Pevné nastavení ceny/sazby trasy

Aktualizované 22/9/23 podle Katarzyna

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je dostupná pro všechny uživatele CargoON, kteří si zakoupili produkt CargoON Freight Platform.

Z tohoto článku se dozvíte, jak:

 • zapnout/vypnout vyjednávání o ceně s dopravcem
 • nastavit variabilní cenu pro každou přepravu
 • vytvořit paletovou cenovou tabulku

Zapnout/vypnout vyjednávání cen s dopravcem

Cenová ujednání lze upravovat při přidávání dopravce do trasy (nové nebo stávající). Můžete to udělat:

Můžete to udělat:

 1. Během vytváření nové stálé trasy (více informací: Odeslání nabídky pevné trasy dopravcem)
 2. Na existující stálé trase
 • V modulu Stálé trasy s dopravci klepněte na vybranou stálou trasu a poté na tlačítko Přidat dopravce.

Ve formuláři pro přidání dopravce nejprve vyberte společnosti, kterým chcete poslat návrh smluvních podmínek. Potom v části Cena/sazba nastavte nejvhodnější ceny za přepravu.

Vyberte možnost Cena, potom zadejte částku a nastavte příslušnou měnu.

 • v části Cena/Sazba nastavte způsob stanovení ceny za přepravu
 • vyberte možnost Za přepravu, zadejte částku a vyberte měnu

Umožněte dopravci jednat s vámi o ceně a nechat si posílat cenové nabídky.

Věděli jste, že?
Pokud není předložen žádný návrh ceny za pevnou trasu, automaticky se povolí možnost vyjednat cenu s dopravcem. Nezadání ceny automaticky spustí vyjednávání o ceně s vašimi dodavateli.

Nastavení paletové cenové tabulky

Pokud ve formuláři pro vytvoření pevné trasy vyberete typ nákladu: paleta, ve formuláři pro přidání dopravce do trasy můžete nastavit paletovou cenovou tabulku. Tuto možnost použijte k vytvoření flexibilnější smlouvy na pevnou trasu.

 1. V části Cena/sazba vyberte možnost Paletová cenová mřížka.
 2. Dále se rozhodněte, zda chcete nastavit rozsah cen za paletu nebo jednotkovou sazbu.
 3. Potom vytvořte rozsahy pro počet palet a navrhněte příslušné částky do rozsahu.
 4. Vyjednávání o ceně s dopravcem můžete povolit nebo zakázat.
Nevidíte cenovou tabulku palet? Ujistěte se, že jste při vytváření pevné trasy vybrali typ nákladu: paleta.

Variabilní cena

Při sjednávání smlouvy s dopravcem nemusíte uvádět konkrétní sazbu. Můžete použít možnost: variabilní cena.

Při možnosti variabilní ceny se s dopravcem dohodnete na flexibilní formě úhrady za zveřejněný náklad. U smlouvy s pevnou trasou určujete jen měnu. Toto řešení vám umožňuje vyjednat sazby na základě tržní ceny.

Automatické přijetí nákladu po uplynutí času

Pokud často spolupracujete s dopravcem a důvěřujete mu, můžete navrhnout podmínky s automatickou akceptací nákladu po čase.

Po výběru této možnosti a zveřejnění nákladu v rámci zadané smlouvy, pokud dopravce nabídku neodmítne, systém ji jménem dopravce po uplynutí uvedeného času automaticky akceptuje.

Povolte automatické přijetí nákladu po uplynutí času a nastavte čas, který má dopravce k odmítnutí nabídky.

Tuto možnost použijte tehdy, když jste si jisti, že dopravce má zájem o vaše nabídky na pevné trase a raději byste neměli vynechat žádnou z publikací.

Různé ceny/sazby v rámci stejné pevné trasy

V rámci jedné pevné trasy můžete různým dopravcům posílat různé nabídky cen/sazeb. Stačí, když pro takové dopravce/skupiny dopravců vyplníte samostatný formulář obchodních podmínek.

V zobrazení podrobností o pevné trase klikněte na tlačítko Přidat dopravce a poté opět vyplňte formulář s podmínkami stálé trasy.

V seznamu dopravců, kterým jste poslali nabídku, se ve sloupci Aktuální cena zobrazí zejména přehled sazeb:

 1. Podle ceníku znamená, že tomuto dopravci byl zaslán paletový ceník. Klepnutím na symbol "i" se dozvíte více informací o podrobnostech ceníku.
 2. Měna znamená jen to, že jste nezadali cenu a dopravce může předložit první nabídku.
 3. Měna za kilometr (např. EUR/km) označuje sazbu za kilometr.
 4. Variabilní cena znamená, že v rámci pevně stanovené trasy může mít každý náklad jinou sazbu.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)