Způsoby hodnocení v nabídkách dopravní burzy

Aktualizované 6/2/24 podle Jakub

Na nové Platformě můžete zkontrolovat hodnocení společností a měsíční trend z úrovně nabídky na burze.

Rychlý přístup k hodnocení společnosti

V řádku nabídky na burze se po najetí kurzoru na hodnocení firmy viditelné pod názvem společnosti zobrazí rozložení ratingu, rozdělené na počet hodnocení obdržených na pětistupňové škále, kde 1 je nejnižší a 5 nejvyšší. Vedle seznamu se rovněž zobrazí měsíční trend, který se počítá v případě, že společnost v posledním měsíci získá alespoň 10 hodnocení.

Jak tento trend funguje?

Tento trend se vypočte porovnáním hodnocení aktuálního měsíce s průměrem z předchozího měsíce. Tímto způsobem můžete zkontrolovat, zda je trend je vzestupný, sestupný nebo zůstal na stejné úrovni.

  1. Pokud se při hodnocení objeví v řádku nabídky zelená šipka nahoru, znamená to, že se rating ve srovnání s minulým měsícem zvýšil. najetí kurzoru na hodnocení společnosti se také zobrazují graf, který znázorňuje měsíční trend.
  2. Pokud se u hodnocení objeví červená šipka dolů, znamená to, že rating hodnocení se ve srovnáním s minulým měsícem snížil. Po najetí nad hodnocení se zobrazí také graf ukazující měsíční trend. Po kliknutí na hodnocení se objeví okno s informacemi o společnosti, ve kterém si můžete prohlédnout podrobnosti o hlášených problémech.
  1. V případě, že u hodnocení není šipka, může to znamenat, že:

  • hodnocení se v posledním měsíci nezměnily - po najetí myši na hodnocením se zobrazí graf ukazující měsíční trend.

  • firma nemá dostatek hodnocení pro výpočet měsíčního trendu - k výpočtu měsíčního trendu by společnost měla obdržet alespoň 10 hodnocení v posledních dvou měsících

  • přerušovaná čára - z grafu vyplývá, že společnost v daných měsících nezískala dostatek ratingů pro výpočet trendu.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)