CSV dosyasından yüklerin içe aktarılması

Updated 24/7/24 by Jakub

Bu işlevi kimler kullanabilir?

 • Bu işlev, Trans.eu Platformu ve CargoON'un tüm kullanıcılarına açıktır.

Dosyaları kullanarak yükleri içe aktarmak işi önemli ölçüde kısaltır ve kolaylaştırır. Sözlük değerlerinin eşlenmesi gibi ek işlevler sayesinde, dosyadaki değerlerinizi Trans.eu Platformu tarafından desteklenen değerlere hızlı ve etkili bir şekilde uyarlayabileceksiniz. Bu sayede sonraki içe aktarmalarda her seferinde bunları düzeltmenize gerek kalmayacak, değerler otomatik olarak değişecektir.

Bu makaleden şunları öğreneceksiniz:

 • .csv, .xls veya .xlsx dosyası kullanılarak yükün Trans.eu platformuna nasıl aktarılacağı
 • bir sözlük değeri nasıl eşlenir

Adım adım yük ithalatı. Bir .csv, .xls, .xlsx dosyasından navlunu nasıl içe aktaracağınızı öğrenin.

38 STEPS

1. From Add freight, go to Import freight from CSV.

Step 1 image

2. Previously, this was the freight import window. The process itself is simple and clear, but it requires the preparation of a file in a specific format and according to a specific template.

Step 2 image

3. This often comes down to manual work, and this type of operation is associated with large expenditures of time or personnel, generating unnecessary costs.

Step 3 image

4. In order to meet the expectations of our existing and future customers, we offer you a refreshed Smart Freight Importer.

Step 4 image

5. Thanks to a flexible approach to the format and syntax of the file, we streamline the process of posting a large number of freight. In addition, we are adding some features that will have a positive impact on the efficiency of operational employees.

Step 5 image

6. On the window frame, in the upper right corner, we pull out the link to Help, available at every stage of the process, where by means of an instructional article we will guide you step by step through the new process of importing freight.

Step 6 image

7. In addition to the CSV format, our Smart Importer will also support XLS and XLSX formats, adapting to all TMS systems available on the market.

Step 7 image

8. Uploading the file, now fully automatically, will take you to the next step – Matching freight data.

Step 8 image

9. This is how Smart Freight Importer behaves if the uploaded file matches a previously supported .csv file template or a file mapping you have stored. We will talk about file mapping in a later section.

Step 9 image

10. The Smart Importer window will behave in the following way if the uploaded file does not conform to the previously supported .csv file template or has a completely different syntax (e.g. different column names and/or a different column order).

Step 10 image

11. In the left-hand panel, there is a checklist of mandatory freight parameters to be adjusted, which are the minimum necessary to post/save imported freight.

Step 11 image

12. Clicking on a specific column, for example ‘Date Z’, will allow you to assign the data contained in it to the appropriate parameter on the platform side, in this particular case, the mandatory parameter, i.e. ‘Date of loading’.

Step 12 image

13. The mapped column and the corresponding position on the checklist will be highlighted in green.

Step 13 image

14. A file mapped as required activates the Save as Template option.

Step 14 image

15. In the Save Template window, all you have to do is give the template a unique name and then save it.

Step 15 image

16. The saved template will appear in the top left corner on the list of match templates and will be available to all users in the company.

Step 16 image

17. Smart Importer always, as a first step after reading the file, if possible, attempts to auto-match with one of the stored templates.

Step 17 image

18. The next step is the Import Summary.

Step 18 image

19. A significant convenience is the ability to make changes for individual freight parameters directly in the freight import window.

Step 19 image

20. This is particularly useful if the imported file contains errors.

Step 20 image

21. Filtering the list using the option Show only freights with errors will allow you to quickly correct them.

Step 21 image

22. For example, clicking on a specific active field will bring up a window that allows you to make changes in the area of specific freight parameters.

Step 22 image

23. In the window that opens, by clicking on the field, you can also make changes to the postal code, city, street and number.

Step 23 image

24. In the Import Summary, you also have the option to map your values supported by the Trans.eu Platform.

Step 24 image

25. Confirm saving the values with the Save dictionary value button.

Step 25 image

26. The mapped value will appear in the Settings in the Freight import module.

Step 26 image

27. The exception is the date format, for which the default mapping is applied. It is editable but does not create another dictionary value, instead it overwrites the existing one.

Step 27 image

28. In the refreshed version of Importer, there is now a step for posting freights, where you can post all freights in the same way.

Step 28 image

29. The default option enabled: Publish all freights in the same mode allows you to publish loads in a specific mode available to the client.

Step 29 image

30. Unchecking this option opens up new possibilities. A freight list appears with the option to select multiple items from the list.

Step 30 image

31. You can then choose one of the posting modes available to the client.

Step 31 image

32. Embedded here is the option to save imported freight as a draft copy, which will invariably be subject to manual posting.

