(TFC) Stále trasy pro dopravce

Aktualizované 18/3/24 podle Ania

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je k dispozici pro speditéry (TFF - Trans for Forwarders) a dopravce (TFC - Trans for Carriers).

V tomto článku se dozvíte, jak:

 • přijmout nabídku stálé trasy,
 • vyjednat podmínky nabídky stále trasy,
 • vyjednat v rámci stálé trasy nabídku přepravy s proměnlivou cenou.

Díky modulu stálých tras s objednateli máte možnost dostávat trvalé objednávky ve spolupráci s důvěryhodnými dodavateli. Na jednom místě můžete zkontrolovat platební termín, podrobnosti nabídky, údaje o nákladu nebo plánované přepravy.

Přijetí nabídky stálé trasy

 1. Když vám odesílatel zašle nabídku na stálou trasu, obdržíte oznámení. Klepnutím na něj přejdete do modulu Stálé trasy s odesílateli.
 1. Nová nabídka se zobrazí na kartě Vyjednávání se stavem Přijmout stálou trasu. V záložce Stálá trasa můžete vyjednat cenu (viz: Cena nové stálé trasy jako dopravce)

Při sjednání smlouvy si odesílatel může zvolit variabilní cenu jako formu vyrovnání.
Variabilní cena znamená, že se s odesílatelem dohodnete na flexibilní formě zúčtování za zveřejněný náklad. Při smlouvě se stálou trasou odesílatel určuje jen měnu. To vám umožňuje vybrat si pro sebe nejlepší nabídku nákladu.

Více informací o zveřejňování nabídek přepravy s variabilní cenou naleznete níže.

Seznámení se s podrobnostmi o dané trase

Seznamte se s údaji o nákladu, podrobnostmi o nabídce a dalšími informacemi. Nabídka je určena přímo vám, což vám dává možnost trvalé spolupráce s daným dodavatelem. Nabídku stálé trasy můžete přijmout nebo odmítnout navrhované podmínky.

Za každý přijatý náklad, realizovaný na stálých trasách, se účtuje poplatek "Bezdotykovo" dle ceníku.

Objednatel však může tento poplatek uhradit. Informace o tom naleznete v záložce Podrobnosti

Po přečtení všech podrobností můžete návrh stálé trasy odstranit nebo navrhované podmínky odmítnout.

Jednání o podmínkách nabídky stálé trasy

Můžete vyjednat podmínky nabídky stálé trasy. Klepněte na tlačítko Odmítnout a zadejte důvod odmítnutí.

 • Pokud se rozhodnete jednat, napište, které podmínky by měly změnit a proč.
 • Své rozhodnutí potvrďte červeným tlačítkem Odmítnout a informace odešlete

Důvod odmítnutí a stav nabídky se rovněž zobrazí na kartě Údaje o nákladu v podrobnostech nabídky.

Pokud se zadavatel rozhodne změnit podmínky nabídky trvalého příkazu, stav nabídky se změní z Odmítnuta na Přijata

Přijetí nabídky stálé trasy

Pokud od klienta obdržíte nabídku trvalé trasy, můžete:

 • Můžete ji přijmout. Učiníte tak kliknutím na tlačítko Přijmout.
 • Odmítnout ji. Chcete-li tak učinit, klikněte na tlačítko Odmítnout.

Pokud vás nabídky tras zaujmou a jste se společností, se kterou spolupracujete, spokojeni, můžete zapnout možnost Automatické přijetí.
Díky tomuto řešení bude nabídka automaticky přijata na Platformě po uplynutí vámi stanovené doby.
Upozorňujeme, že možnost Automatické přijetí není k dispozici pro stále trasy s proměnlivou cenou

 1. Pokud nabídku přijmete
 • můžete dodatečně nastavit možnost Automatické přijetí. To provedete kliknutím na tlačítko Aktualizovat

 • Chcete-li tuto možnost aktivovat, přesuňte posuvník do zeleného pole a zadejte čas v minutách nebo hodinách (časový rozsah je od 5 minut do 24 hodin).
 • Poté klikněte na tlačítko Uložit.

 • Pokud zadáte nesprávnou hodnotu, zobrazí se na Platformě zpráva. Poté hodnotu opravte a nastavení uložte.

 • Uložená možnost Automatické přijetí bude viditelná v okně Podrobnosti o trase.
 • Po přijetí bude stálá trasa viditelná na kartě Aktivní.

 • Pokud dodavatel odešle nabídku na přepravu zboží na aktivní pevné trase, zobrazí se v okně s podrobnostmi nabídky zpráva o automatickém přijetí.

