Zobrazení silničních omezení na mapě

Aktualizované 2/8/22 podle Jakub

Na Platformě Trans.eu je v mapovém modulu lze zobrazit silniční omezení na trase. Díky tomuto řešení je možné naplánovat optimální trasu pro vaše vozidlo, vyhnout se mimo jiné omezením tonáže nebo příliš nízkým viaduktem.

Jak zobrazit omezení na mapě

 • vyberte modul Mapy z nabídky vlevo

 • vpravo nahoře je možnost silničních omezení
 • kliknutím na znaménko + nebo - mapu přiblížíte nebo oddálíte, tuto možnost najdete v pravém dolním rohu obrazovky.

 • viz možnosti a zkontrolujte omezení na mapě

 • maximum vidíme omezení přibližně 30 metrů

Popis značek viditelných na mapě

 • Značka - Zákaz vjezdu vozidel se skutečnou celkovou hmotností vyšší než 7 tun. Značka znamená, že se nesmí umožnit jízda vozidlům, jejichž skutečná celková hmotnost je vyšší než hodnota uvedená na značce; v případě soupravy platí zákaz pro jejich celkovou hmotnost

 • Značka - Zákaz vjezdu pro nákladní vozidla:

1) nákladní vozidla s maximální přípustnou hmotností přesahující 3,5 tuny

2) automobilové traktory

3) speciální vozidla a vozidla používaná pro zvláštní účely s maximální přípustnou hmotností přesahující 3,5 tuny

4) zemědělské traktory

5) pomalu jedoucí vozidla

 • Značka - Zákaz vjezdu vozidel s výškou více než 3,5 m. Značka zakazuje pohyb vozidel, jejichž výška je spolu s nákladem větší než hodnota uvedená na značce.

 • Značka - Zákaz vjezdu vozidel s šířkou nad 2,4 m. Značka zakazuje pohyb vozidel, jejichž šířka včetně nákladu je větší než hodnota uvedená na značce.

 • Značka - Zákaz vjezdu vozidel s délkou více než 7 m. Značka zakazuje pohyb vozidel nebo souprav, jejichž délka spolu s nákladem přesahuje hodnotu uvedenou na značce. Pohyb vozidel je vzhledem ke své délce omezen na cestách s ostrými a úzkými zatáčkami a na místech, kde může pohyb těchto vozidel bránit provozu.

 • Značka - Zákaz vjezdu vozidel s nebezpečným zbožím, t. j. zákaz pohybu vozidel přepravujících zboží ADR v množstvích, pro které je třeba označit vozidlo oranžovými výstražnými štítky.

Vypočítejte trasu a zkontrolujte omezení na mapě

 • zadejte trasové body
 • vyberte typ vozidla
 • zvolte trasu
 • mapa zobrazuje omezení na vybrané trase


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)