Platební lhůta za náklad

Aktualizované 31/10/23 podle Jakub

Kdo může použít tuto funkci?

  • Funkce dostupná pro všechny uživatele Platformy Trans.eu a CargoON.

Z tohoto článku se dozvíte, jak:

  • stanovit platební lhůtu za náklad
  • nastavit platební termín v modulu Náklady

Platební termín - funkcionalita, pomocí které si strany transakce oznamují čas zaplacení nákladu.

Nastavte platební lhůtu pro náklad

Pokud nastavíte výchozí platební lhůtu, toto pole nebudete muset vyplňovat při každém přidávání nákladu pomocí formuláře.

  1. Klikněte na Přidat náklad.
  1. Vyplňte požadované údaje.
  1. Vyberte režim zveřejnění nákladu.

Možnost Termín splatnosti je dostupná níže. Z nabídky si můžete vybrat: 

  • Odloženo s počtem dní. Číslo je v rozsahu od 1 do 360 dnů. Závisí to na trhu, na kterém je náklad zveřejněn.
  • Platba předem
  • Platba při vykládce
Termín platby je povinné pole, bez kterého není možné zveřejnit náklad.

Informace o platebním termínu jsou také viditelné na kartě Podrobnosti v okně nákladu.

Nastavení platebních podmínek v modulu Náklady

  1. Klikněte na panel Uživatel (ikona s vašimi iniciálami nebo avatarem) a vyberte položku Nastavení.

Na kartě Náklady můžete definovat výchozí nastavení pro platební termín.

Po jejich definování se náklad přidaný prostřednictvím formuláře otevře s výchozím nastavením.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)