Özel bir borsadan alınan teklifler

Updated 2/10/23 by Małgorzata

Navlun listesinde özel borsa olarak işaretlenmiş teklifleri görebilirsiniz. Bu, göndericinin şirketinizi özel bir borsaya eklediği anlamına gelir, böylece yalnızca seçilen kişiler tarafından görülebilen teklifler alırsınız.

Özel borsa tekliflerini aramak

Özel borsa tekliflerini iki şekilde bulabilirsiniz:

 1. Önceden tanımlanmış filtreler kullanın.
 • Daha önce belirlediğiniz arama parametrelerinizle eşleşen teklifleri görmek için navlun listesindeki özel borsa işaretine tıklayın.
Step 1 image
ÖZEL BORSA etiketine ek olarak, ait olduğunuz özel borsaların kendi adlarına sahip diğer etiketlerini görebilirsiniz.
 • Teklifleri içeren yeni bir sekme oluşturulacak. Sekme, yük borsasından kopyalanan filtreleri ve yeni bir parametre içerir: Navlun tekliflerinin kaynağı: Özel borsalar.
Step 2 image
 1. Tamamen yeni arama parametreleri ayarlayın
 • Özel bir borsadaki teklifleri hemen aramak için Ekle'ye + tıklayarak yeni bir sekme oluşturun
Step 3 image

 • Daha fazla`ya tıklayın
Step 4 image
 • ​Nakliye teklifi kaynakları bölümünde Özel borsalar'ı seçin ve Ara'ya tıklayın.
Step 5 image
ÖZEL BORSA kaynağına ek olarak, yüklenici olarak üye olmanız koşuluyla, kendi adlarıyla diğer özel teklif kaynaklarını da görebilirsiniz..
 • Ara'yı tıklayın.
Step 6 image
 • Listede, şirketinizi özel borsaya ekleyen şirketlerin tekliflerini göreceksiniz.

Bir arama filtresinin kaydedilmesi

Gelecekte özel borsa tekliflerini daha hızlı bulmak için bir arama filtresi kaydedin.

Böyle yapmak için:

 • Bir filtre adı girin ve Kaydet'e tıklayın.
Step 6 image
 • Oluşturduğunuz filtreyi Kayıtlı filtreler bölümünde bulabilirsiniz. Teklifleri aramak için adına tıklayın.
Step 7 image

Özel borsa teklifi için pazarlık yapma

Fiyat teklifinizi yükleniciye göndererek ilgilendiğiniz bir navlun teklifinde pazarlık yapabilirsiniz.

Böyle yapmak için:

 • Yüklenici ile bir sohbet penceresi açın.
 • Teklif ver'e tıklayın.
Step 2 image
 • Fiyat teklifinizi girin ve teklifi gönderin.
Step 3 image
Özel borsadan gelen anlaşmalı teklif, Yük ara modülünde, "Pazarlık yapılıyor ve izleniyor" sekmesinde bulunabilir.


How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)