Přehled modulů pro Odesílatele

Aktualizované 11/7/24 podle Katarzyna

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je k dispozici uživatelům produktové linie odesílatele (CargoON).

Z tohoto článku se dozvíte:

 • jaké jsou základní moduly Platformy Trans.eu
 • jaké funkce mají jednotlivé moduly Platformy Trans.eu

Přehled modulů

FREIGHTS (Náklady) - v tomto modulu se nacházejí následující záložky:

 • Added (Přidáno) - zde se nacházejí všechny nabídky přepravy zveřejněné vaší společností (se stavem "Čeká na nabídky") a nezveřejněné návrhy přepravy (se stavem "Návrh"). Nacházejí se zde i nabídky od dopravců (se stavem "Vybrat dopravce").
 • Accepted (Přijato) - pokud jste zveřejnili náklad, naleznete zde všechny vaše nabídky, které vedly k formální transakci na Platformě.
 • Archive (Archiv) - pokud jste zveřejnili náklad, na této kartě se nacházejí všechny vaše nabídky se stavem "Dokončeno".

Pro vyhledávání nabídek nákladní dopravy použijte vyhledávač nebo možnosti filtrování. Můžete se také rozhodnout, jaký typ nabídek nákladní dopravy chcete zobrazit (např. jen ty, o kterých se jedná).

Modul Freights je sdílen s ostatními zaměstnanci vaší společnosti.

SEARCH LOADS (Vyhledávání nákladů) - v tomto modulu naleznete náklad, který se má přepravit.

 • ​Search loads (Hledat náklad) - v této záložce můžete vyhledávat náklad na burze. Pomocí možností filtrování můžete vyhledávat nabídky a přidávat nové záložky s vlastními parametry vyhledávání.

Na levé straně naleznete 3 karty:

 • Pro mě (ikona muža) - zde naleznete přímé nabídky určené výhradně vám.
 • Privátní (ikona záložky) - zde naleznete nabídky od společností, které vás pozvaly do své privátní burzy.
 • Všechny - zde jsou uvedeny všechny nabídky zveřejněné na burze.
Výběrem položky Přidat vytvoříte novou kartu, do které můžete zadat vlastní parametry vyhledávání.

Vpravo naleznete 3 záložky:

 • V rámci vyjednávaní a sledované (ikona hodin) - obsahuje všechny nabídky, které:
  • vyjednáváte
  • o kterých chatujete ve službě Messenger,
  • přidáte do sledovaných.
 • Přijato (ikona zaškrtnutí) - zde naleznete všechny formálně přijaté nabídky vaší společnosti. Tuto kartu sdílejí všichni zaměstnanci vaší společnosti.
 • Archiv (ikona políčka) - zde se zobrazují následující nabídky:
  • nabídky, u kterých jednání nebyla úspěšná a čas na zveřejnění již uplynul (uplynulo datum vyložení nebo nabídka byla z burzy odstraněna)
  • archivované přijaté náklady.

VEHICLE EXCHANGE (Burza vozidel) - v tomto modulu naleznete vozidlo, které bude přepravovat váš náklad.

 • Burza vozidel - v záložce "Vše" naleznete seznam obsahující nabídky vozidel. Pravidelně se obnovuje. Vozidla můžete filtrovat a přidávat nové záložky s vlastními parametry vyhledávání.

 • Nabídky mých vozidel - tento modul se skládá ze 2 karet:
  • Moje nabídky - jsou zde všechny nabídky dostupných vozidel zveřejněné vaší společností..
  • Archiv - zde se nachází podrobná historie vozů nabízených vaší společností.

TRACK & TRACE - v tomto modulu můžete najít vámi odeslané úkoly sledování zásilek a sami přidat nové sledování GPS. Modul se skládá ze 3 karet:

 • Active (Aktivní) - zde naleznete všechny započaté úkoly sledování.
 • New (Nové) - zde jsou umístěny všechny vámi odeslané úkoly sledování, které čekají na přijetí dopravcem.
 • Archive (Archiv) - zde naleznete historii sledování nákladů.

ORDERS (Objednávky) - tento modul obsahuje všechny transakce, které jste provedli na Platformě.

