Informace v okně chatu, že protistrana je na listu dlužníků

Komunikátor na nové Platformě poskytuje informaci, zda je daná společnost uvedena na Burze pohledávek. To vám umožní rychle ověřit potenciální obchodní partnery, aniž byste museli opustit burzu nákladů nebo vozidel.

Transparentnost na burze nákladů a vozidel

Díky této funkci zvýšíte bezpečnost při uzavírání transakcí prostřednictvím Platformy. Při zahájení rozhovoru se zaměstnancem společnosti okamžitě uvidíte, zda některý z jejích závazků přešel na Burzu pohledávek. Je na vás, zda chcete s takovou společností spolupracovat.

Jak to funguje?

Pokud dodavatel nezaplatí fakturu ve stanovené lhůtě, může ji dodavatel předložit k vymáhání. Jednou z činností v procesu vymáhání pohledávek může být umísťování pohledávek na Burzu pohledávek. Informace o této skutečnosti se objeví v okně chatu na messengeru (nezáleží na tom, s kterým zaměstnancem společnosti mluvíte).


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)