Zveřejnění nabídky nákladu na stálé trase

Aktualizované 7/5/24 podle Ania

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je k dispozici všem uživatelům linky CargoON s produktem CargoON Freight Platform.

Z tohoto článku se dozvíte:

 • jak zveřejnit nabídku přepravy na stálé trase
 • kde upravit seznam aktivních dopravců na stálé trase
 • jaké jsou dvě možnosti automatického zveřejnění podle pořadí ze seznamu dopravců

Když máte nabídky (smlouvy) na stálou trasu přijaté dopravcem, můžete začít publikovat náklad na stálou trasu.

Můžete to udělat dvěma způsoby:

 • vytvořením nové nabídky nákladu a výběrem režimu zveřejnění: (další informace: Přidat nabídku nákladu)
 • zadáním údajů o vybrané stálé trase a zveřejněním nabídky přepravy pro ni.

Vytvoření nákladu na stálou trasu

 1. Otevřete modul Stálé trasy s dopravci a v tabulce vyhledejte požadovanou stálou trasu. Klepnutím na ni otevřete okno s podrobnostmi smlouvy.
 2. Klepněte na tlačítko Více a vyberte možnost Vytvořit náklad. Tím se otevře formulář pro zveřejnění nákladu.

 1. Vyplňte chybějící pole. Můžete také přidat všechny požadované požadavky a údaje o vozidle.

 1. Na pravé straně formuláře můžete zobrazit aktivní společnosti, které vaše publikace osloví. Klepněte na možnost Zobrazit aktivní společnosti a potom upravte jejich aktivitu nebo pořadí v seznamu.

 1. Můžete také:
 • upravit čas předkládání nabídek,
 • změnit kontaktní osobu,
 • naplánovat zveřejnění na pozdější datum,
 • vybrat zveřejnění podle časového pořadí (více o tom níže),
 • uložit vyplněný formulář jako šablonu.

 1. Po vyplnění formuláře klikněte na tlačítko Zveřejnit náklad, abyste nabídku zveřejnili na stálé trase.

Publikování s proměnlivou cenou

 1. Přejděte do modulu Stálé trasy a vyberte trasu, na které chcete zveřejnit nabídku nákladu.
 2. Klepněte na tlačítko Více a vyberte možnost Vytvořit náklad. Tím se otevře formulář pro zveřejnění nabídky nákladu.
 3. Vyplňte formulář dalšími informacemi. Můžete zadat cenu nebo zveřejnit nabídku bez ceny.

Po výběru možnosti Zobrazit aktivní společnosti můžete zakázat společnosti nebo změnit jejich pořadí v okně Seznam dopravců.

Zakázání společnosti v této fázi ji vyloučí jen z konkrétní nabídky nákladu a ne z celé stálé trasy. Následná zveřejnění budou opět dostupná pro celou veřejnost.
Pokud vyberete možnost Koupit nyní, nabídka nevyžaduje vaše přijetí. Objednávku provede první dopravce, který nabídku přijme.

Po zadání všech informací klikněte na tlačítko Publikovat náklad.

 1. Nabídku přepravy naleznete v modulu Freights (Náklad) na kartě Added (Přidáno).
 2. Pokud vám dopravci předloží nabídky, budou vám zasílány oznámení. Nabídky naleznete v zásuvce nákladní dopravy na kartě Vyjednávání.

Na kartě Vyjednávání si můžete prohlížet svá vyjednávání (Moje vyjednávání), jakož i vyjednávání jiných zaměstnanců, pokud byli při vyplňování formuláře Přidat náklad (Jiná vyjednávání) také uvedeni jako kontaktní osoby. Tím je zajištěno, že jednání jsou zveřejněna pro všechny zaměstnance společnosti. Vyjednávání můžete provádět také pomocí messengeru
 1. Vyberte dopravce se sazbou, která vám nejvíce vyhovuje, nebo s ním začněte jednat.

 • Pokud dopravce nabízí sazbu, můžete ji dohodnout zadáním částky a klepnutím na tlačítko Odeslat.
 • Nabídku můžete také odmítnout. Chcete-li dále vyjednávat, musíte počkat, dokud dopravce nestáhne nebo nepředloží novou nabídku.
 • Pokud vyberete možnost Dokončit vyjednávání, vyjednávání se ukončí se všemi zaměstnanci.

Po přijetí se nabídka přesune na kartu Přijaté v modulu Náklady.

Pokud na vaši nabídku nereaguje žádný dopravce, přejde do záložky Archiv.