Step 32 image

33. Moving on, you will see the corresponding posting modes assigned to each freight in the list.

Step 33 image

34. By clicking Import freight, you start both the import process and the posting or draft copy process, which can continue in the background.

Step 34 image

35. Until now, the ongoing freight import process prevented all users of a given company from starting another import until the current one was completed, all the while taking up valuable time. The new version of the Importer solves this problem.

Step 35 image

36. You will receive a notification when the import is complete. By clicking it, you will be taken to the Summary.

Step 36 image

37. The Freight Import Summary appears.

Step 37 image

38. Finally, the imported freights are added to the list of Added Freights with appropriate statuses.

Step 38 image

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2306929/importer-fracht-w---EN-2

​Yük ithalatı ve ithalatçı verileri

Dosya İçeri aktarma detaylarının açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Navlun ekle butonunun yanındaki oku genişletin ve ardından Yükleri CSV'den içe aktar'ı seçin.

 1. Dosyanızı yükleyin ve bir sonraki adıma geçin.

 1. Navlun verilerini eşleştirme adımında, dosyanızdaki değerleri Trans.eu Platformunun gerektirdiği değerlere kolayca ayarlayabilirsiniz. Yerleşik sözlük, Platformdaki hangi alanın dosyadaki sütununuza karşılık geldiğini hızlı bir şekilde belirtmenize yardımcı olacaktır.
Tarihler ve saatler şu şekilde sunulmuştur: yükleme ve boşaltma yerinin yerel saati. Her kullanıcı, saat dilimine bakılmaksızın belirli bir kargo için aynı tarih ve saatleri görür.

İçe aktarma özetinde ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.

 • Örnek 1
 1. Yüklerin tamamı içe aktarılacaktır. Yayın parametrelerine gitmek için İleri'ye tıklayın.

 • Örnek 2

 1. Yalnızca tanınan navlunlar içe aktarılacaktır. Tabloda hatanın hangi yüklerde oluştuğuna dair bilgi alacaksınız. Yanlış değerleri doğrudan içe aktarma penceresinde düzeltebilir ve Yayın parametrelerine gitmek için İleri'yi tıklatabilirsiniz.

 1. Ödeme Tarihi, Alıcılar ve İrtibat Kişileri alanlarını doldurun ve ardından Navlunu içe aktar butonuyla onaylayın.
Ödeme Tarihi, Alıcılar ve İrtibat Kişileri alanlarını doldurun ve ardından Kargoyu içe aktar butonuyla onaylayın.

içe aktarılan tüm yüklerinizi aynı modda, ayrı ayrı yayınlayabileceğiniz gibi, birkaç tanesini de seçebilirsiniz.

Navlunları bir dosyadan otomatik kurallara yayınlayabilirsiniz. Otomatik yayın kuralları'nı ve Yükü içe aktar'ı seçin.

İçe aktarma durumu platformda görünecektir.

Tüm bildirimleri kontrol etmek için zil simgesini tıklayın.

İçe aktarma tamamlandığında bir bildirim alacaksınız.

Özeti de göreceksiniz.

 • Örnek 3

 1. Hiçbir yük içeri aktarılamamıştır. Dosyanızı düzeltip tekrar deneyin.

 • Örnek 4

 1. Yanlış dosya formatı. Lütfen dosyanızı kontrol edip tekrar deneyin.

Unutmayın

- Aynı dosyayı birden çok kez eklemenin mümkün olmadığını unutmayın.
- İşlevin düzenlemelere aykırı olarak kullanılması (örn. tekliflerin kopyalanması), teklifleri içe aktarma yeteneğinin iptal edilmesiyle sonuçlanabilir.

Sözlük değerlerini eşleme

İçe aktarma özetinde sütun değerlerinizi eşleme seçeneğini kullanabilirsiniz.

 1. Uygun alana tıklayın ve listeden bir değer seçin.
 1. Sözlük değerini kaydet butonuna tıklayarak değerin kaydedilmesini onaylayın.

Değişiklik gelecekte içe aktarılan tüm dosyalara uygulanır; belirli bir değer tanınırsa otomatik olarak seçilen sözlük değeriyle değiştirilecektir.

Eşlenen değer, Navlunları içe aktar modülündeki Ayarlar'da görünecektir.

Burada sözlük değerlerini düzenleyebilir, silebilir veya ekleyebilirsiniz.

Bunun istisnası, varsayılan eşlemeyi kullanan tarih biçimidir. Düzenlenebilir ancak başka bir sözlük değeri oluşturmaz, mevcut olanın üzerine yazar.

Girilen değerler şirket hesabına kaydedilecektir; bu, sözlük değerleri veritabanının paylaşıldığı ve her çalışanın bunları ekleyebileceği anlamına gelir.


How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)