Pevné nastavení ceny/sazby trasy

Aktualizované 16/2/23 podle Ania

Z tohoto článku se dozvíte, jak:

  • povolit/zakázat vyjednávání o ceně s dopravcem
  • stanovit variabilní cenu pro každou přepravu
  • vytvořte tabulku cen palet

Povolit/zakázat vyjednávání o ceně s dopravcem

Cenová ujednání je možné upravit při přidávání dopravce na trasu (nového nebo stávajícího). Můžete tak učinit při vytváření nové pevné trasy nebo při návštěvě stávající trasy.

Vyberte trasu a klepněte na tlačítko Přidat dopravce.

Ve formuláři pro přidání dopravce nejprve vyberte společnosti, kterým chcete poslat návrh smluvních podmínek. Následně v části Cena/sazba nastavte nejvhodnější cenu za přepravu.

Vyberte možnost Cena, potom zadejte částku a nastavte příslušnou měnu.

Povolte vyjednávání o ceně s dopravcem, aby vám mohl posílat cenové nabídky.

Věděli jste?
Pokud není podán návrh na pevnou cenu trasy, automaticky se aktivuje možnost dohodnout cenu s dopravcem. Nedostatek specifikované ceny automaticky spustí cenová jednání s vašimi dodavatelivateľmi.

Nastavte cenový rozsah palet

Pokud si ve formuláři vytvoření pevné trasy zvolíte typ nákladu: paleta, můžete ve formuláři přidat přepravce k trase nastavit mřížku cen palet. Tuto možnost použijte k vytvoření flexibilnější smlouvy s pevnou trasou.

  1. V části Cena/sazba vyberte cenový rozsah palet.
  2. Dále se rozhodněte, zda chcete nastavit cenu za paletový rozsah nebo jednotkovou sazbu.
  3. Potom vytvořte rozsahy pro počet palet a navrhněte příslušná množství pro rozsah.
  4. Zde můžete také povolit nebo zakázat vyjednávání o ceně s dopravcem.

Nevidíte tabulku cen palet? Při vytváření pevné trasy se ujistěte, že jste vybrali typ nákladu: paleta.

Automatické přijímání nákladu po čase

Pokud často spolupracujete s dopravcem a důvěřujete mu, můžete po čase navrhnout smluvní podmínky s automatickým akceptováním nákladu.

Po zvolení této možnosti a zveřejnění přepravného podle uvedené smlouvy, pokud dopravce nabídku neodmítne, systém ji jménem dopravce po uplynutí uvedeného času automaticky přijme.

Povolte automatické přijímání nákladu po určité době a nastavte čas, po který má dopravce odmítnout nabídku.

Tuto možnost použijte, pokud jste si jisti, že dopravce má zájem o vaše nabídky pevných tras a raději by si nenechal ujít žádnou z publikací.

Různé ceny/sazby v rámci stejné pevné trasy

V rámci jedné pevné trasy můžete posílat různé cenové nabídky různým dopravcům. Pro takovéto dopravce/skupiny dopravců stačí vyplnit zvláštní formulář obchodních podmínek.

V zobrazení podrobností o pevné trase klepněte na tlačítko Přidat dopravce a poté znovu vyplňte formulář podmínek pevné trasy.

V seznamu dopravců, kterým jste poslali nabídku, ve sloupci Aktuální cena uvidíte přehled sazeb, zejména:

  1. měna znamená, že jste neuvedli cenu a první návrh může poskytnout dopravce
  2. měna za kilometr (např. EUR/km) znamená kilometrovou sazbu
  3. Cenová tabulka znamená, že tomuto přepravci byla odeslána paletová cenová tabulka. Klepnutím na symbol „i“ zobrazíte podrobnosti cenové tabulky


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)