Vydaná hodnocení

Aktualizované 26/6/24 podle Jakub

Kdy můžete přidat hodnocení na Platformě

 1. Vyhodnocení lze provést po datu vykládky dané objednávky.
 2. Každá transakce uzavřená na Platformě Trans.eu a každý přijatý náklad podléhá hodnocení. Díky tomu jsou informace o kvalitě spolupráce mezi společnostmi vždy aktuální a spolehlivé.
 3. Hodnocení lze odesílat pomocí hvězdiček na pětibodové škále, kde 1 je slabé hodnocení a 5 je velmi dobré.

Jak přidat hodnocení na Platformu

 • Z nabídky na levé straně vyberte modul „Hodnocení a reference“ a přejděte na „Čekající hodnocení
 • Vyberte roli, ve které budete danou zakázku hodnotit: Jako objednatel / Jako dodavatel

 • Vedle hodnocení vidíte zbývající čas do ohodnocení transakce
 • Ze seznamu vyberte transakci, kterou chcete vyhodnotit

Přidávání hodnocení jako Objednatel

 • Jako Objednatel máte 30 dní na odeslání hodnocení
 • Pokud hodnotíte svého dodavatele a nepřidělíte mu nejvyšší hodnocení, můžete pomocí předdefinovaných výzev označit oblast, ve které se něco pokazilo: doručení dokumentů, komunikace, péče o zboží. dodržování opatření, včasnost přepravy. Máte také možnost přidat komentář.

Pamatujte!
Po zadání hodnocení jej nelze změnit.

 • Po uložení se hodnocení zobrazí v okně detailů nabídky, v levém dolním rohu se zobrazí zpráva: „Vydané hodnocení“ s možností Zpět, která je aktivní 8 sekund. Stav hodnocení se změní na seznamu čekajících hodnocení.

Přidávání hodnocení jako Dodavatel

 • Jako dodavatel máte 120 dní od data vykládky pro předložení hodnocení.
 • hodnotíte-li svého dodavatele méně než 4 hvězdičkami v systému hodnocení hvězdičkami, musíte uvést důvod (pomocí výzev) nebo zadat komentář pro aktivaci možnosti Uložit. Pokud je hodnocení rovné nebo vyšší než 4, není nutné tak činit.

 • Při vyhodnocování objednávky můžete uvést stav platby: zaplaceno včas, zaplaceno pozdě, nezaplaceno.
 • Na vyhodnocení stavu platby máte 120 dní od data vykládky.

Chcete-li se dozvědět více o stavech plateb - přejděte na tento článek​.

Vyhodnocení v modulu Objednávky

 • Z nabídky na levé straně vyberte modul Objednávky
 • Na kartě Odeslané najděte objednávku, kterou chcete vyhodnotit
 • V novém okně se objeví objednávka s možností přidat hodnocení spolu s časem zbývajícím k vyhodnocení.

Ohodnocení dodavatele při dodání služby zvyšuje bezpečnost transakcí uzavřených na Burze nákladu a vozidel.

Můžete kladně hodnotit mnoho transakcí najednou. Označte vybranou přepravu a klikněte na Ohodnotit kladně.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)