Správa rezervací a časových úseků

Aktualizované 27/2/24 podle Katarzyna

Kdo může tuto funkci používat?

Funkce je dostupná pro uživatele CargoON s Dock Scheduler a s přístupem k modulu Plány.

Z článku se dozvíte, jak:

 • přidat časový interval,
 • přidat, odebrat a upravit rezervaci pro dopravce,
 • spravovat flexibilní časový interval.
Modul Dock Scheduler je systém pro správu rezervací a časových slotů ve skladu, jakož i harmonogramu nakládky a vykládky ve skladu.

Systém je založen na automatizaci skladových operací a zaměřuje se na optimalizaci procesů na straně odesílatele.

Jak přidat časové úseky pro dopravce?

Časový úsek umožňuje dopravci rezervovat si datum a čas rezervace vozidla.

 1. Klepněte na Více a potom přidejte časový úsek.

 1. Vyplňte požadované údaje - uveďte časový rozsah, typ operace, TransID dopravce, dostupný sklad, jehož harmonogram chcete sdílet, místo nakládky a vykládky.

 1. Můžete přidat několik stejných časových úseků současně. Jednoduše změňte hodnotu v poli Číslo časových úseků.
Věděli jste, že...
Rezervace skladu se automaticky vytvoří na základě existující objednávky v modulu Objednávky. Pokud:
- v objednávce je váš sklad umístěn v místě vykládky nebo nakládky,
- je ve skladu k dispozici časový slot v rámci vybraného data objednávky.

Pokud jsou obě tyto podmínky splněny, zobrazí se ve sloupci Časový interval (modul Objednávky) symbol označující, že časový interval byl úspěšně přidán, a dopravce obdrží e-mail s informací, že byl časový interval přidán

Pokud se trasa téže objednávky skládá z více míst, která jsou zároveň vaším skladem, pak se v objednávce automaticky vytvoří časový interval pro každý z těchto skladů
If you want to see which companies did not make a booking despite the time slots received, use the options to filter and search for expired time slots.

Vyberte ikonu se třemi pomlčkami a přejděte na Časové intervaly:

Vyberte možnost Filtry, zadejte parametry vyhledávání, zaškrtněte políčko Zobrazit platnost a klepněte na tlačítko Zobrazit výsledky.

Pracujte s flexibilními časovými úseky

Při vytváření nového skladu je nyní snazší definovat výchozí čas operace. Nastavte čas jednotky, který vám umožní flexibilní obsluhu při příštím plánování:

 • individuální provozní doba pro nový časový úsek
 • individuální provozní doba při rezervaci.

Klikněte na možnost Více a Nastavení skladu. V části Konfigurace slotu se zobrazí aktivní konfigurace. Chcete-li změnit čas spuštění, klikněte na tlačítko Naplánovat nový.

Podívejte se níže, než předchozí nastavení skladové operace (časové jednotky a základní provozní doba) ovlivňují rozsah vytvořeného časového úseku:
- ve výchozím nastavení je provozní doba nastavena na stejnou hodnotu jako základní provozní doba,
- chcete-li tento čas upravit a přizpůsobit individuálním potřebám dopravce - rozšířené možnosti zahrnují jednotku času (slot), v tomto případě: 15 min.

Ve formuláři pro přidání nového časového úseku naleznete možnost nastavení konkrétního času provozu (v závorce je informace o výchozím čase, který jste nastavili při vytváření skladu).

Podobně iv předrezervačním formuláři najdete upravitelný provozní čas:

V obou výše uvedených případech je základní jednotka (slot) 15 minut a výchozí doba provozu je 45 minut. Chcete-li mít možnost spravovat další jednotky – při vytváření skladu si nastavte základní jednotku tak, aby vyhovovala vašim potřebám.
Je důležité poznamenat, že díky flexibilitě provozních časů se může plánování další nakládky/vykládky uskutečnit v každé jednotce času (slotu). Rezervaci lze naplánovat tak, že mezi operacemi se může objevit interval, který je násobkem času slotu.

