Zpráva o včasném plnění (OTIF)

Aktualizované 9/5/24 podle Katarzyna

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je dostupná pro uživatele CargoON a Trans for Forwarders, kteří si zakoupili doplňkový produkt: Podnikové zprávy (BI Reports).

Reporty jsou viditelné pro vybrané uživatele určené společností, která žádá o přístup.

Více informací o podnikových reportech.

Na základě údajů ze zprávy OTIF můžete:

 • ověřit, zda dopravci doručují náklady včas,
 • zkontrolovat kvalitu dopravních služeb poskytovaných dopravci,
 • identifikovat oblasti, ve kterých vznikají problémy s dopravou, a určit, zda jsou způsobeny zpožděním nebo nízkou kvalitou dopravních služeb,
 • získat informace o kvalitě dopravních služeb, které vám pomohou při vyjednávání o sazbách s dopravcem (informace o zpoždění io kvalitním poskytování služeb mohou ovlivnit vyjednávání),
 • rozhodnout, zda je výhodnější najmout si více dopravců, aby se zlepšila kvalita vašich přepravních služeb,
 • analyzovat účinnost provedených změn (např. zda se zvyšuje nebo snižuje počet včasných dodávek).

Klepnutím na modul Podnikové zprávy (BI Reports) a poté na kartu OTIF se dostanete do výkazu On Time In Full (Včas v plném rozsahu).

Výkaz se skládá ze 7 hlavních částí:

 1. Panely s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) - zobrazují údaje za celou společnost.
 2. Akceptováno zpoždění - parametr udávající počet minut zpoždění, které dopravce akceptoval.
 3. Zákazník (místo vykládky) - zobrazující údaje KPI rozdělené podle místa zákazníka.
 4. Procento objednávek - kruhový graf zobrazující počet objednávek dokončených včas, se zpožděním a poznámkami o kvalitě služeb.
 5. Počet objednávek v časovém rozmezí zpoždění - sloupcový graf zobrazující počet zpoždění v zadaném časovém rozmezí.
 6. Počet objednávek v průběhu času – sloupcový graf zobrazující údaje KPI podle měsíců.
 7. Seznam podrobností - podrobné zobrazení objednávek v kontextu dopravce, který danou objednávku provedl.

Report OTIF patří do skupiny reportů Objednávky a používá údaje získané z objednávek.
Tyto údaje se týkají času zaznamenaného ručně pro různé stavy přepravních příkazů.

Pokud existují rozdíly v časech pro stejné stavy mezi údaji od objednatele a zhotovitele, zpráva bude obsahovat informace od objednatele.

Ve zprávě OTIF se zaznamenávají pouze objednávky, které byly adresovány subdodavateli prostřednictvím platformy Trans.eu. Pokud byla objednávka přijata manuálně nebo automaticky (prostřednictvím přijatého nákladu) a nebyla adresována subdodavateli prostřednictvím procesu Platformy, nebude zahrnuta do zprávy.

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

Lišta v hlavní části sestavy obsahuje panely s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI), které zobrazují údaje za celou společnost. Údaje nejsou rozděleny na konkrétní směry nebo dopravce, pokud nepoužijete možnost filtrování (uvedenou dále v článku).

Zpráva OTIF obsahuje tyto KPIs:

 • Celkové objednávky - počet všech objednávek odeslaných a potvrzených dopravci.
 • Včas v plném rozsahu (OTIF) - počet objednávek dokončených včas a bez jakýchkoli výhrad ke kvalitě přepravní služby.
 • Včas (OT) - počet objednávek doručených včas.
 • In Full (IF) - počet objednávek doručených bez jakýchkoli výhrad vůči kvalitě přepravy, tzn. j. bez reklamací.
 • Ne včas (Not OT) - počet opožděných objednávek.
 • Ne v plném rozsahu (Not IF) - počet objednávek s výhradami (např. k dokončení objednávky).
 • Ne včas a ne v plném rozsahu (Not OT & Not IF) - počet objednávek, u kterých bylo zaznamenáno zpoždění i výhrady ke kvalitě poskytnuté přepravní služby.

Pokud přejdete kurzorem myši na konkrétní KPI, zobrazí se vyskakovací okno s vysvětlením, čeho se daný KPI týká. Grafy znázorňují trend – počet objednávek v jednotlivých měsících.

Přijaté zpoždění [min]

Toto je nejdůležitější parametr ve zprávě. Umožňuje nastavit čas (v minutách), který bude pro dopravce akceptovatelným limitem zpoždění.

