Tedarikçiler modülü

Updated 6/2/24 by Ania

Tedarikçilere şirket ekleme

Bunu iki şekilde yapabilirsiniz:

  1. Bireysel olarak, tedarikçi veritabanına bireysel şirketler eklemek.
  • Tedarikçiler modülünde "Şirketler" sekmesine gidin
  • arama penceresine şirketin adını veya vergi kimlik numarasını girin
  • listede uygun öğenin yanında "Yüklenicilere ekle"yi tıklayın

  1. Toplu olarak, birlikte çalıştığınız birkaç şirketi tedarikçi tabanına ekleyebilirsiniz.
  • Tedarikçiler modülünde "Şirketler" sekmesine gidin
  • pencerede, adlarını veya vergi kimlik numaralarını girerek bireysel şirketleri arayın
  • sağda, hesaplara eklemek istediğiniz şirketleri seçin
  • "İş ortaklarına ekle"ye tıklayın
Bu aşamada ayrıca "Gruba ekle" butonuna tıklayarak doğrudan firma/firmaları gruba atayabilirsiniz, bu şekilde seçilen firmalar otomatik olarak yüklenici listenize eklenecektir. Bu seçenek yalnızca TFF ürün grubu (gönderici için) ve TFS (gönderici için) için kullanılabilir. Grup oluşturma ve yönetme hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa makaleye gidin.


How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)