Įmonės paskyra

Įmonės profilio redagavimas

Įmonės profilio informaciją gali redaguoti tik administratoriaus vaidmenį turintys naudotojai.

Pakeitimus, kuriuos gali atlikti administratoriaus vaidmenį turintis darbuotojas (nesikreipdamas į klientų aptarnavimo tarnybą):

 • įmonės logotipo pridėjimas / pašalinimas / keitimas.
 • fakso numeris
 • svetainės adresas
 • darbuotojų skaičius
 • filialų skaičius
 • juridinė forma
 • įmonės struktūra
 • produkto planas

Norėdami atlikti pirmiau nurodytus pakeitimus, eikite į:

Naudotojo piktograma > Mano įmonė > Įmonės profilis > Redaguoti įmonės profilį

Įmonės pavadinimo keitimas

Norėdami įvesti naują įmonės pavadinimą, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Su mumis galite susisiekti telefonu (+370 5) 219 55 34 arba el. paštu info.lt@trans.eu

Įmonės adreso pakeitimas

Tik klientų aptarnavimo skyrius gali įtraukti naują adresą į įmonės profilį.

Prašome susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi telefonu (+370 5) 219 55 34 arba el. paštu info.lt@trans.eu,

Įmonės el. pašto adreso pakeitimas

Saugumo sumetimais naudotojui neleidžiama redaguoti tokių savo paskyros duomenų.

Prašome susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi telefonu (+370 5) 219 55 34 arba el. paštu info.lt@trans.eu,

Dokumentų įtraukimas į įmonės profilį

 • Norėdami pridėti dokumentą, eikite į Mano įmonė > Dokumentai > Pridėti dokumentą
Dokumentas turi būti ne didesnis nei 10 MB, įskaitomas, jame turi būti visi puslapiai, draudiko antspaudas ir parašas.
 • Pridėkite dokumentą vilkdami failą arba pasirinkdami parinktį Spustelėkite

 • Galite pridėti daugiau priedų spustelėję Pridėti kitą priedą
 • Užpildykite privalomus duomenis: Dokumento tipas ir išdavimo data. Pasirinktinai užpildykite laukus Dokumento Nr. ir Papildoma informacija.

Užpildę informaciją, spustelėkite Išsaugoti.

Jūsų dokumentą turi patvirtinti mūsų klientų aptarnavimo skyrius. Iki to laiko jis turės apdorojimo būseną.
Jei pridėdami dokumentą gaunate klaidą arba pranešimą, kad dokumentas yra per didelis, pakoreguokite jo dydį. Jei vis dar kyla problemų, kreipkitės pagalbos į mūsų klientų aptarnavimo komandą, siųsdami dokumentą adresu: info.lt@trans.eu.

Logotipo pridėjimas

Įmonės logotipą gali pridėti arba pakeisti tik administratoriaus vaidmenį turintis naudotojas.

Jei norite pridėti logotipą, eikite į:

Naudotojo piktograma > Mano įmonė > Įmonės profilis > Redaguoti įmonės profilį

Reikalavimai logotipui pridėti:

 • maksimalus dydis- 1 MB
 • formatas - JPG or PNG
 • maksimalus dydis - 200x150 pixels

Klientų aptarnavimo komandai suteikus leidimą, logotipas bus rodomas šalia jūsų įmonės profilio.


Ar ši medžiaga buvo naudinga?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)