 • Na panelu vyjednávání se zobrazí informace o čase, kdy bude nabídka přepravy automaticky přijata. Po přesunutí kurzoru na ikonu hodin se zobrazí zpráva.

 • Pokud nechcete čekat na předem stanovenou dobu, můžete nabídku přijmout dříve - stačí kliknout na tlačítko Přijmout.
 • Pokud však nabídku nechcete/nemůžete přijmout, můžete ji odmítnout kliknutím na tlačítko Nemám zájem.

Pozastavení stálé trasy

Pokud se rozhodnete pozastavit stálou trasu, klepněte na Stále trasy s objednatelmi a přejděte na kartu Aktivní. Zelené tlačítko vedle pole Aktivita označuje, že trasa je aktivní. Pokud ji chcete změnit, kliknutím na ni změníte barvu na šedou.

Vyberte datum, do kterého pozastavíte vybranou trasu. Zadejte důvod pozastavení a klepnutím na tlačítko Pozastavit. Informace budou odeslány objednateli.

 

Tlačítko vedle pole Aktivita zešedne.

Pokud si chcete v budoucnu podívat podrobnosti pozastavení, klepnutím na požadovanou trasu. Informace o stálé trase jsou zobrazeny vpravo.

Zde také můžete zrušit pozastavení stálé trasy kliknutím na pole Činnost a změnou barvy tlačítka na zelenou.

Ukončení spolupráce na stálé trase

Chcete-li odstranit stálou trasu, se kterou vaše společnost souhlasila, klepněte na položku Stále trasy s objednateli na kartě Aktivní a vyberte trvalou trasu, kterou chcete zrušit a klepněte na tlačítko Archivovat stálou trasu.

 • Potvrďte své rozhodnutí červeným tlačítkem Archivovat

Vpravo uvidíte podrobnosti nabídky. Klepněte na tlačítko Odstranit pevnou trasu.

 • Archivovaná trasa se přesune na kartu Archiv a bude mít stav Dokončeno

Stejným způsobem můžete také vymazat nabídku stálé trasy, s jejíž podmínkami jste nesouhlasili a o kterou nemáte zájem. Klikněte na Pevná trasa s objednavatelem, na kartě Vyjednávání a poté na trase dle vašeho výběru (nová nabídka nebo nabídka s upravenými podmínkami má stav Přijmout).

 • Stejným způsobem můžete archivovat nabídku na stálou trasu, jejíž podmínky jste zatím neodsouhlasili ao kterou nemáte zájem. Vyberte modul Stálé trasy s odesílateli, v záložce V rámci jednání vyberte pevnou trasu (novou nabídku nebo nabídku s upravenými podmínkami a se stavem Akceptovat stálou trasu)

Vpravo se zobrazí podrobnosti nabídky. Klepněte na tlačítko Odstranit stálou trasu a poté potvrďte své rozhodnutí

 • Na pravé straně se zobrazí podrobnosti nabídky. Klepněte na tlačítko Archivovat stálou trasu.
 • Své rozhodnutí potvrďte kliknutím na červené tlačítko Archivovat.

Vymazaná trasa se přesune na kartu Archiv.

Odstranění stálé trasy klientem

Pokud se klient rozhodne ukončit spolupráci na dané stálé trase, dostanete upozornění.

Stálá trasa se přesune na kartu Archiv. Další informace získáte kliknutím na název společnosti. Stav se změní na Dokončené.

Změny podmínek nabídky přepravy po stálé trase

Objednatel má možnost provést změny v podmínkách trasy nebo upravit informace o nákladu. Upravená trasa s novými podmínkami je kopií předtím přijaté nabídky a zobrazí se na kartě Probíhá vyjednávání se stavem Přijmout.

Na kartě bude nadále zobrazen cestovní plán s původně dohodnutými podmínkami přepravy, dokud změny nepřijmete.

Pokud souhlasíte s novými podmínkami, klepněte na tlačítko Přijmout.

Po vašem souhlasu trasa se změnami ze záložky Vyjednávání nahradí původní verzi dohody a naleznete ji v záložce Aktivní.

Změny provedené odesílatelem můžete zrušit. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Odmítnout a zadejte důvod odmítnutí. Nabídka zůstane na kartě Under negotiation (Vyjednávání), dokud nebudete spokojeni se změnou podmínek a nepřijmete ji.

Po přijetí podmínek trasa se změnami ze záložky V procesu vyjednávání nahradí původní verzi ujednání a najdete ji v záložce Aktivní.

