Widget průměrné doby provozu (Dock Scheduler)

Aktualizované 17/5/24 podle Katarzyna

Kdo může tuto funkci používat?

Tato funkce je k dispozici uživatelům Platformy Trans.eu a nástroje Dock Scheduler s přístupem k modulu Schedules.

Další informace o modulu Dashboard a widgety.

Základní informace o widgetu

Přidejte si na Dashboard průměrnou provozní dobu, abyste mohli průběžně ověřovat provozní doby (nakládky a vykládky) ve svých skladech.

Dock Scheduler - widget průměrného času běhu:

 • patří k widgetům z kategorie Plány (Schedules),
 • zobrazuje údaje na základě všech úspěšně dokončených rezervací,
 • zobrazuje údaje pro všechny sklady,
 • prezentuje historické údaje, průměrná doba je vypočítána na základě posledních 30 dnů,
 • na Dashboard jej lze přidat pouze jednou
  .

Hlavními prvky widgetu jsou:

 1. Karty průměrných časů operací pro 5 skladů s nejvyšším počtem operací.

Graf se skládá ze 4 částí:

 1. Název skladu (např. Magazyn Bemowo).
 2. Sloupec s informací o průměrné době mezi příjezdem a odjezdem vozidla z daného skladu (např. 100 minut).
 3. Modře označená část grafu, která informuje o průměrné době operace - nakládka, vykládka (např. 50 minut).
 4. Žlutá přerušovaná čára, která informuje o standardní době operace v daném skladu (např. 60 minut).

Jak analyzovat data

Při analýze dat se vám budou hodit nápovědy, které se objeví u každého grafu, když na něj najedete myší.

Při analýze dat pro příklad pražského skladu nábytku si můžete všimnout, že průměrná doba pobytu vozidla v tomto skladu je 72 minut, průměrná doba jízdy je 41 minut a výchozí doba jízdy je nastavena na 20 minut.

Na základě těchto údajů může správce skladu určit, zda se průměrná doba chodu a doba mezi příjezdem a odjezdem blíží očekávané výchozí době.

V tomto případě se ukazuje, že téměř ve všech skladech trvají úkoly související s provozem déle, než se očekávalo. Můžete zkoumat, zda tato situace souvisí s technickými problémy, nízkou efektivitou zaměstnanců, špatnými procesy nebo jinými faktory.

Analýza dat může pomoci identifikovat oblasti, v nichž lze zlepšit efektivitu, optimalizovat procesy a zvýšit kvalitu skladových operací.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)