Zveřejnění podle pořadí ze seznamu dopravců

Při zveřejňování nabídky přepravy můžete použít dva typy zveřejnění dopravcem ze seznamu pro danou zakázku/stálou trasu. Tato možnost je užitečná zejména tehdy, chcete-li dát svým oblíbeným dopravcům ze seznamu více času na reakci na nabídku.

 1. Ve formuláři pro zveřejnění nabídky nákladů pro stálou trasu zaškrtněte možnost: Publikovat podle pořadí ze seznamu dopravců.

 1. OtvOtevřete okno úprav (klikněte na Změnit) a přizpůsobte nastaveníenia.
 1. Uveďte čas, po kterém se zveřejnění nabídky posune dalšímu dopravci v seznamu.
 2. Vyberte jednu z možností automatického zveřejnění.

Odeslat dalšímu příjemci (postupné zveřejnění)

Při publikování nové nabídky přepravy na pevné trase můžete použít možnost publikování podle pořadí ze seznamu dopravců a poté použít nastavení: Odeslat dalšímu příjemci.

Co to znamená? Vaši nabídku obdrží první dopravce ze seznamu a bude ji moci přijmout během období, které jste určili. Po uplynutí této doby bude nabídka na stejnou dobu předložena dalšímu dopravci v seznamu. Poté se nabídka postupně posouvá dalším dopravcům, dokud není přijata nebo dokud se seznam dopravců nevyčerpá.

Dopravci, kterým uplynula lhůta pro přijetí nabídky, ztrácejí možnost reagovat na nabídku.

Tento mechanismus funguje sekvenčně, proto se používá alternativní název: sekvenční zveřejňování.

Jak funguje sekvenční publikování

Publikování nákladu následujícím příjemcům:

 1. Vyberte možnost Publikovat podle pořadí ze seznamu dopravců ve formuláři pro publikování nákladu, zadejte trvání publikování kliknutím na Změnit a poté v okně úprav vyberte možnost Předat dalšímu příjemci.
 1. Přejděte do modulu Freights (Náklady) a vyberte si nabídku ze seznamu. Klepnutím na ni zobrazíte podrobnosti.
 2. Na kartě Nabídky dopravců můžete vidět průběh zveřejnění. Dopravce, který právě přijal zveřejnění, uvidí stav Čeká na odpověď. Počítadlo níže vás informuje o tom, kolik času jim zbývá.
 3. Pokud dopravce neodpoví, nabídka se po uplynutí vámi stanoveného času postoupí dalšímu dopravci v seznamu. Stav předchozího dopravce se změní na Dokončeno.

Je-li nabídka zamítnuta, postoupí se dalšímu dopravci v seznamu a stav předchozího dopravce se změní na zamítnutý.

Postupné přidávání dalších příjemců (rozšiřování publikace)

Při publikování nové nabídky přepravy na pevné trase můžete použít možnost publikovat podle pořadí ze seznamu dopravců a poté použít nastavení Postupně přidávat další příjemce.

Co to znamená? Vaši nabídku přijme první dopravce v seznamu a bude ji možné přijmout během období, které určíte. Po uplynutí této doby bude nabídka na stejnou dobu předložena dalšímu dopravci v seznamu. Později nabídka přejde k dalšímu dopravci, ale předchozí dopravci ji stále mohou přijmout. Seznam příjemců nabídky se postupně rozšiřuje.

Dopravci, jejichž čas na přijetí nabídky vypršel, mají stále možnost nabídku přijmout, ale budou soutěžit s větší skupinou dopravců.

Tento mechanismus je založen na rozšiřování skupiny příjemců, z čehož vyplývá alternativní název: Expanding publication (rozšíření zveřejnění).

Jak funguje rozšíření publikace

Zveřejnění nákladu pro postupně se rozšiřující skupinu dopravců:

 1. Vyberte možnost Publikovat podle objednávky ze seznamu dopravců ve formuláři pro publikování nákladu, určete trvání publikování kliknutím na Změnit a poté v okně úprav vyberte možnost Postupně přidávat další příjemce.

 1. Přejděte do modulu Freights a vyberte si nabídku ze seznamu. Klepnutím na ni zobrazíte podrobnosti.
 2. Na kartě Nabídky dopravců můžete vidět průběh zveřejnění. Dopravce, který právě přijal zveřejnění, uvidí stav Čeká na odpověď. Počítadlo níže vás informuje o tom, kolik času jim zbývá.
 1. Pokud dopravce neodpoví, nabídka se po uplynutí vámi stanoveného času postoupí dalšímu dopravci v seznamu. Stav dalšího dopravce se změní na Čekáme na odpověď, zatímco předchozímu dopravci se poskytne určitý dodatečný čas.

Čím výše je dopravce v seznamu, tím více času má na odpověď na vaši nabídku.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)