Firemní účet

Úprava profilu společnosti

Informace v profilu společnosti mohou upravovat pouze uživatelé s rolí správce.

Změny, které může provést zaměstnanec s rolí správce (bez kontaktování zákaznického servisu):

 • přidání / odstranění / změna loga společnosti
 • číslo faxu
 • webová adresa
 • počet zaměstnanců
 • počet poboček
 • právní forma
 • struktura společnosti
 • cestovní mapa produktu

Chcete-li provést výše uvedené změny, přejděte na:

Ikona uživatele> Moje společnost> Profil společnosti> Upravit profil společnosti

Změna názvu společnosti

Chcete-li zadat nový název společnosti, kontaktujte náš zákaznický servis.

Když jsou změny viditelné v obchodním nebo živnostenském rejstříku, můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 246 019 749 nebo e-mailem na adrese info.cz@trans.eu.

Změna adresy společnosti

Pouze zákaznický servis může přidat novou adresu do profilu společnosti.

Když budou změny viditelné v obchodním nebo obchodním rejstříku, kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky na čísle +420 246 019 749 nebo e-mailem na adrese info.cz@trans.eu.

Změna e-mailové adresy společnosti

Z bezpečnostních důvodů nemůže uživatel tyto údaje upravovat ve svém účtu.

Kontaktujte náš zákaznický servis telefonicky na čísle +420 246 019 749 nebo e-mailem na adrese info.cz@trans.eu.

Přidávání dokumentů do profilu společnosti

 • Chcete-li přidat dokument, přejděte do části Moje společnost> Dokumenty> Přidat dokument
Dokument by neměl být větší než 10 MB, měl by být čitelný, obsahovat všechny stránky a obsahovat razítko a podpis pojistitele.
 • Přidejte dokument přetažením souboru nebo výběrem možnosti Kliknutí

 • Kliknutím na Přidat další přílohu můžete přidat další přílohy
 • Vyplňte povinné údaje: Typ dokladu a Datum vydání. Volitelně vyplňte Dokument č. a pole Další informace

Po vyplnění informací klikněte na tlačítko Uložit. 

Váš dokument musí být autorizovaný našim týmem zákaznických služeb. Do té doby bude mít stav Zpracování.
Pokud se vám při přidávání dokumentu nebo zprávy zobrazí chyba, že je dokument příliš velký, upravte jeho velikost. Pokud problémy přetrvávají, požádejte o pomoc náš tým služeb zákazníkům zasláním dokumentu na adresu: info.cz@trans.eu

Přidání loga

Pouze uživatel s rolí správce může přidat nebo změnit logo společnosti.

Chcete-li přidat logo, přejděte na:

Ikona uživatele> Moje společnost> Profil společnosti> Upravit profil společnosti

Požadavky na přidání loga:

 • maximální velikost - 1 MB
 • formát - JPG or PNG
 • maximální velikost - 200x150 pixels

Po autorizaci týmem zákaznických služeb se logo objeví vedle profilu vaší společnosti.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)