Rezervační šablony

Aktualizované 19/6/24 podle Katarzyna

Kdo může použít tuto funkci?

 • Funkce dostupná pro uživatele produktové řady CargoON, kteří mají přístup k produktu Dock Scheduler a modulu Rozvrhy s přiřazenou rolí Warehouse Manager nebo Plný přístup.

Z tohoto článku se dozvíte:

 • kde najdete nastavení šablony rezervace,
 • jak vypadá výchozí šablona rezervace,
 • jak přidat novou šablonu rezervace,
 • jak upravit šablonu rezervace.

Šablona rezervace je formulář, který dopravce vyplní při rezervaci. Formulář je vyplněn údaji a parametry, které jsou relevantní pro odesílatele.

Výchozí šablona rezervace

Na Platformě existuje základní (výchozí) šablona, která je kompatibilní s aktuálním rozsahem dat rezervace.

 1. Klepněte na avatara poté na Nastavení.

 1. Vyberte kartu Rozvrhy.
Step 1 image

 1. V části Šablony rezervací naleznete definovanou Základní (Výchozí) šablonu. Je kompatibilní s aktuálním rozsahem rezervačních údajů.
  Vyberte šablonu ze seznamu a klepnutím na 3-tečkovou ikonu přejděte na ukázku.
Step 2 image

 1. Šablona rezervace obsahuje:
 • název šablony,
 • sklady, ke kterým je šablona přiřazena,
 • údaje viditelné na formuláři (údaje o vozidle, údaje o řidiči, jiné) - nepovinné a povinné.
Step 3 image

Základní (výchozí) šablonu nelze upravit ani odstranit.

Přidejte šablonu rezervace

Můžete si definovat své vlastní šablony rezervace v závislosti na vašich potřeb a požadavků.

 1. Chcete-li přidat šablonu, klepněte na avatar > Nastavení > karta Rozvrhy.

V záložce Rozvětky klikněte na Přidat šablonu.

Step 4 image

 1. Název šablony je povinné pole při vytváření šablony rezervace.

Chcete-li uložit vytvořenou šablonu jako výchozí, zaškrtněte políčko pro tuto možnost.

 1. Šablonu můžete přiřadit k vybraným skladem.
Step 6 image

 1. Vyberte parametry, které jsou pro vás důležité a které musí dopravce vyplnit ve formuláři při rezervaci. Po výběru parametrů vám systém připomene, zda jsou pro dopravce povinné nebo volitelné.
  Dále klepněte na Uložit šablonu rezervace.

Step 7 image

 1. Nově vytvořenou šablonu rezervace naleznete v seznamu.
Step 8 image

Pokud umístíte kurzor myši na počet skladů přiřazených k šabloně, zobrazí se jejich názvy.

Při přidávání nového skladu lze vytvořit i novou šablonu rezervace.

Upravte šablonu rezervace

Chcete-li šablonu upravit, klepněte na avatar > Nastavení > kartu Rozvrhy.

Ze seznamu vyberte šablonu, kterou chcete upravit, a klepněte na ikonu se 3 tečkami. Šablonu lze upravovat pouze tehdy, pokud se nepoužívá v rezervaci.

Když dopravce provede rezervaci, můžete zkontrolovat podrobnosti v plánu rezervací nebo v seznamu rezervací.

Klepněte na danou rezervaci. V zásuvce naleznete informace s parametry, které jste uvedli v rezervační šabloně.

Šablona rezervace na straně dopravce

 1. Chcete-li provést rezervaci jako přepravce, přejděte na záložku Rezervace a klikněte na Přidat rezervaci vedle data, o které máte zájem.
Step 11 image

 1. Vyberte čas rezervace a klikněte na Další.
Step 12 image

 1. Vyplňte pole vytvořená odesílatelem. Ty označené hvězdičkou jsou povinné. Ostatní informace můžete doplnit, ale nejsou povinné.
  Klepněte na Přidat rezervaci.

Step 13 image

 1. Potvrzenou rezervaci naleznete v části Moje rezervace.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)