Přijetí nabídky stálé trasy dopravcem

Aktualizované 21/2/24 podle Ania

Who can use this function?

Functionality available to all users of the Trans.eu Platform and CargoON, but the way of using it varies depending on the product line.

Z tohoto článku se dozvíte, jak:

  • přijmout návrh stálé trasy – jako dopravce
  • zjistěte, že dopravce přijal váš návrh stálé trasy

Přijetí podmínek stálé trasy

Jako dopravce naleznete návrhy termínů stálých tras v modulu Stálé trasy s dopravci, v záložce Probíhá vyjednávání. Pokud má nabídka cenu navrženou objednatelem - můžete ji rovnou přijmout.

Existují dva způsoby, jak přijmout návrh na podmínky stálé trasy:

  1. Pokud odesílatel určil cenu/sazbu, můžete přijmout podmínky v zobrazení seznamu kliknutím na tlačítko Přijmout.
Nevidíte tlačítko pro přijetí nabídky stálé trasy? Zkontrolujte její stav. U stavů: Přijmout nebo vyjednat a Navrhnout cenu musíte kliknout na nabídku a v okně vyjednávání cenu přijmout nebo vyjednat.
  1. Klepněte na vybranou pevnou trasu a otevřete zobrazení podrobností návrhu stálé trasy. Potom klepněte na tlačítko Přijmout.

Oznámení o přijetí nabídky stálé trasy dopravcem

Jak jste se dozvěděli z článku o nastavení ceny/sazby stálé trasy, můžete dopravci poslat návrh stálé trasy s různými možnostmi cenové nabídky. V závislosti na těchto nastaveních může dopravce přijmout vaši nabídku nebo vám poslat protinabídku ceny/sazby.

O přijaté nabídce Vás budeme informovat:

  • s upozorněním pod ikonou zvonku
  • přesunutím nabídky na záložku Aktivní nebo Čeká v detailním zobrazení stálé trasy
Záložka Čeká na nabídku obsahuje pevné nabídky trasy s podmínkami, které ještě nenabyly platnosti a nejsou aktivní.
  • se stavem: Nabídka přijatá v zobrazení detailů dané nabídky (na toto zobrazení přejdete kliknutím na upozornění)


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)