Přímé nabídky - Speditér

Aktualizované 23/4/24 podle Jakub

Kdo může tuto funkci používat?

 • Funkce je dostupná pro všechny uživatele Platformy Trans.eu a CargoON.

Před zveřejněním nákladu na burze můžete nejprve poslat přímou nabídku dodavateli, se kterým spolupracujete.

V tomto článku se dozvíte:

 • jak zveřejnit přímé nabídky pomocí tlačítka Přidat náklad
 • jak zveřejňovat přímé nabídky z posílání zpráv

Uveřejňování přímé nabídky pomocí tlačítka Přidat náklad

 1. Klepněte na tlačítko Přidat náklad.
 1. Potom vyberte položku Do vybraného režimu publikace
Step 1 image
UPOZORNĚNÍ: Přímé publikace jsou zahrnuty do celkového limitu odeslaných nákladů.
 1. Chcete-li zveřejnit přímou nabídku, vyberte možnost Do vybraných a pak z messengeru.
Step 3 image

V poli Příjemci se zobrazí rozbalovací seznam rozdělený na dvě části: KONTAKTNÍ SKUPINY a KONTAKTY. Můžete použít také vyhledávač.

Step 4 image

Můžete si vybrat jednu nebo několik skupin a konkrétní osobu nebo několik osob.

Po provedení výběru se zobrazí další část - VYBRANO.

Step 5 image
 1. Po výběru příjemců klepněte na tlačítko Publikovat náklad.

Zveřejnění přímé nabídky z messengeru

Okno přímé nabídky můžete otevřít iz nástroje Messenger třemi způsoby.

 • Způsob 1
 1. Přejděte na kartu Kontakty.
Step 6 image
 1. Pro konkrétní osobu ze seznamu kontaktů klikněte na 3 tečky.
Step 7 image
 1. Vyberte možnost Poslat nový náklad.
Step 8 image

Zobrazí se okno zveřejnění nákladu, kde se v části Režim zveřejnění nákladu Vybrat z messengeru, v poli Příjemci vyplní údaje o uvedené osobě

Můžete to udělat také z okna chatu.

Příjemce můžete stále upravovat.
Náklad můžete publikovat konkrétní osobě pouze tehdy, je-li ve vašem seznamu kontaktů.
Step 9 image
  • Způsob2
 1. Na kartě Kontakty vyberte možnost Všechny.
Step 10 image
 1. V části FILTROVÁNÍ PODLE SKUPIN se vedle skupin zobrazí ikona šipky. Klepnutím na ni otevřete okno publikování.
Pokud skupina neobsahuje žádné kontakty, tato možnost je šedá.
Step 11 image

V otevřeném okně se zobrazí příslušné údaje.

Step 12 image
 • Způsob 3
 1. Na kartě Kontakty vyberte možnost Všechny a Spravovat skupiny.
 2. Stisknutím ikony šipky otevřete okno publikování.
Step 13 image

Bez ohledu na to, který způsob si vyberete, nezapomeňte klepnout na tlačítko Publikovat náklad.

Zveřejněná přímá nabídka bude označena v seznamu nákladu Přidáno.

Přímou nabídku nemůžete zveřejnit pro uživatele CargoOn.
Step 14 image


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)