Správa odeslaných nákladů

Aktualizované 1/3/24 podle Jakub

Kdo může tuto funkci používat?

 • Funkce je k dispozici uživatelům Platformy Trans.eu a CargoON.

Z tohoto článku se dozvíte:

 • jaké jsou typy nákladu,
 • jak spravovat zveřejněné nákladové listy,
 • jak filtrovat a třídit náklad,
 • jak vyjednávat o zveřejněných nákladech,
 • jak přidávat interní poznámky k nákladům.

Typy nabídek nákladů

V modulu Nákladní doprava naleznete následující záložky:

 1. V záložce Přidáno naleznete:
 • všechny vámi a vaší společností zveřejněné náklady,
 • návrhy s budoucím datem nakládky.

Na této kartě naleznete filtry:

Aktivní - nabídky se stavem:

 • Vyberte dopravce,
 • Čekající nabídky,
 • Původně přijato.

Vyjednávání - nabídky se stavem:

 • Vyberte si dopravce,
 • Původně přijato.
 1. Karta Přijaté je k dispozici pro produkty TFF a TFC. Naleznete zde pouze nabídky nákladů zveřejněné pro stálé trasy.
Náklad, který byl odeslán skupinám pravidelných smluvních partnerů, naleznete v modulu Vyhledávání nákladu -> záložka Privátní.

 1. V záložce Přijaté jako objednatel naleznete všechny nabídky nákladní dopravy, které skončily formální transakcí na Platformě.

Chcete-li nabídky filtrovat, vyberte možnost Zobrazit jen moje. Tato možnost je k dispozici na kartách Přidáno, Přijato a Archiv.

 1. V záložce Archiv naleznete pouze nákladné zásilky přidané vaší společností, které splňují následující kritéria:
 • zveřejnění skončilo,
 • vyjednávání nebyla úspěšná,
 • návrhy s minulými daty vyložení.

Správa zveřejněných nákladů

Na kartě Přidáno můžete:

 • vyjednávat a sledovat probíhající jednání o všech nákladech společnosti na kartě Vyjednávání, která je přístupná přes podrobnosti nabídky

 • přidat nebo odstranit osobu odpovědnou za náklad přímo ze seznamu. Stačí kliknout na ikonu tužky, která se zobrazí ve sloupci ODPOVĚDNÁ OSOBA vedle jména a příjmení

 • provádět operace na nabídkách s příslušnými stavy. Tyto operace zahrnují obnovení, kopírování, úpravu a publikování, vymazání, jakož i archivaci nabídky

Platnost nabídky můžete potvrdit každých 15 minut pomocí ikony hodinek.

Filtrování a třídění nákladu

Na kartě Přidáno můžete použít vyhledávač a rozsáhlé FILTRY, které vám umožní rychle se dostat ke konkrétní nabídce.

Můžete seřadit sloupce, na kterých se po najetí myší zobrazí ikona ruky..

Vyjednávání o zveřejněných nákladech

Na kartě Přidáno kliknutím na konkrétní položku v seznamu a následným přechodem do okna s podrobnostmi na kartě Vyjednávání můžete:

 1. Vyjednávat o sazbách s dopravci. Chcete-li to provést, v poli Sazba změňte částku navrhovanou dopravcem a klepněte na tlačítko Odeslat.

 1. Nabídku dopravce přijměte klepnutím na tlačítko Přijmout.

 1. Nabídku dopravce odmítněte klepnutím na tlačítko Odmítnout.

 1. Ukončete jednání s odesílatelem kliknutím na tlačítko Ukončit jednání.

Po dokončení akcí v nabídce můžete na kartě Podrobnosti zanechat poznámku s informacemi.

Interní poznámka

Interní poznámka je místo k zadání vlastních připomínek k postupu jednání a finálních ujednání se společností. Informace jsou interně dostupné pouze objednateli.
Interní poznámku může přidat osoba, která má úplný přístup k Platformě, nebo kontaktní osoba/odpovědná za danou nabídku.
 1. Chcete-li přidat interní poznámku, přejděte do modulu Náklady a přejděte na kartu Přidáno nebo Přijato. Potom vyberte nabídku ze seznamu, v záložce Podrobnosti najděte sekci Interní poznámka a klikněte na Přidat. Zadejte text a uložte.

 • Interní poznámku lze upravit kliknutím na ikonu tužky nebo vymazat ikonou křížku.

 1. Odpovědná osoba na straně objednatele může zanechat interní poznámku, do které může doplnit:
 • podrobné informace, které pomohou ostatním v budoucnosti jednat s konkrétní společností
 • informace o postupu jednání, proč zvolili jednoho dopravce před druhým, aby objednávku zrealizovali
 • dodatečné dohody s dodavatelem, například řidič musí při příjezdu předložit další doklady
 • další informace, které považují za důležité a potřebné v organizaci

Tato možnost zajišťuje, že všichni zaměstnanci ve společnosti mají přístup ke všem informacím. V době nepřítomnosti zaměstnance není jediný, kdo má přístup k informacím, které si možná dříve zaznamenal jinde nebo je vůbec nezapsal, spoléhaje na svou paměť.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)