Adresář

Aktualizované 9/7/24 podle Katarzyna

Kdo může tuto funkci používat?

Tato funkce je k dispozici uživatelům produktových řad TFF (Trans for Forwarders), TFC (Trans for Carriers) a CargoOn.

V tomto článku se dozvíte, jak:

 • přidat nové adresy do adresáře,
 • upravovat přidané adresy,
 • nastavit výchozí načítání a odebírání adres.

Adresář umožňuje snadno spravovat adresy vaší společnosti a používat její sdílený seznam adres. Nemusíte tedy pokaždé vyplňovat opakující se adresy:

 • údaje o adresách se vyplňují na základě adres uložených v adresáři,
 • vyhledávač vám pomůže rychle přistupovat k uloženým adresám,
 • adresář odkazuje na výchozí adresu pro operace odesílatele,
 • v produktové řadě CargoON můžete využít seznam rychlého přístupu k domácím adresám.

Adresy uložené v adresáři vám ušetří čas, který jste dříve strávili zadáváním opakovaných míst nakládky a vykládky nebo míst celního odbavení při zveřejňování nabídek přepravy nebo přidávání přepravních objednávek. 

Adresář nabídek je spravován a sdílen všemi uživateli jednoho firemního účtu.

Správa adres v adresáři

Přístup k adresáři a možnost spravovat sdílené adresy (přidávat, upravovat, mazat) mají všichni uživatelé bez ohledu na typ účtu nebo doplňkové produkty.

 1. Chcete-li získat přístup k adresáři, klikněte na svůj avatar a vyberte možnost Moje firma.
 1. Na kartě Adresář můžete přidávat adresy, včetně adres dodavatelů, a místa nakládky a vykládky.
  Ve výchozím nastavení je seznam adres řazen abecedně a poté podle oblíbenosti použitých adres.
Řádek CargoON má také funkci pro nastavení adres jako domovských adres - označených ikonou domečku. Jedná se o adresy, které patří vaší firmě. Do adresáře můžete zadat až 10 takových "oblíbených" adres.

 1. Klikněte na tlačítko Vytvořit novou adresu.
 1. Pomocí formuláře vyplňte pole označená hvězdičkou. Pokud chcete adresu uložit jako adresu bydliště, zaškrtněte toto políčko. Klepněte na tlačítko Uložit změny. Zadaná adresa se uloží do adresáře.

 1. Přidané adresy lze upravovat. Kliknutím na ikonu se třemi tečkami provedete na vybrané adrese jednu z následujících akcí:
 • nastavit jako výchozí adresu pro nakládku,
 • nastavit jako výchozí adresu pro vykládku,
 • upravit,
 • odstranit (výjimkou jsou sklady, které lze odstranit pouze v modulu Plány).

Adresy nastavené jako výchozí adresy nakládky a vykládky jsou vybrány jako výchozí adresy v okně pro přidávání objednávek a nakládek.
Uživatel služby CargoOn může navíc nastavit vybranou adresu jako adresu domova.

Integrace adresáře s nákladem a odesíláním objednávek

Ukažme si na příkladu zveřejnění nákladu, jak lze adresář využít.

 1. Klikněte na tlačítko Přidat náklad.
 1. Adresy, které jsou v adresáři nastaveny jako výchozí adresy pro načtení/odstranění, se ve formuláři zobrazí automaticky.

Můžete je upravit rozbalením údajů o adrese.

Správnou adresu můžete vyhledat podle jména nebo místa.

V produktové řadě TFF se po kliknutí na pole adresy zobrazí posledních 5 vybraných lokalit. Po nich následují adresy v abecedním pořadí.
V produktové řadě CargoOn se po kliknutí na pole adresy zobrazí posledních 5 vybraných lokalit, za nimiž následují domovské adresy a poté další uložené adresy seřazené podle abecedy.

 1. Adresu můžete opět přidat do adresáře pomocí zaškrtávacího políčka.

Nově přidanou adresu naleznete v seznamu nabídek:

 1. Do adresáře lze také přidat adresy pro vícestupňové zatížení. Klikněte na tlačítko Přidat další umístění, vyplňte požadovaná pole ve formuláři a zaškrtněte políčko Přidat adresu do adresáře.

Adresář pro modul Dock Scheduler

Adresář obsahuje také adresy skladů, které můžete použít k rychlému přidání adresních údajů pro místo nakládky nebo vykládky při publikování nákladu.

Vybraný sklad lze v adresáři nastavit jako výchozí adresu nakládky nebo vykládky.

 1. Na kartě Plány klikněte na tlačítko Více a poté vyberte možnost Nastavení skladu a upravte jeho podrobnosti

 1. Klikněte na položku Data skladu a poté na tlačítko Upravit.

 1. V novém okně aplikujte změny a klikněte na tlačítko Uložit.

Použité změny se automaticky uloží do knihy návrhů.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)