Widget - Hodnocení

Aktualizované 16/5/24 podle Katarzyna

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je k dispozici všem uživatelům Trans.eu a CargoON.

Další informace o modulu dashboard a widgetech. Modul dashboard a widgety.

Základní informace o widgetu

Přidejte si widget Hodnocení na svůj Dashboard a podívejte se, jak vaši společnost a zaměstnance hodnotí dodavatelé.

Widget hodnocení

 • je jedním z widgetů v kategorii Hodnocení,
 • určené pro zákazníky a dodavatele,
 • zobrazuje údaje získané z hodnocení přijatých za posledních 30 dní. Tato data jsou uložena v modulu Hodnocení a reference platformy.
 • prezentuje údaje týkající se celé společnosti a konkrétních uživatelů,
 • prezentuje údaje v historickém čase,
 • můžete jej přidat na řídicí panel více než jednou (maximálně 9).

Hlavními prvky widgetu Hodnocení jsou:

 1. Celkové hodnocení zobrazující průměr všech vašich hodnocení nebo hodnocení společnosti (v závislosti na zvoleném zobrazení) za posledních 30 dní se zvýrazněným trendem. pod hodnocením , je podrobný rozpis hodnocení použitých pro výpočet průměru.
 2. Tlačítko pro přepnutí ze zobrazení společnosti do zobrazení uživatele.
 3. Informace o zobrazení, ve kterém se nacházíte..

Jak analyzovat data

Vyhodnocují se transakce uzavřené na platformě a přijaté náklady. Hodnocení se provádí na pětihvězdičkové stupnici, přičemž 1 hvězdička znamená špatné hodnocení a 5 hvězdiček výborné hodnocení.
 1. Kliknutím na přepínač zobrazení můžete analyzovat vlastní hodnocení (tj. průměr všech hodnocení vámi zveřejněných nabídek přepravy) nebo hodnocení společnosti (průměr hodnocení všech zaměstnanců).

Ve výše uvedeném příkladu je vidět, že hodnocení uživatele je vyšší než hodnocení celé společnosti. Vedle hodnocení uživatele je také zelená šipka. Ta značí vzestupný trend - hodnocení uživatele je vyšší ve srovnání s předchozím obdobím.

 1. Pro usnadnění analýzy dat přidejte widget dvakrát (můžete jej přidat až devětkrát).
Informace o tom, jak přidat widget na ovládací panel, najdete v části Widgety - Základní informace.
 1. Nastavte zobrazení uživatele na jednom widgetu a zobrazení společnosti na druhém.

Příklad 1

Průměr všech hodnocení společnosti (1) za posledních 30 dní je 4,3. Tento průměr byl vypočítán na základě 24 hodnocení (15 velmi dobrých, 6 dobrých, 1 uspokojivé a 2 neuspokojivá hodnocení). V porovnání s předchozím obdobím se jedná o klesající trend.

Průměr všech hodnocení uživatelů (2) je vyšší, ale i zde je patrný klesající trend.

Příklad 2

Průměr všech hodnocení uživatelů je 4,9 a má rostoucí tendenci (zelená šipka), což znamená, že uživatel dosáhl lepšího hodnocení ve srovnání s předchozím obdobím. Hodnocení společnosti je nižší a je označeno žlutou barvou, což znamená, že je zde stabilní trend.

Co znamenají barvy, které používáme k zobrazení výsledků?

šedá - žádný trend - znamená to, že nemáme k dispozici údaje z předchozího období.
žlutá - stabilní trend - hodnocení se oproti předchozímu období nezměnilo.
červená - klesající trend, navíc označený červenou šipkou - hodnocení je nižší než v předchozím období.
zelená - rostoucí trend, navíc označený zelenou šipkou - hodnocení je vyšší než v předchozím období.

Widget Hodnocení umožňuje nejen sledovat váš pokrok, ale také porovnávat vaše hodnocení s hodnocením celé společnosti.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)