(TFF) Vaste routes voor de Expediteur als Vervoerder

bijgewerkt 2/8/22 door Anna

Dankzij de module vaste routes met verladers heeft u de mogelijkheid om in samenwerking met vertrouwde aannemers vaste opdrachten te ontvangen. Op één plek kunt u de betalingsdatum, offertedetails, vrachtgegevens of geplande transporten controleren.

Ontvangst van een vaste routeaanbieding

  1. Om de status van vaste routes te controleren, klikt u op de module Vaste routes met verladers en vervolgens op het tabblad Onderhandeld.

De acceptatiestatus informeert u over het ontvangen van de aanbieding, in afwachting van uw goedkeuring.

Om naar de details van het vaste route-aanbod te gaan, klikt u erop. Aan de rechterkant schuift een lade met de vervoersvoorwaarden naar buiten.

De details van een bepaalde route leren kennen

Maak uzelf vertrouwd met de vrachtgegevens, offertedetails en andere informatie. De aanbieding is rechtstreeks aan u gericht, waardoor u de mogelijkheid heeft tot een duurzame samenwerking met een bepaalde aannemer.

Voor elke geaccepteerde vracht, uitgevoerd op vaste routes, wordt een "No touch"-vergoeding in rekening gebracht, volgens de prijs lijst.

De opdrachtgever kan deze vergoeding echter wel vergoeden. Informatie hierover vindt u op het tabblad Details

Na het lezen van alle details kunt u het voorstel voor een vaste route verwijderen of de voorgestelde voorwaarden afwijzen.

Onderhandelen over de voorwaarden van de aanbieding voor een vaste route

U kunt onderhandelen over de voorwaarden van het vaste trajectaanbieding. Klik hiervoor op de knop Afwijzen en voer de reden van afwijzing in.

Als u besluit te onderhandelen, schrijf dan op welke voorwaarden moeten worden gewijzigd en waarom.

De reden voor afwijzing en de aanbiedingsstatus verschijnen ook op het tabblad Vrachtgegevens in de aanbiedingsdetails.

Als de opdrachtgever besluit de voorwaarden van een doorlopende opdracht te wijzigen, verandert de status van het aanbod van Afgewezen naar Accepteren

Aanbod van een vaste route accepteren

Klik op vaste routes met verladers en vervolgens op de aanbieding waarin u geïnteresseerd bent met de status Accepteren.

Lees de informatie over het aanbod. Als u tevreden bent met de voorwaarden, klikt u op Accepteren.

Na acceptatie wordt de permanente route op het tabblad Van toepassing geplaatst.

Opschorting van een vaste route

Als u besluit een vaste route op te schorten, klikt u op Vaste routes met verladers en gaat u naar het tabblad Van toepassing. Een groene knop naast het veld Activiteit geeft aan dat de route actief is. Om het te wijzigen, klikt u erop om de kleur in grijs te veranderen.

Selecteer de datum tot wanneer u de geselecteerde route opschort. Voer een reden voor de opschorting in en klik op Opschorten. De informatie wordt naar de verzender gestuurd.

De knop naast het veld Activiteit wordt grijs.

Om de details van de schorsing in de toekomst te bekijken, klikt u op de gewenste route. Rechts wordt informatie over de vaste route weergegeven.

Hier kunt u ook een permanente route opheffen door op het veld Activiteit te klikken en de kleur van de knop in groen te veranderen.

Een vaste route verwijderen

Als u een permanente route wilt verwijderen waarmee uw bedrijf heeft ingestemd, klikt u op Vaste routes met verladers, op het tabblad Van toepassing en selecteert u vervolgens de permanente route die u wilt annuleren.

Rechts ziet u de details van het aanbod. Klik op Vaste route verwijderen en bevestig uw keuze.

De verwijderde route wordt verplaatst naar het tabblad Archief.

Op dezelfde manier verwijder je het aanbod van een vast traject waar je nog niet mee hebt ingestemd. Klik hiervoor op Vaste routes met verladers, het tabblad Onderhandeld en vervolgens op de route van uw keuze (de nieuwe aanbieding of die met de gewijzigde voorwaarden heeft de status Accepteren).

Rechts ziet u de details van het aanbod. Klik op Vaste route verwijderen en bevestig uw beslissing.

De verwijderde route wordt verplaatst naar het tabblad Archief.

Verwijdering van een vaste route door de verlader

Als de klant besluit om de samenwerking op een bepaalde permanente route te beëindigen, wordt deze verplaatst naar het tabblad Archief. Voor meer details, klik op de bedrijfsnaam.

De status verandert in Voltooid.

De status verandert in Voltooid.

Wijzigingen in de voorwaarden van het aanbod vaste routes

De verlader heeft de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de routevoorwaarden of om vrachtinformatie te bewerken. De bewerkte route met de nieuwe voorwaarden is een kopie van het eerder geaccepteerde bod en komt in het tabblad Onderhandeld te staan ​​met de status Accepteren.

In het tabblad Van toepassing blijft de reisroute met de oorspronkelijk overeengekomen vervoersvoorwaarden weergegeven totdat u de wijzigingen accepteert.

Als u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, klikt u op Accepteren.

Na uw toestemming zal de route met wijzigingen uit het tabblad Onderhandeld de originele versie van het arrangement vervangen en zal worden gevonden in het tabblad Actief.

U kunt de wijzigingen die door de uploader zijn aangebracht, ongedaan maken. Klik hiervoor op Afwijzen en voer de reden van afwijzing in. Het aanbod blijft op het tabblad Onderhandeld staan ​​totdat u tevreden bent met de wijziging van de voorwaarden en u deze accepteert.

Na acceptatie van de voorwaarden zal de route met wijzigingen uit het tabblad Onderhandeld de originele versie van de voorwaarden vervangen en zal worden gevonden in het tabblad Actief.


Heeft de leerstof geholpen?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)