Jak přidat nabídku nákladu?

Aktualizované 15/9/23 podle Ania

Přečtěte si níže uvedené pokyny a zjistěte, jak:

 • zveřejnit nabídku nákladu na burze Trans.eu
 • přiřadit k nabídce kontaktní osoby
 • jak rychle přidat nabídky nákladu jednu po druhé

 1. V levém menu vyberte modul Náklady, Vyhledat náklady nebo Burza vozideldiel.

 1. Klepněte na zelené tlačítko Přidat náklad.
 2. Vyplňte formulář. Povinná pole jsou označena hvězdičkou.
 • datum a čas
 • místo nakládky a vykládky

Pro každou operaci (nakládka, vykládka, celní řízení atd.) můžete nastavit rozsah dní a hodin. Chcete-li použít tuto možnost, vyberte možnost Rozsah.

Maximální možný rozsah je 30 dní počítaných od zvoleného prvního dne nakládky.
Rozsahy dnů pro nakládání a vykládání se mohou překrývat.
 • požadavky na vozidlo: velikost vozidla a typ karoserie

V rámci jednoho formuláře zveřejnění nákladu můžete vybrat až 5 typů nástaveb

 • v části Zobrazit další požadavky můžete přidat podrobnosti o vozidle
 • chcete-li vymazat parametry nabídky, jednoduše klikněte na tlačítko Vymazat formulář

 • vyberte režim zveřejnění nákladu: Burzy, Vybraným, Stálé trasy, Automatická pravidla
 • zadejte cenu
 • vyberte datum splatnosti platby za náklad z dostupných možností (můžete nastavit výchozí datum)
 • stanovit lhůtu pro předkládání nabídek
 • vyberte kontaktní osobu ze seznamu a zkontaktujte se s dodavateli

Nyní můžete určit více než jednu kontaktní osobu. Pokud chcete, aby se dodavatelé spojili pouze s vašimi kolegy, zrušte zaškrtnutí v seznamu.

Přednastavený čas pro předkládání nabídek je den nákladu do 23:00 a aktualizuje se hned po změně v poli Datum nakládky.

 1. Zveřejněte náklad pomocí zeleného tlačítka.

Chcete-li přidat další náklad s podobnými parametry, před zveřejněním zaškrtněte políčko Přidat další náklad. Po zveřejnění této nabídky se Vám automaticky otevře nový formulář se stejnými údaji v polích. Takto můžete rychle přidat další nabídku s podobnými parametry.

 1. Zveřejněnou nabídku naleznete v záložce Přidáno v modulu Náklady.

Automaticky odeslat objednávku

Tato funkce vám umožňuje rychleji dokončit další kroky v logistickém procesu.
Je k dispozici všem uživatelům Trans for Forwarders a CargoON.

Povolení této možnosti spustí proces, který zajistí, že jakmile bude náklad přijat, váš dodavatel okamžitě obdrží objednávku na Platformu. Obchodní podmínky nemusíte ručně zadávat do objednávky, vyplní se automaticky.

Tato vylepšení můžete zapnout na dvou místech:

 1. V modulu Objednávky
 • klepněte na tlačítko Nastavení

 • vyberte Náklady ze seznamu nastavení
 • možnost Automatické odesílání objednávky je vypnuta, posuvník je šedý

 • pro jeho aktivaci stačí posunout posuvník, zelená barva znamená, že Automatické odesílání objednávek bylo povoleno a je aktivní pro všechny uživatelské účty ve vaší společnosti

Pokud je tato možnost povolena a nechcete, aby se objednávka odesílala automaticky po přijetí přepravy dodavatelem, zrušte zaškrtnutí této možnosti ve formuláři zveřejnění nákladu

 1. V nastaveních účtu
 • Na Platformě klikněte na ikonu avatara s fotografií nebo iniciálami

 • vyberte Nastavení ze seznamu
 • postupujte podle výše uvedených kroků, ze seznamu nastavení vyberte Náklady a posunutím jezdce na zelenou barvu zapněte možnost Automatické odesílání objednávky


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)