zobrazí se pouze nabídky zveřejněné daným zaměstnancem),
 3. nastavení příslušných filtrů v nabídce filtrů.

Klepnutím na symbol filtru v pravém sloupci otevřete nastavení filtrování pro přehled Typu a aktivity.

Otwieranie ustawień filtrowania

V nastaveních filtru můžete:

 • změnit rozsah dat načítání (datum vykládky);
 • vyberte země nakládky a/nebo vykládky (Země nakládky / Země vykládky);
 • vybrat typy zveřejnění nákladu: na burzu (burzu), na stálé trase (stálé trasy), na vybrané/skupiny (skupiny), nabídky SmartMatch;
 • vybrat typy aktivit (Publikační aktivita);
 • odfiltrovat nabídky bez odpovědi (Nabídky bez přijatých nabídek);
 • vyberte výsledek publikace (výsledek zveřejnění nákladní dopravy): akceptován, neakceptován.
Třídění grafů
Klepnutím na název svislé osy povolíte třídění hodnot grafu od největšího po nejmenší. Opětovným kliknutím se obnoví původní třídění (dle pořadí kalendáře).


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)