Nabídka nákladu s proměnlivou cenou v rámci pevné trasy

Odesílatel může vytvořit pevnou trasu se zúčtováním bez pevné ceny.

 Variabilní cena znamená, že se se zasílatelem dohodnete na flexibilní formě úhrady za zveřejněný náklad. Při smlouvě se stálým tarifem odesílatel určuje jen měnu. To vám umožňuje sledovat všechny nabídky odesílatele a sjednávat sazby podle tržní ceny.

Nabídka nákladu zveřejněná v rámci takové pevné trasy může být:

 • přijatá,
 • vyjednávat (i prostřednictvím messengera),
 • odmítnuta.
 1. Když odesílatel zveřejní nabídku přepravy po stálé trase, obdržíte oznámení.
Odesílatel, který zveřejňuje nabídky k přepravě, může uvést kontaktní osoby z vaší společnosti, které se budou účastnit jednání o přepravě.
Pokud odesílatel neurčí žádného zaměstnance z vaší společnosti, kontaktní osobou bude zaměstnanec, který jako první přijme nabídku.
 1. Nabídku přepravy lze nalézt v modulu Vyhledávání nákladu, v záložce Pro mě.
Karta Pro mě zahrnuje všechny nové nabídky nákladů v rámci stálých tras, které jsou vám adresovány.

Nabídky, jejichž platnost vypršela, zůstanou v záložce Přijato, dokud je aktivní poslední zveřejněná nabídka..
Po kliknutí na štítek Stálé trasy se otevře nová karta se zdrojem nabídek: Stálé trasy
 1. Po kliknutí na nabídku přepravy se otevře zásuvka s podrobnostmi o nabídce.

Při odesílání nabídky může odesílatel zadat sazbu nebo ji zveřejnit bez ceny.

V následujících situacích můžete do políčka pro sazbu zadat vlastní nabídku:

 • pokud vám sazba navržená odesílatelem nevyhovuje a chcete o ní jednat
 • nezadal-li odesílatel sazbu.

Zadejte svůj návrh a klepněte na tlačítko Odeslat.

Můžete jednat s několika kontaktními osobami ze strany odesílatele, pokud je určil.
Chcete-li zjistit, kdo další může jednat, klikněte na rozbalovací seznam vedle jména kontaktní osoby. Pokud se rozhodnete vyjednávat současně s jiným pracovníkem, zadejte svou sazbu a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

Když zadáte nabídku, lze ji také stáhnout.

V jednáních se bude pokračovat, když poskytnete novou sazbu.

 1. Odesílatel zveřejňující cenovou nabídku přepravy může uvést několik kontaktů z vaší společnosti.
  Jednání jsou otevřená pro všechny zaměstnance, což znamená, že můžete vidět jednání svých kolegů.

V podrobnostech o nákladu klikněte na kartu Vyjednávání a poté na položku Ostatní vyjednávání.

 1. Jak vidíte, nabídku předložila i další kontaktní osoba z vaší společnosti.

Klepněte na Zpět na seznam nabídek.

 1. Když odesílatel přijme vaši nabídku, obdržíte oznámení.

Když obdržíte nabídku na přepravu od odesílatele, můžete vybrat možnost Nemám zájem, pokud o tuto nabídku nemáte zájem. Po potvrzení této možnosti nebude moci nikdo z vaší společnosti jednat o nákladu.

Nezapomeňte, že se vzdáváte této konkrétní nabídky přepravy nákladu, ne celé stále trasy.

Nabídka přepravy s možností Koupit nyní

V rámci stále trasy může odesílatel zveřejnit nabídku přepravy s možností Kup nyní. Odesílatel uvede sazbu, za kterou chce náklad prodat. Pokud sazbu akceptujete, nemusíte čekat na potvrzení odesílatele, transakce se uzavře automaticky.

Přepravce, který jako první akceptuje sazbu, provede objednávku.

Vyjednání nabídky přepravy s proměnlivou cenou v messengeru

Vyjednávání s odesílatelem můžete uskutečnit prostřednictvím messengeru.

V tomto příkladu předpokládejme, že odesílatel odmítl vaši první nabídku.

 1. Odesílatel nepřijal vaši sazbu. Zobrazí se vám oznámení.

 1. Chcete-li spustit komunikátor, klepněte na jeho ikonu.
 1. Klepněte na položku Navrhnout sazbu

 1. Zadejte návrh sazby a klepněte na tlačítko Odeslat.

Když odesílatel přijme vaši nabídku, zbývá už jen akceptovat podmínky objednávky. Naleznete je v modulu Objednávky na kartě Aktivní.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)