TfC Monitoring

bijgewerkt 19/5/21 door Ania

Track & trace is een norm geworden. Het juiste toezicht op het transport maakt een snelle bepaling van de locatie van het voertuig mogelijk, verificatie van de kwaliteit, veiligheid en tijdigheid van levering, waarbij de verwachte vertragingen als gevolg van gebeurtenissen op de weg voortdurend worden gecontroleerd. Bedrijven die internationaal transport uitvoeren, hebben de mogelijkheid om buitenlandse ritten van chauffeurs (tijd van grensoverschrijding) nauwkeurig af te rekenen. Het maakt het mogelijk om het werk van de chauffeur te verifiëren om te voorkomen dat het bedrijf boetes moet betalen als gevolg van hun nalatigheid. In contacten met onderaannemers verbetert het de communicatie en verhoogt het de geloofwaardigheid van de vervoerder. Op het nieuwe Trans.eu Platform is er een module die zorgt voor een efficiënte opvolging van uw taken en het delen van informatie met uw aannemers.

Hoe werkt track & trace voor Vervoerders

Met behulp van het platform kan de verlader u vragen om de lading te monitoren om de transportroute continu te volgen. U beslist echter zelf of u uw voertuiggegevens met de verlader wilt delen. Onthoud dat locatiegegevens alleen voor de duur van de taak met de verzender worden gedeeld. Als het voltooid is, ziet de verzender alleen de route en de gekozen gebeurtenissen die voor deze taak zijn geregistreerd.

Volg deze stappen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de Monitoring module biedt:

 1. volledige informatie over uw vloot - meer details vindt u in het artikel
 2. maak accounts voor de chauffeurs - kijk hoe u dit moet doen
 3. installeer the TransTask applicatie op de mobiel van de chauffeur

Accepteren en verwerken van een Track & Trace taak

Er zijn drie mogelijkheden beschreven hieronder:

 1. Een track & trace taak handmatig aangemaakt door de verlader (zonder vracht af te sluiten)

 • uw verlader kan u een track & trace taak zenden
 • onder het bel icoon vindt u de melding "de track& trace taak vereist acceptatie"
 • klik op de melding en het systeem zal u doorverwijzen naar de taak die te vinden is op het nieuwe tabblad van de Track & Trace module

 • maak u bekend met de details van de taak en maak een besluit
 1. Track & Trace taak als vereiste in een opdracht
 • uw verlader kan u een opdracht sturen waar track & trace verplicht gesteld is
 • wanneer de opdracht geaccepteerd is kan de track & trace taak gevonden worden in een nieuw tabbald van de Track & Trace module

 1. Track & Trace taak na acceptatie van vracht
 • Als vracht wordt geaccepteerd op het Platform, kan uw verlader u een track & trace taak sturen.
 • selecteer de Track & Trace module in het linkermenu
 • ga naar een nieuw tabblad

 • click on the task line to learn the details and make a decision

 • om een track & trace taak af te wijzen drukt u op de rode kop

 • geef de opdrachtgever een reden op

 • de taak zal verplaatst worden in het Archief tabblad en uw aannemer zal een antwoord ontvangen.

 • if you do not have any doubts, accept the task

 • complete the data
 • enter the details of vehicles to be used for the task (they can be modified later on). Your shipper will be informed automatically about registration numbers of the vehicles assigned to the task
 • if the vehicles are equipped with telematics devices, decide which of them will be used to indicate the position
 • based on the data from the selected device, system will calculate the expected time of the task completion and report any possible delays automatically
 • point the driver who will be responsible for the task completion. Your shipper will be notified of the driver assigned to the task. The whole communication regarding the transport will be sent to the person from your company responsible for carrying out transport

 • confirm the task by clicking the green button: Accept task

If a vehicle is not equipped with a position reporting system, the vehicle’s location can be reported based on the location provided by the TransTask application or through the mobile telematics system placed in a vehicle/load for the time of completing a single task.

If you choose the mobile telematics option, select a supplier from the list, log in and select a vehicle – find more information on how to do this here. If telematics from your supplier is missing, please contact our Customer Service.

Principles of monitoring on Trans.eu Platform

 • from the left-hand menu choose the Monitoring module, a task with the “Ready for implementation” status together with a monitoring start time will be visible in the new tab

 • telematics signal from devices related to the task will be shared with the orderer 30 minutes before the start of its implementation (advance time is specified in the company configuration and can be set for each monitoring task separately)
 • go to the active tab, you will see a new task status: “in route”

 • from now on, you will receive all the information on what is happening with the vehicle
 • whereas your shipper will be informed on the status of transport and a vehicle location
 • click the offer line to see all the details of events

Information from the driver visible on the Platform

In the TransTask application the driver will receive the list of tasks related to transport, locations and dates of operations. It will be possible to accept a task and report completing particular actions, occurrence of events affecting transport or expected delays resulting from the situation on the road.

 • if anything unexpected takes place on the route, your driver can inform you of this fact using the TransTask application
 • you will receive an alert describing the event as well as information about an expected delay
 • information on a car breakdown will also be sent to your orderer

 • an alert can be marked as read with the use of an orange dot

With the application you can also confirm:

 • arrival at the unloading place
 • your contractor can see the information as well

 • completed tasks

 • status of the task will change to completed

Sharing location data in the task:

 • will be terminated (stopped), when a vehicle enters the last planned unloading zone and will stay there for a specific amount of time (30 minutes) or when it departs
 • additionally, the system will automatically complete the task and stop sharing signal with the shipper if 24 hours after the planned completion of the operation in the last unloading zone, the system, based on the location data, does not find the vehicle in this zone
 • the completed monitoring task is sent to the archive tab and you can always view its course there

Thanks to the possibility of monitoring loads, your shipper has quick access to current information on what is happening with the load.


Heeft de leerstof geholpen?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)