Import nákladů ze souborů ve formátu CSV

Aktualizované 20/3/23 podle Anna

Z tohoto článku se dozvíte, jak:

 • přidat soubor CSV na Platformě Trans.eu

Přidejte soubor CSV na Platformu Trans.eu

Z nabídky vyberte modul Náklady (Freight) a klikněte na možnost Importovat náklad.

 1. Podívejte se, jak připravit soubor CSV. Potom si stáhněte šablonu a připravte si soubor podle pokynů.

Důležité!

- Připravte soubor dodržením pořadí sloupců.
- Zadejte údaje do samostatných sloupců; při přidávání nabídky na více návěsů (maximálně pět) použijte mezi údaji čárku, například. 1,2,3
- Zadejte všechny požadované údaje (v pokynech nejsou označeny jako volitelné)
- Zadejte správný formát data a času DD.MM.RRRR HH:MM (nebo nastavte formátování jako text)
- Uložte soubor s kódováním UTF-8 v závislosti na systému, který používáte.

Jak uložit soubor s kódováním UTF-8 v závislosti na použitém systému.

LibreOffice
1. Vyberte Uložit soubor jako, zadejte jeho název a ujistěte se, že jeho typ je nastaven na Text CSV
2. Zaškrtněte Upravit nastavení filtru a uložit
3. Pokud se zobrazí upozornění „Potvrdit formát souboru“, vyberte možnost Použít formát CSV textu
4. V okně exportování textového souboru vyberte znakovou sadu Unicode (UTF-8), oddělovač (, - čárka), oddělovač (" - ukazováčky) a klepněte na tlačítko OK
Excel
1. V otevřeném souboru vyberte Uložit jako a zadejte název souboru
2. Dále klikněte na Nástroje a ze seznamu vyberte Možnosti webu
3. Přejděte na kartu Kódování
4. Uložte tento dokument jako: vyberte Unicode (UTF-8) ze seznamu a klikněte na OK
Google Sheets
Standardně je nastaveno kódování UTF-8

 1. Přidejte připravený soubor CSV a klepněte na tlačítko Další.

Všechny podrobnosti jsou k dispozici v souhrnu importu.

 • Příklad 1

 1. Všechny náklady budou importovány. Klepnutím na Další přejdete na Parametry publikace.

 • Příklad 2

 1. Importují se pouze rozpoznané náklady. V tabulce uvidíte informaci, při jejíž přepravě se vyskytla chyba. Můžete se vrátit k předchozímu kroku, opravit soubor a znovu jej přidat nebo klepnout na Další a pokračovat na Parametry publikace.

 1. Vyplňte datum platby, viditelnost nabídky a kontaktní osoby a poté klepněte na tlačítko Importovat náklad.

Náklady můžete publikovat ze souboru CSV do automatických pravidel. Vyberte Automatická pravidla a Importovat náklady.

Stav importu bude viditelný na Platformě.

Všechna upozornění jsou dostupná pod ikonou zvonku.

Po dokončení importu obdržíte upozornění.

A shrnutí.

 • Příklad 3

 1. Žádný náklad nebude importován. Zkontrolujte soubor a zkuste to znovu.

 • Příklad 4

 1. Neplatný formát souboru. Zkontrolujte soubor a zkuste to znovu.

Pamätajte!
- Není možné přidat stejný soubor CSV několikrát.
- Používání funkce v rozporu s předpisy (např. duplikování nabídek) může mít za následek zrušení možnosti importovat nabídky.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)