Kontaktų grupės komunikatoriuje

Atnaujinta 2/4/24 paviešinta Szczepan

Details
Supaprastinę kontaktų sąrašo tvarkymo procesą, platforma dabar siūlo galimybę kurti grupes Komunikatoriuje.

Kaip sukurti kontaktų grupę Komunikatoriuje?

 1. Sukurti grupę:
 • Pranešimuose pasirinkite skirtuką "Kontaktai" - šalia paieškos lango spustelėkite lauką "Visi", tada išskleidžiamajame sąraše pasirinkite "Tvarkyti grupes".

 • Skirtuke "Kontaktai" ieškokite bet kurio vartotojo paieškos lauke - šalia vardo ir pavardė matysite simbolį (žmogeliuko formos), tada išskleidžiamajame sąraše pasirinkite "Tvarkyti grupes".

 • Susirašinėjimo lange spustelėkite simbolį (žmogeliuko formos) ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite "Tvarkyti grupes".

 1. Nepriklausomai nuo to, kurį variantą (aprašytą aukščiau) naudojate, pereisite prie kito veiksmo, kuriame galėsite pridėti, redaguoti ar ištrinti grupę.
 • Norėdami pridėti grupę, spustelėkite žalią mygtuką "Pridėti grupę", tada įveskite grupės pavadinimą ir spustelėkite "Išsaugoti".

 • Norėdami pakeisti grupės pavadinimą paspauskite "Redaguoti", įveskite pakeitimus ir paspauskite "Išsaugoti".

 • Norėdami pašalinti grupę, paspauskite mygtuką "Pašalinti".

Jei nuspręsite ištrinti nurodytą grupę, spustelėjus "ištrinti", sistema jūsų paprašys dar kartą patvirtinti šį veiksmą. Taigi dar kartą spustelėkite "Ištrinti"

Kaip pridėti partnerį prie Kontaktų grupės?

 1. Grupei priskirsite tik tą vartotoją, kuris yra jūsų kontaktų sąraše. Prie anksčiau sukurtos grupės pridėsite dviem būdais:

 • Ieškodami bet kurio vartotojo Komunikatoriuje - spustelėkite simbolį (žmogeliuko formos) šalia vardo ir pavardės - jei šio vartotojo nėra jūsų kontaktų sąraše, pridėsite jį prie savo kontaktų spustelėdami minėtą piktogramą - tada išskleidžiamajame sąraše pasirinkite grupę į kurią norite priskirti naudotoją.

 • Pokalbio lange spustelėkite simbolį (žmogeliuko formos) - jei pašnekovo nėra jūsų kontaktų sąraše, spustelėdami minėtą piktogramą, jį pridėsite prie savo kontaktų - tada išskleidžiamajame sąraše pasirinkite grupę, kuriai norite priskirti.

 1. Etiketės informuoja jus apie vartotojo priskyrimą grupei.

 • pakalbio lange žemiau vardo ir pavardės pasirodys informaciją, į kurią grupę buvo priskirtas pašnekovas.

Svarbu! Vieną asmenį galite pridėti prie kelių grupių.
 • jei konkretus asmuo priskiriamas daugiau nei 2 grupėms, pokalbio lange pasirodys papildoma etiketė, nurodanti kitų grupių, kurių narys yra Vartotojas, skaičių. Užvedus pelės žymeklį virš šios etiketės, bus rodomi kitų grupių pavadinimai.

Vartotojus, kuriuos pridėsite prie kontaktų grupės, negaus pranešimų apie jų priskirimą.

Kur galėčiau rasti informacijos apie narių, priskirtų tam tikrai Komunikatoriaus grupei, skaičių?

Šią informaciją galite matyti trejuose vietose:

 • lange "Tvarkyti grupę", šalia grupės pavadinimo skliausteliuose yra jos narių skaičius.

 • pokalbių lange išskleidžiamajame sąraše paspaudus ant simbolio (žmogeliuko formos) šalia kiekvieno iš grupės pavadinimų, skliaustuose bus rodomas grupėje esančių dalyvių skaičius.

 • Komunikatoriaus skirtuke Kontaktai šalia paieškos lango. Spustelėję "Visi", išplėsite sąrašą, kuriame pasirodys sukurtos grupės ir skliausteliuose bus pateikta informacija apie esamų narių skaičių.

Pasirinkus konkrečią grupę, kontaktų sąraše pasirodys tik tie nariai, kurie yra priskirti prie grupės.

Svarbu! Norėdami vėl vėl matyti visą kontaktų sąrašą ir vykdyti naudotojų paiešką, skirtuke "Kontaktai" reikėtų paspausti mygtuką "Visi"


Ar ši medžiaga buvo naudinga?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)