Správa rezervací

 1. Po provedení předběžné rezervace dopravcem nebo odesílatelem na dané datum se tato zobrazí v rozvrhu.

 1. Klepnutím na symbol tří teček:
  1. Potvrďte příchod,
  2. Odmítnout nakládání (uveďte důvod odmítnutí)
  3. Změna času a místa rezervace,
  4. Upravit údaje (podrobnosti o řidiči a vozidle, jakož i poznámky odesílatele – viditelné pro dopravce, nebo interní komentáře – viditelné pouze pro spolupracovníky).
  5. Vymazat rezervaci (nevratná akce)

 1. Klepnutím na vybranou rezervaci zobrazíte její podrobnosti.

Přidání rezervace jako odesílatel

Rezervaci můžete do plánu přidat také sami. Stačí kliknout na plán a vybrat dostupné datum.

Poté vyplňte formulář pro přidání rezervace - vyplňte požadovaná pole v části Základní informace a klikněte na tlačítko Uložit.

Pokud při vytváření rezervace vyberete dopravce ze seznamu smluvních partnerů nebo přidáte dopravce mimo platformu, obdrží tento dopravce e-mail s informacemi o vytvořené rezervaci.

Úprava rezervace

Rezervace lze upravovat, aniž byste je museli mazat.

Dopravce bude o všech provedených změnách informován prostřednictvím oznámení v platformě a e-mailem.

Čas rezervácie si môžete zmeniť alebo použiť funkciu Drag&Drop opísanú v časti tohto článku.
 1. V modulu Plány klikněte v rezervaci, kterou chcete upravit, na ikonu tří teček a vyberte možnost Změnit datum a místo rezervace.

 1. V okně Upravit rezervaci můžete změnit následující údaje:
 • doku,
 • čas provozu,
 • datum pomocí rozevíracího kalendáře,
 • čas rezervace.

 1. Po provedení změn klikněte na tlačítko Uložit.

 1. Rezervace se v jízdním řádu objeví v novém zadaném čase, a to jak na vaší straně, tak na straně dopravce.

Pokud ve zvoleném termínu nejsou k dispozici žádné volné časy rezervace, budete na to upozorněni přímo v okně úprav.

Pokud ve vybraném termínu nejsou k dispozici žádná volná místa, budete informováni přímo v editačním okně.

Rezervaci nebo časové okno můžete smazat. Dopravce bude informován e-mailem a na platformě. Odstranění rezervace je nevratná akce.

Upravte čas rezervace pomocí funkce Drag&Drop

Čas rezervace lze upravit posunutím myší v plánu rezervace.

 1. Klepněte levým tlačítkem myši na rezervaci, jejíž čas chcete změnit. Přesuňte rezervaci na požadované místo. Volná místa jsou zvýrazněna zelenou barvou.
  Poté klepnutím na tlačítko Přesunout rezervaci potvrďte operaci.

Rezervaci lze přesunout i na další stranu rozvrhu:

Pokud přesunete rezervaci do volného slotu, který je kratší než rezervace, její čas se automaticky zkrátí.
Pokud si to rozmyslíte a rozhodnete se vrátit k předchozí provozní době, čas rezervace se nevrátí do původního stavu.

 1. Všechny změny se automaticky uloží do zásuvky s podrobnostmi a historií rezervací.

 1. Čas rezervace můžete prodloužit v rámci doku:

Rezervaci nelze přesunout mimo provozní dobu skladu nebo přístaviště. Není to možné ani se zablokovanými nebo deaktivovanými doky.
Opožděnou rezervaci můžete přesunout, ale nezapomeňte, že musí skončit později, než je aktuální čas. Stav rezervace můžete změnit až do stavu Čeká se včetně.

Dopravce může přesouvat rezervace v rámci časového úseku.

Další poznámky k rezervaci a časovému intervalu

 • poznámky v rezervaci
 1. Chcete-li zaznamenat důležité interní informace o rezervaci, můžete tak učinit v okně Přidat rezervaci v části Další údaje v poli Interní poznámky (neviditelné pro dopravce). Po zadání informací klepněte na tlačítko Uložit.

Tyto informace budou viditelné pouze pro vás a vaše zaměstnance. Naleznete ji v okně s údaji o rezervaci.

 • poznámky v časovém intervalu
 1. Chcete-li dopravci poskytnout další informace, můžete je přidat při vytváření časového slotu. Přidejte svou poznámku ve formuláři Přidat časový interval do pole Shipper's remark's (vaše společnost). Po zadání informací klepněte na tlačítko Uložit.
Tyto informace budou viditelné pro dopravce.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)