(TFC) Stále trasy pro dopravce

Aktualizované 16/5/23 podle Sylwia

Díky modulu stálých tras s objednateli máte možnost dostávat trvalé objednávky ve spolupráci s důvěryhodnými dodavateli. Na jednom místě můžete zkontrolovat platební termín, podrobnosti nabídky, údaje o nákladu nebo plánované přepravy.

Přijetí stálé nabídky trasy

  1. Chcete-li zkontrolovat stav stálých tras, klepněte na modul Fixní trasy s objednateli a potom na kartu Vyjednávání.

Stav přijetí vás informuje o přijetí nabídky čekající na váš souhlas.

Kliknutím na nabídku stálé trasy zobrazíte podrobnosti. Na pravé straně se vysune zásuvka s podmínkami přepravy. 

Seznámení se s podrobnostmi o dané trase

Seznamte se s údaji o nákladu, podrobnostmi nabídky a dalšími informacemi. Nabídka je určena přímo vám, což vám dává možnost trvalé spolupráce s daným dodavatelem.

Za každou přijatou nákladní dopravu uskutečněnou na stálých trasách se dle ceníku účtuje poplatek "No Touch".

Zadavatel však může tento poplatek uhradit. Informace o tomto najdete na kartě Podrobnosti

Po přečtení všech podrobností můžete návrh stálé trasy odstranit nebo navrhované podmínky odmítnout.

Jednání o podmínkách nabídky stálé trasy

Můžete vyjednat podmínky nabídky stálé trasy. Klepněte na tlačítko Odmítnout a zadejte důvod odmítnutí.

Pokud se rozhodnete jednat, napište, které podmínky by měly změnit a proč.

Důvod odmítnutí a stav nabídky se rovněž zobrazí na kartě Údaje o nákladu v podrobnostech nabídky.

Pokud se zadavatel rozhodne změnit podmínky nabídky trvalého příkazu, stav nabídky se změní z Odmítnuta na Přijata

Přijetí nabídky stálé trasy

Klikněte na stále trasy s odesílatelem a pak na nabídku, která vás zajímá, se stavem Přijmout.

Přečtěte si informace o nabídce. Pokud se vám podmínky líbí, klepněte na položku Přijmout.

Po přijetí se stála trasa umístí na kartu Aktivní.

Pozastavení stálé trasy

Pokud se rozhodnete pozastavit stálou trasu, klepněte na Stále trasy s objednatelmi a přejděte na kartu Aktivní. Zelené tlačítko vedle pole Aktivita označuje, že trasa je aktivní. Pokud ji chcete změnit, kliknutím na ni změníte barvu na šedou.

Vyberte datum, do kterého pozastavíte vybranou trasu. Zadejte důvod pozastavení a klepnutím na tlačítko Pozastavit. Informace budou odeslány objednateli.

 

Tlačítko vedle pole Aktivita zešedne.

Pokud si chcete v budoucnu podívat podrobnosti pozastavení, klepnutím na požadovanou trasu. Informace o stálé trase jsou zobrazeny vpravo.

Zde také můžete zrušit pozastavení stálé trasy kliknutím na pole Činnost a změnou barvy tlačítka na zelenou.

Ukončení spolupráce na stálé trase

Chcete-li odstranit stálou trasu, se kterou vaše společnost souhlasila, klepněte na položku Stále trasy s objednateli na kartě Aktivní a vyberte trvalou trasu, kterou chcete zrušit.

Vpravo uvidíte podrobnosti nabídky. Klepněte na tlačítko Odstranit pevnou trasu.

Odstraněna trasa se přesune na kartu Archiv.

Stejným způsobem můžete také vymazat nabídku stálé trasy, s jejíž podmínkami jste nesouhlasili a o kterou nemáte zájem. Klikněte na Pevná trasa s objednavatelem, na kartě Vyjednávání a poté na trase dle vašeho výběru (nová nabídka nebo nabídka s upravenými podmínkami má stav Přijmout).

Vpravo uvidíte podrobnosti nabídky. Klepněte na tlačítko Odstranit stálou trasu a pak potvrďte své rozhodnutí

Odstraněna trasa se přesune na kartu Archiv.

Odstranění stálé trasy klientem

Pokud se klient rozhodne ukončit spolupráci na dané stálé trase, dostanete upozornění.

Stálá trasa se přesune na kartu Archiv. Další informace získáte kliknutím na název společnosti. Stav se změní na Dokončené.

Změny podmínek nabídky přepravy po stálé trase

Objednatel má možnost provést změny v podmínkách trasy nebo upravit informace o nákladu. Upravená trasa s novými podmínkami je kopií předtím přijaté nabídky a zobrazí se na kartě Probíhá vyjednávání se stavem Přijmout.

Na kartě bude nadále zobrazen cestovní plán s původně dohodnutými podmínkami přepravy, dokud změny nepřijmete.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)