Svorio pateikimas užsakymo metu

Atnaujinta 16/4/24 paviešinta Katarzyna

Kas gali naudotis šia funkcija?

Šia funkcija gali naudotis CargoON produktų linijos naudotojai, turintys prieigą prie Dock Scheduler ir Rezervacijos modulio.

Šiame straipsnyje sužinosite:

 • kaip į užsakymo šabloną įtraukti svorį (išvežimo svorį, įvežimo svorį ir krovinio svorį)
 • kaip tvarkyti užsakymą, kuriam krovinio svoris yra svarbus parametras.

Užsakymo šablonas - tai forma, kurią vežėjas užpildo užsakymo metu. Vežėjas pateikia siuntėjui svarbią informaciją ir parametrus. Šie svarbūs duomenys gali būti įvežimo svoris, išvežimo svoris ir krovinio svoris. Užsakymo šablonas priskiriamas konkrečiam sandėliui.

Svorių pridėjimas prie užsakymo šablono

 1. Tvarkaraščio modulyje pasirinktame sandėlyje spustelėkite Daugiau ir Sandėlio nustatymai.
 1. Spustelėkite Sandėlio duomenys. Skyriuje Užsakymų šablonas pasirinkite Redaguoti.

 1. Išskleidžiamajame sąraše su užsakymo šablonais spustelėkite Pridėti naują šabloną.
 1. Užsakymo šablono skiltyje Svoris rasite žymimuosius langelius:
 • Įvežimo ir išvežimo svoris
 • Krovinio svoris

Pasirinkite jums tinkamą svorių tipą. Taip pat galite nurodyti, ar jų pateikimas užsakymo metu yra privalomas, ar neprivalomas.

Atlikę pasirinkimus, spustelėkite Išsaugoti užsakymo šabloną.

Taip pat galite redaguoti esamą užsakymo šabloną. Spustelėkite skirtuką Avataras, Nustatymai ir Tvarkaraščiai. Sąraše pasirinkite šabloną, kurį norite redaguoti, ir spustelėkite 3 taškų piktogramą. Šabloną galite redaguoti tik tada, kai jis nenaudojamas užsakyme.

Svorio pateikimas rezervacijos metu

 • 1 pavyzdys - privaloma nurodyti svorį prieš pakrovimą ir svorį po pakrovimo bei krovinio svorį

 1. Pasirinkite patvirtintą rezrvaciją.
 1. Atsidarys užsakymo informacijos langas. Transporto priemonei įvažiavus į sandėlio teritoriją, spustelėkite Patvirtinti atvykimą, tada - Užpildyti svorius.

 1. Atidaromas langas Užpildyti svorius. Kadangi visi laukai yra privalomi, jie pažymėti žvaigždute.

Įveskite įvesties svorį ir spustelėkite Išsaugoti.

 1. Įvesta vertė rodoma užsakymo informacijos lange. Spustelėkite Pradėti pakrovimą.
 1. Po pakrovimo spustelėkite Užpildyti svorius, įveskite likusias vertes ir spustelėkite Išsaugoti svorius arba Išsaugoti ir patvirtinti išvykimą.
Nustačius įvažiavimo ir išvažiavimo svorį, krovinio svoris bus rodomas automatiškai.
Jei norite patvirtinti išvykimą iš karto po pakrovimo ir nepateikėte reikalaujamų svorių, atsidarys langas su užpildytinais svoriais. Nepateikus svorių, patvirtinti išvykimo nebus galima.
 1. Užpildę svorius, juos matysite užsakymo informacijos lange, skiltyje Svoriai.
Jei įvesite neteisingą išvykimo svorį (pvz., užsakymas susijęs su pakrovimu, o išvykimo svoris yra mažesnis už įvažiavimo svorį), gausite pranešimą ir negalėsite išsaugoti svorių bei patvirtinti išvykimo.

Nors krovinio svoris apskaičiuojamas automatiškai, galite jį pakeisti. Jei įvedėte neteisingą vertę, nepaisant pranešimo, vis tiek galite išsaugoti svorius ir patvirtinti išvykimą.

Informacija apie svorio neatitikimus bus rodoma užsakymo informacijos lange.

 • 2 pavyzdys - įvažiuojamasis ir išvažiuojamasis svoris neprivalomas, o krovinio svoris privalomas
 1. Pasirinkite patvirtintą užsakymą.
 2. Spustelėkite Užpildyti svorius.
 1. Krovinio svoris yra privalomas ir pažymėtas mėlyna žvaigždute.
 1. Pereikite visą užsakymo valdymo procesą. Spustelėkite Pildyti svorius arba Patvirtinti išvykimą.

Atsidariusiame lange įveskite krovinio svorį. Kitų reikšmių įvesti nereikia. Spustelėkite Išsaugoti ir patvirtinkite svorius.

 1. Įvesti duomenys rodomi užsakymo informacijos lange.

 • 3 pavyzdys - svoriai nėra privalomi
 1. Pereikite visą užsakymo valdymo procesą. Kai transporto priemonė bus pakrauta ir paruošta kelionei, spustelėkite Patvirtinti išvykimą.
 1. Pasirodys langas, informuojantis, kad nebuvo įvesta jokių svorių.

Galite įvesti svorius - norėdami tai padaryti, spustelėkite Užpildyti svorius.

Jei nenorite įvesti svorių, spustelėkite Patvirtinti išvykimą. Pridėti ar redaguoti svorių nebebus galima.


Ar ši medžiaga buvo naudinga?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)