Galimybė sustabdyti bendradarbiavimą su rangovu

Atnaujinta 13/5/24 paviešinta Ania

Bendradarbiavimo statuso pakeitimas

Jūs jau turite galimybę sustabdyti bendradarbiavimą (taip pat laikinai) su rangovais. Pavyzdžiui:

  1. Sklandaus bendravimo trūkumas
  2. Vėluojama pristatyti dokumentus
  3. Prekių priežiūros trūkumas
  4. Vežimo sąlygų nesilaikymas

Skirtuke "Partneriai" galite pakeisti bendradarbiavimo būseną į "Pristabdyta". Tokiu būdu apsaugosite įmonę nuo tolesnių sandorių su šiuo rangovu.

Kas keičiasi?

  1. Partneris negaus jokių užklausų (jei įmonė su įmonė yra sudarytas fiksuotas maršrutas, yra vienoje iš jūsų grupių arba ją gali rekomenduoti Trans.eu platformos algoritmai).
  2. Nė vienas iš jūsų įmonės darbuotojų negalės sudaryti sandorių biržoje, kol nebus atnaujintas bendradarbiavimas.
  3. Pasiūlymų iš bendrovių, su kuriomis bendradarbiavimas buvo sustabdytas, biržos pasiūlymų lentelėje nebus.

Kas nesikeičia?

  1. Jus vis tiek galėsite bendrauti su partneriu per komunikatorių, tačiau pasirodys pranešimas, kad bendradarbiavimas yra sustabdytas.

Bendradarbiavimo atnaujinimas

Galite bet kada atnaujinti bendradarbiavimą, pakeisdami įmonės būseną partnerių skirtuke. Tokiu būdu bus nedelsiant atkurta galimybė sudaryti sandorius su nurodyta įmone.

Kiekvienas jūsų įmonės darbuotojas, kaip ir administratorius, gali sustabdyti arba atnaujinti bendradarbiavimą. Tokius leidimus galima pridėti skirtuke Mano įmonė - darbuotojai.

Svarbu, kad:
- Jūs sustabdote bendradarbiavimą su visa įmone, o ne su įmonės darbuotojais.
- Sustabdyti bendradarbiavimą reiškia, kad joks Jūsų įmonės darbuotojas negalės sudaryti sandorių su įmone, kol nebus atnaujintas bendradarbiavimas.
- Apie bendradarbiavimo statuso pasikeitimą rangovui nepranešama.


Ar ši medžiaga buvo naudinga?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)