Navlun için ödeme dönemi belirleme

Updated 2/8/22 by Szczepan

Son ödeme tarihi, yük sahibinin navlun için taşıyıcıya ödeme yapmayı kabul ettiğini bildirmeye yarayan bir özelliktir.

  1. Yük sahibi olarak, borsada sağ üstte yer alan navlun ekle seçeneğine tıklayınız.

  1. İstenilen bilgileri giriniz

  1. Nakliyecileri arayınız

Taşımanız ve Borsa İşlemleriniz ve Smartmatch sekmesinde ödeme süresi mevcuttur. Menüden şunları seçebilirsiniz:

  • Kaç gün ertelendiği. Ertelenen gün sayısı 1 ile 365 gün arasındadır. Ertelenen gün sayısı, navlunun yayınlandığı pazara bağlıdır.
  • önden ödeme.
  • boşaltma noktasında ödeme.

Son ödeme tarihi zorunlu bir alandır ve bu alan olmadan navlun yayınlanması mümkün değildir.

Beyan edilen ödeme tarihi ile ilgili bilgiler ayrıca navlun detayları sekmesinde de görülebilir.

Not: Navlun modülündeki Platform ayarlarında, vade tarihi için varsayılan ayarları tanımlayabilirsiniz. Bunları tanımladıktan sonra eklediğiniz her navlun varsayılan ayarlarla açılacaktır.


How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)