Archiv objednávek

Aktualizované 2/8/22 podle Anna

Přesunutí objednávek do archivu udrží pořádek na hlavním seznamu s objednávkami, což usnadňuje jejich prohlížení.

Způsoby archivace objednávek:

 1. Ruční převod objednávek do archivu
 • vyberte modul Objednávky z nabídky vlevo
 • přejděte na aktuální kartu a vyberte ze seznamu objednávku, která má stav dokončený (tj. tu, u které bylo potvrzeno provedení)
 • jako příkazce můžete objednávku převést do archivu sami kliknutím na tlačítko „Přesunout do archivu
Pamatujte
Tato možnost je možná, pouze pokud má objednávka stav „Dokončeno

 • objednávka přejde na kartu Archiv

Informace o tom, který uživatel archivoval objednávku, se zobrazí na kartě Historie změn

 1. Automatický převod objednávky do archivu

Všechny objednávky přejdou na kartu archivu 180 dní od data dokončení.

Výjimka
Pokud byla objednávka vytvořena v důsledku uzavřené transakce / přijaté přepravy, nebyla potvrzena a vyhodnocena po dobu 120 dnů, bude automaticky přenesena do archivu a bude mít stav Archivováno

 • Pokud objednávka má potvrzení o provedení a od data provedení uplynulo 180 dní, bude automaticky přenesena do archivu se stavem Dokončeno

 • Pokud objednávka nemá potvrzení o provedení a od data provedení uplynulo 180 dní, bude automaticky přenesena do archivu se stavem Archivováno

Na kartě Historie změn se zobrazí informace, že objednávka byla automaticky přenesena do archivu

Seznam objednávek na záložce archiv

Na kartě Archiv jsou k dispozici objednávky s následujícími stavy:

 • dokončeno - objednávky, ve kterých uživatel potvrdil výkon služby
 • archivováno - objednávka, která byla automaticky přenesena do archivu
 • zrušeno - objednávky, které přejdou na záložku archiv ihned po zrušení

Filtrování objednávek podle stavu

 • v nabídce vlevo vyberte modul Objednávky
 • přejděte na kartu Archiv
 • vyberte Zobrazit filtry

 • rozbalte seznam s výběrem stavu
 • vyberte jednu z dostupných možností: dokončeno, archivováno, zrušeno
 • seznam potvrďte zeleným tlačítkem „zobrazit výsledky“


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)