TfF Monitoring

bijgewerkt 12/2/24 door Ania

Het monitoren van vrachtwagens is een norm geworden. Het zorgt niet alleen voor meer controle over het voertuig en de chauffeur, maar verbetert ook de samenwerking met de aannemer. Zo is er op het nieuwe Trans.eu-platform een ​​nieuwe module die het efficiënt delen van informatie over het vervoerde voertuig mogelijk maakt.

Met behulp van het platform kan uw verlader u vragen om de lading te monitoren om de transportroute continu te volgen. Hij zal ook een controletaak naar de vervoerder sturen.

Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de Track & Trace module zult u het volgende moeten doen:
- volledige informatie over uw vloot, 
- accounts aanmaken voor chauffeurs, 
- installeer de TransTask applicatie op de mobiele telefoons van de chauffeurs.
  1. Ga naar de Track & Trace module en click op nieuw tabblad.

  1. Raak vertrouwd met de taakdetails en neem een ​​beslissing. De taak kan worden geaccepteerd of afgewezen.

Geef de opdrachtgever een reden voor deze beslissing om de taak af te wijzen.

De taak wordt verplaatst naar het tabblad Archief en uw aannemer ontvangt een antwoord.

Accepteer de taak 

U heeft drie mogelijkheden:

  • een bestaande controletaak toewijzen, als aan de voorwaarden is voldaan en u als expediteur de taak ontvangt die u van de verzender ontvangt als transport in combinatie met een andere lading, selecteert u deze taak. De chauffeur krijgt een melding over de noodzaak om extra handelingen uit te voeren.
Onthou dat de tijdsbestek voor individuele taken het mogelijk moet maken om ze gezamenlijk uit te voeren.

  • maak een nieuwe taak aan, selecteer een ander bedrijf dat de taak namens u zal uitvoeren. Het bedrijf zal de aanvaarding van de taak moeten bevestigen;

  • wijs mijn vloot toe, voer de taak zelf uit door uw voertuigen en chauffeurs toe te wijzen.
  1. Vul de gegevens in en bevestig het accepteren van de taak.

Als u de optie mobiele telematica kiest, selecteert u een leverancier uit de lijst, logt u in en selecteert u een voertuig.

Ontbreekt telematica van uw leverancier in de lijst, neem dan contact op met onze Klantenservice.

 

Het telematicasignaal van apparaten die betrekking hebben op de taak, wordt 30 minuten voor de implementatie gedeeld met de besteller.

Uw opdrachtgever krijgt voortaan alle informatie over de transportstatussen en de locatie van het voertuig.

Als er iets onverwachts gebeurt op de route, kan de chauffeur de vervoerder hierover informeren met behulp van de TransTask-applicatie. U ontvangt waarschuwingen met een korte beschrijving van het evenement en informatie over een verwachte vertraging. Een gegeven waarschuwing kan in het systeem worden gedempt.

Met behulp van de applicatie bevestigt de chauffeur dat hij op een losplaats is aangekomen en de taak heeft voltooid. De bewakingsstatus verandert in Voltooid.

Hoe maakt u een track & trace taak aan?

Ga naar de Track & Trace module en open een Nieuw Tabblad.

Zodra een bestelling is geaccepteerd, vindt u op de lijst een nieuwe taak die naar de vervoerder kan worden verzonden. Na het aanvaarden van een controletaak, vult hij de vrachtgegevens in. Vanaf nu bent u op de hoogte van wat er met uw lading gebeurt.

Op het tabblad Actieve taken van de Monitoring module vindt u informatie over de voortgang van de taak. Monitoring begint 30 minuten voor het laden.

Regels voor track & trace op het Trans.eu Platform

Als er iets onverwachts gebeurt op de route, ontvang je een waarschuwing met een beschrijving van de gebeurtenis en informatie over een verwachte vertraging. De gedetailleerde lijst met evenementen kan worden gevolgd in een nieuw venster. Het geeft informatie over elke activiteit met betrekking tot het rijtuig.

Het systeem beëindigt de bewakingstaak en stopt met het delen van gegevens over de locatie van apparaten die worden gebruikt voor het bewaken van transport wanneer:

  • het voertuig rijdt de laatste geplande loszone binnen en blijft daar een bepaalde tijd (30 minuten) of wanneer het eerder vertrekt
  • na 24 uur na de geplande voltooiing van de operatie in de laatste loszone. Vindt het systeem op basis van de locatiegegevens het voertuig in deze zone niet dan wordt de bewakingsduur automatisch verlengd met de verwachte vertragingstijd gerapporteerd door de bestuurder
  • de voltooide track & trace taak wordt verplaatst naar het archief en u kunt daar altijd het verloop ervan bekijken

Dankzij de mogelijkheid om ladingen te volgen, heeft uw verlader snel toegang tot actuele informatie over wat er met uw lading gebeurt. U wordt ook op de hoogte gehouden van mogelijke vertragingen bij de uitvoering.

Verder

Als u een verlader bent - lees dit artikel

Als u een vervoerder bent - lees dit artikel


Heeft de leerstof geholpen?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)