Po zadání hodnoty (např. 15 minut) se jí přizpůsobí údaje z ostatních částí hlášení.

Pokud nastavíte maximální přípustný čas zpoždění na 20 minut a dopravce přijde o 10 minut později, zpráva bude považovat objednávku za dokončenou včas (OT) a nebude ji považovat za opožděnou.

Seznam zákazníků (místo vykládky)

V seznamu jsou uvedeny údaje z horní části zprávy (KPI), ale tentokrát rozděleny podle jednotlivých míst vykládky, která jsou sídlem zákazníků.

Každý sloupec v tabulce odpovídá konkrétní dlaždici z části KPI.

Po kliknutí na řádek s vybraným místem vykládky se ostatní údaje ve zprávě vyfiltrují tak, aby se zobrazovaly pouze údaje za vybrané místo.

Procento objednávek

V kruhovém grafu se zobrazuje počet objednávek, které:

 • byly dokončeny včas a bez výhrad (OTIF),
 • obsahovaly výhrady k přesnosti a kvalitě přepravních služeb (Not OT & Not IF),
 • obsahovaly pouze výhrady k dochvilnosti (IF a ne OT).

Počet objednávek v časovém rozmezí zpoždění

Sloupcový graf zobrazující počet opožděných objednávek v zadaném časovém období.

Časový interval se nastavuje pomocí parametru Časový interval.

Počet objednávek v průběhu času

Ve sloupcovém grafu jsou uvedeny údaje z horní části zprávy (KPI) za každý měsíc.

 • objednávky, které nejsou OT a nejsou IF (tj. zpožděné as výhradami k přepravě), jsou označeny červenou barvou,
 • objednávky IF & Not OT (tj. bez výhrad ke kvalitě přepravy, ale se zpožděním) jsou označeny šedou barvou,
 • objednávky OTIF (tj. včas a bez výhrad) jsou označeny tmavomodrou barvou.

Po kliknutí na vybranou část lišty se upraví zbývající části zprávy, ve kterých se zobrazí konkrétní údaje (např. objednávky z února 2023 s výhradami k dochvilnosti).

Podrobnosti

Podrobné zobrazení, ve kterém se zobrazuje, která objednávka byla přijata konkrétním dopravcem. Zahrnuje:

 • číslo objednávky,
 • místo nakládky,
 • místo vykládky,
 • plánované datum nakládky,
 • plánované datum vykládky,
 • potvrzené datum vykládky (ručně přijatý stav na platformě Trans.eu),
 • informace o tom, zda byla objednávka vyřízena včas (OT),
 • informace o tom, zda byly pro objednávku zaznamenány rezervace (IF).

Po kliknutí na danou zakázku se upraví ostatní části zprávy, ve kterých se zobrazí podrobnosti o vybrané zakázce.

Reklamace

V této části sestavy se zobrazují reklamace vystavené na základě objednávek. Chcete-li přejít do náhledu reklamací, klepněte na znak červeného trojúhelníku v pravé části výkazu.

Kromě textu reklamace je zde uveden název dopravce, číslo objednávky a informace o tom, kdo reklamaci podal.

Filtrování

Údaje lze filtrovat 5 způsoby:

 1. Klepněte na dané místo vykládky v seznamu Zákazník (místo vykládky).
 2. Klikněte na počet objednávek v tabulce Procento objednávek.
 3. Klikněte na vybranou část grafu v části Počet objednávek v čase.
 4. Klikněte na dopravce v části Podrobnosti.
 5. V nabídce filtrů nastavte příslušné filtry.

Klikněte na symbol filtru v pravém sloupci otevřete nastavení filtrování výkazu OTIF.

V nastaveních filtrování můžete:

 • vybrat datum vykládky (Datum vykládky),
 • vybrat dopravce (Carrier),
 • vybrat místo nakládky (Místo nakládky),
 • vybrat místo vykládky (Místo vykládky),
 • vybrat filtrování podle směrů (Directions),
 • přidat číslo nákladu (Freight number),
 • přidat číslo objednávky (Order number).

Export dat

Údaje ze zprávy lze exportovat do externích souborů (Excel nebo CSV).

Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Exportovat data.

Export dat je rozdělen na jednotlivé části zprávy. Můžete si vybrat konkrétní část zprávy, kterou chcete stáhnout. Názvy souborů, které lze stáhnout, odpovídají názvům částí výkazu.

Vyberte požadovanou část zprávy, vyberte formát a klepněte na tlačítko Stáhnout.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)