CSV dosyasından yüklerin içe aktarılması

Updated 27/9/23 by Jakub

Bu işlevi kimler kullanabilir?

İşlev tüm Trans.eu Platformu ve CargoON kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

Bu makaleden şunları nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz:

 • Trans.eu Platformuna bir CSV dosyası ekleyin

Trans.eu Platformuna bir CSV dosyası ekleyin

Menüden Freights modülünü seçin ve Navlunları al seçeneğine tıklayın.

 1. Bir CSV dosyasının nasıl hazırlanacağını görün. Ardından şablonu indirin ve dosyanızı talimatlara göre hazırlayın.

Önemli!

- Sütun sırasını koruyarak dosyayı hazırlayın.
- Verileri ayrı sütunlara girin; Birden fazla gövde için teklif eklerken (maksimum beş), veriler arasında virgül kullanın, örn. 1,2,3 - Gerekli tüm verileri girin (talimatlarda isteğe bağlı olarak işaretlenmemiş)
- Gerekli tüm verileri girin (talimatlarda isteğe bağlı olarak işaretlenmemiş)
- Doğru tarih ve saat biçimini girin GG.AA.YYYY SS:MM (veya biçimlendirmeyi metin olarak ayarlayın)
- Kullanmakta olduğunuz sisteme bağlı olarak dosyayı UTF-8 kodlaması ile kaydediniz.

Kullanılan sisteme bağlı olarak bir dosyayı UTF-8 kodlaması ile kaydetme.

LibreOffice
1. Dosyayı farklı kaydet'i seçin, ardından adını girin ve türünün Metin CSV olarak ayarlandığından emin olun.
2. Filtre ayarlarını düzenle'yi işaretleyin ve kaydedin
3. "Dosya biçimini onayla" bildirimini alırsanız, Metin CSV biçimini kullan'ı seçin.
4.Metin dosyası dışa aktarma penceresinde, Unicode (UTF-8) karakter seti, Ayırıcı (, - virgül), Ayırıcı (" - ters virgül) seçin ve Tamam'a tıklayın.
Excel
1. Açık dosyada Farklı Kaydet'i seçin ve bir dosya adı girin
2. Ardından Araçlar'a tıklayın ve listeden Web Seçenekleri'ni seçin.
3. Kodlama sekmesine gidin
4. Bu belgeyi farklı kaydedin: listeden Unicode (UTF-8)'i seçin ve Tamam'a tıklayın.
Detaylar
UTF-8 kodlaması varsayılan olarak ayarlanmıştır

 1. CSV dosyasını Trans.eu Platformuna ekleyin.

Tüm ayrıntılar içe aktarma özetinde mevcuttur.

 • Örnek 1

 1. Tüm navlunlar içe aktarılacaktır. Yayın parametrelerine geçmek için İleri'ye tıklayın.

 • Örnek 2

 1. Yalnızca tanınan navlun içe aktarılacaktır, tabloda hatanın hangi navlunlarda oluştuğuna ilişkin bilgileri göreceksiniz. Önceki adıma geri dönebilir, dosyayı düzeltip tekrar ekleyebilir veya Yayın parametrelerine geçmek için İleri'ye tıklayabilirsiniz.

 1. Yayın parametrelerini seçin, ödeme tarihini tamamlayın, görünürlük ve irtibat kişileri sunun ve Yükü içe aktar butonuna tıklayın.

Navlunları bir CSV dosyasından otomatik kurallara yayınlayabilirsiniz. Otomatik kurallar ve Navlunları içe aktar'ı seçin.

İçe aktarma durumu Platformda görünür olacaktır.

Tüm bildirimler zil simgesinin altında bulunur.

İçe aktarma tamamlandığında bir bildirim alırsınız.

Ve bir özet.

 • Örnek 3

 1. Navlun içe aktarılmayacaktır. Dosyanızı kontrol edin ve tekrar deneyin.

 • Örnek 4

 1. Geçersiz dosya formatı. Dosyanızı kontrol edin ve tekrar deneyin.

Unutmayın!
- Aynı CSV dosyasını birkaç kez eklemek mümkün değildir.
- İşlevin düzenlemelere aykırı olarak kullanılması (örn. tekliflerin tekrarı), teklifleri içe aktarma olasılığının geri alınmasına neden olabilir.


How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)