Pokud je na Platformě uzavřena transakce, automaticky se vedle ní zobrazí přepravní příkaz. Obsahuje informace z přijaté nabídky.

Objednávky můžete také přidat ručně pomocí tlačítka Přidat objednávku.

Spravovat je můžete v záložce Aktivní. V záložce "Archiv" zkontrolujete historii objednávek.

MAPS (Mapy) - v tomto modulu můžete nastavit trasu, vypočítat náklady a zkontrolovat silniční omezení na konkrétních trasách. Můžete také vyhledávat nabídky podle trasy nebo v blízkosti konkrétní oblasti.

Chcete-li se vrátit do předchozího zobrazení platformy, klikněte na logo CargoON.

SCHEDULES (Dock Scheduler) - v rámci modulu můžete spravovat své sklady a jejich harmonogramy, jakož i přidělovat časové intervaly dopravcům a zpracovávat rezervace.

Chcete-li opustit plán rezervací, klepněte na ikonu 3 tečky a vyberte požadované zobrazení: Seznam rezervací nebo Časové intervaly.

CONTRACTORS (Kontraktoři) - zde přidáváte důvěryhodné společnosti.

 • Na kartě "Firmy" naleznete seznam všech firem přidaných do seznamu dodavatelů.
 • "Privátní burza" - je seznam, do kterého zvete ověřené dopravce, se kterými jste spolupracovali na veřejné burze.
 • "Skupiny" - je to tabulka se seznamem skupin, které jste vytvořili, můžete do nich přidávat své dodavatele.
 • "Odeslané pozvánky" - seznam společností, které jste pozvali na platformu, můžete v něm zkontrolovat stav pozvání.

FIXED ROUTES WITH CARRIERS (Stálé trasy s dopravci) - modul, ve kterém spravujete pravidelnou spolupráci a kontakty s důvěryhodnými dopravci.

 • "Active" (Aktivní) - na této kartě najdete všechny vytvořené stále trasy.
 • "Archive" (Archiv) - tato záložka obsahuje archivované nebo ukončené smlouvy v rámci pevné trasy.

CONVERSATIONS ARCHIVE (Archiv konverzací) - v tomto modulu naleznete archivované konverzace. Můžete je exportovat do souboru PDF.

RATINGS AND REFERENCES (Hodnocení a reference) - modul, který vám umožňuje hodnotit dodavatele a zjistit, jak vás hodnotí ostatní. Zde se nacházejí následující karty:

 • Issue a rating (Vydání hodnocení) - můžete hodnotit dodavatele po poskytnutí služby.
 • Ask for rating (Požádat o hodnocení) - zde se nacházejí podrobnosti o každé dokončené zakázce, která čeká na hodnocení. Z této úrovně můžete také odeslat žádost o hodnocení dodavateli.
 • Summary of ratings (Souhrn hodnocení) - na této kartě uvidíte, jak vás hodnotili vaši dodavatelé.
 • Archive (Archiv) - obsahuje historii hodnocení vaší společnosti, jakož i transakce, pro které již uplynul čas na hodnocení.
 • References (Reference) - tato karta umožňuje poskytnout reference na dodavatele. Reference, které jste získali, naleznete také zde.
 • Requests for references (Žádosti o reference) - zde naleznete žádosti o reference od dodavatelů. Žádost o referenci můžete zhotoviteli poslat i sami.

ENTERPRISE REPORTS (Podnikové zprávy) - modul aktivován jako doplňková funkce Platformy Trans.eu.

Vychází z údajů získaných z modulů: Přepravní reporty, které vycházejí z údajů z modulů Náklady a Rozvrhy, poskytují aktuální obraz o situaci na trhu a ukazují efektivnost vašeho podnikání.

Trans.INFO - modul s nejnovějšími informacemi z oblasti logistiky a dopravy.

QuickPay - modul, ve kterém můžete používat službu QuickPay. Umožňuje vám přijmout platbu za dokončenou objednávku jen do 30 minut.

AUTOMATION RULES (Pravidla automatizace) - modul, který vám pomůže rozhodnout, kdo a v jakém pořadí má dostat vaše nabídky přepravy. Modul obsahuje seznam vámi vytvořených automatických pravidel, která můžete spravovat.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)