Možnost ručně označit provedení operace v bodě trasy

Aktualizované 6/2/24 podle Ania

Funkce je připravena pro potřeby vybraných spedičních společností, které navzdory maximálnímu úsilí nezařadí do procesu monitorování svých dopravců, a proto musí svým zákazníkům hlásit plnění svých úkolů. 

Z důvodu možné kanibalizace monitorovací služby implementované v plném rozsahu na základě spolupráce objednatele a dopravce je funkce k dispozici omezené skupině společností.
Z důvodu omezeného rozsahu plánovaného pro tuto funkci je její povolení v CRM nedostupné - vyžaduje to pokaždé zásah vývojových týmů.

Jak to udělat na Platformě?

  • vyberte modul Monitoring z nabídky vlevo
  • přejděte na aktivní kartu
  • vyberte úlohu ze seznamu
  • přejděte na kartu Trasa
  • možnost označit jako hotovou je k dispozici vedle místa načítání

  • úkon bude operátorem označen jako provedený s poznámkou, že oznámení bylo provedena manuálně na kartě událostí

  • vedle označení místa vykládky je k dispozici i možnost označit jako dokončený

  • operátor potvrdí, že operace byla označena jako dokončena, s poznámkou, že byla provedena manuálně

  • stav úlohy se změní na dokončený a stejně jako ostatní úkoly se bude archivovat 24 hodin po dokončení


Byl tento materiál užitečný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)