(TFC) Monitoring dopravce

Aktualizované 12/2/24 podle Ania

Sledování vozidel se stalo normou. Správní dozor nad přepravou umožňuje rychlé určení polohy vozidla, ověření kvality, bezpečnosti a včasnosti dodávky, průběžná kontrola očekávaných zdržení v důsledku událostí na cestě. Společnosti provádějící mezinárodní dopravu mají možnost přesného zúčtování zahraničních cest vodičů (čas překročení hranic). Umožňuje ověřit práci řidiče, aby se společnosti zabránilo účtovat náklady na pokuty z nedbalosti. V kontaktech se subdodavateli zlepšuje komunikaci a zvyšuje důvěryhodnost dopravce. Na nové Platformě Trans.eu je modul, který poskytuje efektivní sledování vašich úkolů a sdílení informací s vašimi dodavateli.

Jak funguje monitoring dopravce?

Pomocí Platformy vás odesílatel může požádat, abyste poskytli monitorování nákladu aby věděl sledovat danou trasu. Avšak vy se musíte rozhodnout, zda chcete sdílet údaje o vašem vozidle s odesílatelem. Pamatujte, že údaje o poloze se sdílejí s odesílatelem pouze během trvání úlohy. Po dokončení se odesílateli zobrazuje pouze daná trasa a vybrané události zaregistrované pro tento úkol.

Chcete-li plně využít možnosti, které nabízí modul Monitorování takto:

 1. zkompletujte informace o vašem vozovém parku - více podrobností najdete v článku
 2. vytvořte účty pro řidiče - podívejte se, jak na to
 3. nainstalujte si aplikaci TransTask pro řidiče na mobilní telefony

Přijetí a zpracování monitorovací úkoly

Dále jsou uvedeny tři možnosti:

 1. Monitorovací úloha vytvořena manuálně odesílatelem (bez ukončení přepravy)

 • váš odesílatel vám může poslat úkol sledování nákladu
 • v upozorněních pod ikonou zvonku zobrazí zpráva "Monitorovací úkol vyžaduje souhlas"
 • klikněte na notifikaci a systém vás přesměruje na úlohu, kterou najdete na nové kartě modulu Monitorování

 • seznamte se s podrobnostmi úlohy a rozhodněte se
 1. Monitorovací úloha jako požadavek v objednávce
 • váš odesílatel vám může poslat objednávku, v níž je vybrána možnost Povinnost monitorování
 • po přijetí objednávky je možné monitorovací úkol najít na nové kartě modulu Monitorování

 1. Monitorovací úloha po přijetí nákladu
 • pokud je na Platformě přijat náklad, váš odesílatel vám může poslat úlohu monitorování
 • v levé nabídce vyberte modul Monitorování
 • přejděte na kartu Nové

 • kliknutím na řádek úlohy se dozvíte podrobnosti a uděláte rozhodnutí

 • pro odmítnutí monitorovací úlohy klikněte na červené tlačítko

 • poskytnout objednateli důvod

 • úloha se odešle na kartu Archiv a váš dodavatel dostane odpověď

 • pokud nemáte pochybnosti, přijměte úlohu

 • doplňte údaje
 • zadejte podrobnosti o vozidlech, které mají být použity na provedení úkolu (mohou být později upraveny). Váš odesílatel bude automaticky informován o evidenčních číslech vozidel přiřazených k úkolu
 • pokud jsou vozidla vybavena telematickými zařízeními, rozhodněte, které z nich se použije pro označení polohy
 • na základě údajů z vybraného zařízení systém vypočítá předpokládaný čas dokončení úlohy a automaticky nahlásí případné zpoždění
 • vyberte řidiče, který bude zodpovědný za dokončení úkolu. Váš odesílatel bude informován o řidiči přiřazeném k úkolu. Celá komunikace ohledně přepravy bude zaslána osobě z vaší společnosti odpovědné za provedení přepravy

 • úlohu potvrďte kliknutím na zelené tlačítko: Přijmout úkol

Pokud vozidlo není vybaveno systémem detekce polohy, lze polohu vozidla hlásit na základě polohy poskytnuté aplikací TransTask nebo prostřednictvím mobilního telematického systému umístěného ve vozidle / nákladu po dobu provedení jedné úlohy.

Pokud si zvolíte mobilní telematiky, vyberte ze seznamu dodavatele, přihlaste se a vyberte vozidlo. Pokud telematika od vašeho dodavatele chybí, kontaktujte náš zákaznický servis.

Zásady monitorování na Platformě Trans.eu

 • z levého menu vyberte modul Monitorování, na nové kartě se zobrazí úloha se stavem "Připraven na implementaci" spolu s časem začátku monitorování

 • telematický signál ze zařízení souvisejících s úlohou bude sdílený s objednatelem 30 minut před začátkem jeho provádění (čas zálohy je uveden v konfiguraci společnosti a je možné ho nastavit pro každou monitorovací úlohu zvlášť)
 • přejít na kartu Aktivní, uvidíte nový stav úkoly: "Na cestě"

 • od nynějška budete dostávat všechny informace o tom, co se děje s vozidlem
 • zatímco váš odesílatel bude informován o stavu přepravy a umístění vozidla
 • kliknutím na řádek nabídky zobrazíte všechny podrobnosti událostí

Informace od řidiče viditelné na Platformě

V aplikaci TransTask dostane řidič seznam úkolů týkajících se přepravy, polohy a data operací. Bude možné přijmout úlohu a podat zprávu o dokončení konkrétních akcí, výskytu událostí ovlivňujících dopravu nebo očekávaných zpožděních vyplývajících ze situace na silnici.

 • pokud se na trase stane cokoliv neočekávané, řidič vás může o této skutečnosti informovat pomocí aplikace TransTask
 • dostanete varování s popisem události, jakož i informace o očekávaném zpoždění
 • informace o poruše automobilu budou také odeslány objednateli

 • výstrahu je možné označit jako přečtenou pomocí oranžové tečky

Pomocí aplikace můžete také potvrdit:

 • příjezd na místo vykládky
 • informace může vidět i váš dodavatel

 • splněné úkoly

 • stav úlohy se změní na dokončený

Sdílení údajů o poloze v úkolu:

 • bude ukončeno (zastaveno), když vozidlo vstoupí do poslední plánované nakládací zóny a zůstane tam určitý čas (30 minut) nebo když odejde
 • navíc systém automaticky dokončí úlohu a zastaví sdílení signálu s odesílatelem, pokud do 24 hodin po plánovaném dokončení operace v poslední vykládací zóně nenajde systém v této zóně vozidlo
 • dokončena monitorovací úloha se odešle na kartu archiv a tam si můžete kdykoliv prohlédnout její průběh

Díky možnosti sledování nákladů má váš odesílatel rychlý přístup k aktuálním informacím o tom, co se děje s nákladem.


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)