Pevné nastavení ceny/sazby trasy

Aktualizované 10/7/24 podle Ania

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je dostupná pro všechny uživatele CargoON, kteří si zakoupili produkt CargoON Freight Platform.

Z tohoto článku se dozvíte, jak:

 • zapnout/vypnout vyjednávání o ceně s dopravcem
 • nastavit variabilní cenu pro každou přepravu
 • vytvořit paletovou cenovou tabulku
 • nastavit vypořádání sazbou za tunu

Zapnout/vypnout vyjednávání cen s dopravcem

Cenová ujednání lze upravovat při přidávání dopravce do trasy (nové nebo stávající). Můžete to udělat:

Můžete to udělat:

 1. Během vytváření nové stálé trasy (více informací: Odeslání nabídky pevné trasy dopravcem)
 2. Na existující stálé trase
 • V modulu Stálé trasy s dopravci klepněte na vybranou stálou trasu a poté na tlačítko Přidat dopravce.

Ve formuláři pro přidání dopravce nejprve vyberte společnosti, kterým chcete poslat návrh smluvních podmínek. Potom v části Cena/sazba nastavte nejvhodnější ceny za přepravu.

Vyberte možnost Cena, potom zadejte částku a nastavte příslušnou měnu.

 • v části Cena/Sazba nastavte způsob stanovení ceny za přepravu
 • vyberte možnost Za přepravu, zadejte částku a vyberte měnu

Umožněte dopravci jednat s vámi o ceně a nechat si posílat cenové nabídky.

Věděli jste, že?
Pokud není předložen žádný návrh ceny za pevnou trasu, automaticky se povolí možnost vyjednat cenu s dopravcem. Nezadání ceny automaticky spustí vyjednávání o ceně s vašimi dodavateli.

Nastavení paletové cenové tabulky

Pokud ve formuláři pro vytvoření pevné trasy vyberete typ nákladu: paleta, ve formuláři pro přidání dopravce do trasy můžete nastavit paletovou cenovou tabulku. Tuto možnost použijte k vytvoření flexibilnější smlouvy na pevnou trasu.

 1. V části Cena/sazba vyberte možnost Paletová cenová mřížka.
 2. Dále se rozhodněte, zda chcete nastavit rozsah cen za paletu nebo jednotkovou sazbu.
 3. Potom vytvořte rozsahy pro počet palet a navrhněte příslušné částky do rozsahu.
 4. Vyjednávání o ceně s dopravcem můžete povolit nebo zakázat.
Nevidíte cenovou tabulku palet? Ujistěte se, že jste při vytváření pevné trasy vybrali typ nákladu: paleta.

Variabilní cena

Při sjednávání smlouvy s dopravcem nemusíte uvádět konkrétní sazbu. Můžete použít možnost: variabilní cena.

Při možnosti variabilní ceny se s dopravcem dohodnete na flexibilní formě úhrady za zveřejněný náklad. U smlouvy s pevnou trasou určujete jen měnu. Toto řešení vám umožňuje vyjednat sazby na základě tržní ceny.

Sazba za tunu

Tento typ fakturace lze použít pro přepravu sypkých materiálů.

 1. Při vytváření stálé trasy vyberte jeden z následujících typů nadstavby (nebo libovolnou kombinaci těchto tří typů):
 • sklápěcí nákladní automobil,
 • pochozí podlaha,
 • silo.
Účtování za tunu je možné pouze v případě, že zvolíte typ nástavby vhodný pro přepravu sypkých materiálů na pevné trase: sklápěč, kráčející podlaha, silo.

 1. Ve formuláři pro přidání dopravce na pevné trase jsou automaticky vybrány následující možnosti::
 • Cena/sazba: Za tunu
 • Základ pro fakturaci: hmotnost při vykládce

 1. Pokud navrhnete svou sazbu, můžete nechat dopravce o ceně vyjednávat. Za tímto účelem vyberte tuto možnost: Povolit vyjednávání o ceně s dopravcem.

Okno s cenou můžete nechat prázdné, abyste umožnili dopravci navrhnout sazbu.
 1. Poté, co dopravce nabídku přijme, najdete v okně Podrobnosti o přepravě informace o formě a základu vyúčtování přepravy.
Pokud jako typ nástavby pro stálou trasu vyberete například silo a závěs, nebude účtování za tunu aktivní.
Ve formuláři se zobrazí dostupné způsoby účtování.

Automatické přijetí nákladu po uplynutí času

Pokud často spolupracujete s dopravcem a důvěřujete mu, můžete navrhnout podmínky s automatickou akceptací nákladu po čase.

Po výběru této možnosti a zveřejnění nákladu v rámci zadané smlouvy, pokud dopravce nabídku neodmítne, systém ji jménem dopravce po uplynutí uvedeného času automaticky akceptuje.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)