Přidání kontaktní osoby do nabídky vozidla

Aktualizované 13/2/24 podle Małgorzata

Už víte, jak přidat novou nabídku vozidla. Nyní se naučíte, jak přidat další kontaktní osobu. Tato funkce je užitečná zejména tehdy, když nabídku zveřejňuje někdo jiný než řidič vozidla. Přidejte svého řidiče do nabídky, abyste si byli jisti, že jej váš dodavatel bude moci kontaktovat.

Kontaktní osobu lze přidat dvěma způsoby:

  1. Při přidávání nabídky nového vozidla.
  2. Při úpravě stávající nabídky vozidla.

Přidání další kontaktní osoby při zveřejňování nabídky vozidla

Po vyplnění parametrů Vaší nabídky – ve spodní části formuláře se Vám zobrazí pole Přidat kontaktní osoby. Klepnutím na něj rozbalíte seznam zaměstnanců vaší společnosti.

Klepněte na ty, kteří budou působit jako další kontaktní osoby.

Dodaj osobę kontaktową tworząc ofertę pojazdu

Upozorňujeme, že do nabídky můžete přidat maximálně 3 kontaktní osoby.

Přidání další kontaktní osoby ke stávající nabídce

Pokud jste již zveřejnili nabídku vozidel a chtěli byste k ní přidat další kontaktní osobu – můžete tak učinit jednoduše úpravou jejího obsahu.

Vyberte si nabídku, o kterou máte zájem, a klikněte na svislý symbol tří teček. Potom vyberte Upravit nabídku.

Edytuj istniejącą ofertę pojazdu

V okně úpravy nabídky přidejte kontaktní osoby - klikněte na seznam a vyberte až 3 osoby, které budou uvedeny při nabídce. Upozorňujeme, že úprava nabídky znamená její opětovné zveřejnění a odstranění předchozí verze.

Okno edycji istniejącej oferty pojazdu

Po dokončení úprav klepněte na tlačítko Upravit nabídku.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)