İşbirliğine girmeden önce uyarılar

Updated 9/7/24 by Jakub

Bu işlevi kim kullanabilir?

İşlev, Trans.eu Platformu ve CargoON kullanıcılarına sunulmaktadır.

Bu makalede, işbirliğine girmeden önceki uyarı türleri hakkında bilgi edineceksiniz.

İşbirliğine Girmeden Önceki Uyarı Türleri

Güvenliğiniz için, belirli bir şirketle çalışıp çalışmamaya karar vermenize yardımcı olabilecek uyarılar oluşturuyoruz.

Bir yük için fiyat teklifi gönderirken - hem borsa çekmecesi aracılığıyla hem de YÜKLER modülünün Alınan sekmesinden - bu mesajlarla karşılaşabilirsiniz:

  • Eğer çalışmak istediğiniz şirketin hesabında son 30 günde ödeme sorunları olmuşsa.

  • Eğer çalışmak istediğiniz şirketin düşük TransRisk indeksi varsa.

  • Eğer çalışmak istediğiniz şirket TransCash Borç Borsası'nda bulunuyorsa.

Yukarıdaki uyarılar, fiyat teklifi göndererek belirli bir şirketle işlem yapmaya çalışan tüm çalışanlarınıza gösterilebilir.


How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)