Savings Management ataskaita

Atnaujinta 1/5/24 paviešinta Katarzyna

Kas gali naudotis šia funkcija?

Funkcija prieinama CargoON ir Trans for Forwarders naudotojams, įsigijusiems papildomą produktą: Verslo ataskaitos.

Ataskaitos matomos pasirinktiems naudotojams, kuriuos nurodo prieigos prašanti įmonė.

Sužinokite daugiau apie ,,Verslo ataskaitos" produktą.

Savings Management ataskaitos dėka, galite:

 • susipažinti su derybų dėl Trans.eu platformos rezultatais,
 • pasitikrinti, kaip efektyviai jūsų darbuotojai derasi, ar jie gali pasiekti palankesnių sąlygų, palyginti su pirmuoju, mažiausiu ir didžiausiu gautu pasiūlymu,
 • palyginkite savo darbuotojų darbo rezultatus,
 • sužinoti, kur derybos duoda geriausius rezultatus.

Tam, kad atidaryti ataskaitą, eikite į skiltį Savings Management Enterprise Reports modulyje.

Ataskaitą sudaro 6 pagrindiniai skyriai:

 1. Accepted price diagrama- rodo bendrą Trans.eu platformoje atliktų sandorių skaičių,
 2. Employee accepted price diagrama - darbuotojų, atlikusių operacijas, sąrašas,
 3. Accepted price on Loading country žemėlapis - su bendru sandorių skaičiumi kiekvienoje šalyje,
 4. Savings from diagrama- su sutaupytomis lėšomis,
 5. Employees savings from First price diagrama - su darbuotojų sutaupytomis lėšomis.
 6. Savings from First price on Loading žemėlapis - su kiekvienai šaliai tenkančia derybų verte

Ataskaita pagrįsta duomenimis, gautais iš priimtų krovinių, t. y. tų, dėl kurių buvo sudaryti sandoriai Trans.eu platformoje.Duomenys pateikiami pagal krovinio iškrovimo datą.Valiutų kursai konvertuojami pagal krovinio iškrovimo datą.

Accepted price

Accepted price diagramoje pateikiama bendra sandorių, sudarytų per tam tikrą laikotarpį, vertė kartu su mediana ir kraštutinėmis (mažiausia ir didžiausia) vertėmis.

Total reiškia bendrą Trans.eu platformoje sudarytų sandorių vertę.

Rodyklė rodo, ar dabartinė vertė yra didesnė, ar mažesnė už kito pasirinkto laikotarpio vertę.

Užvedus žymeklį ant rodyklės rodomas laikotarpis, su kuriuo lyginama vertė. Datų intervalą galima keisti filtruojant.

Employee accepted price

Šiame skyriuje rasite darbuotojų sąrašą, surūšiuotą pagal jų atliktų operacijų skaičių, pradedant didžiausiu skaičiumi ir baigiant mažiausiu.

Galite palyginti atskirų darbuotojų derybų rezultatus ir pamatyti, kurio iš jų sudarytų sandorių sąnaudos buvo didžiausios ir kuris iš jų derėjosi efektyviausiai.

Sąraše rodomi ne daugiau kaip 9 darbuotojai. Naudodami slankiklį nustatykite rodomų žmonių skaičių, o filtrą - pasirinkite konkretų darbuotoją.

Spustelėjus darbuotojo vardą, likusios diagramos bus pritaikytos taip, kad rodytų pasirinkto asmens reikšmes.

Accepted price on Loading country

Žemėlapyje pateikiama bendra sandorių vertė šalyse, kuriose jie buvo sudaryti.

Perjungti vaizdą tarp "Unloading" ir "Loading" galite naudodami sąrašą, esantį šalia parametro "Country".

Savings from

Šioje diagramoje galite matyti, kiek jūsų darbuotojai sutaupė efektyviai derėdamiesi.

Galite pasirinkti, kaip norite apskaičiuoti sutaupytas lėšas, pavyzdžiui, lygindami pirmąjį darbuotojo pasiūlymą su priimta kaina.

Derybų metu sutaupytos lėšos apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp priimtos krovinio kainos ir pasirinktos vertės:

 • First Offer - pirmasis jūsų darbuotojo pateiktas kainos pasiūlymas,
 • Min Offer - iš subrangovo gautą mažiausios kainos pasiūlymą,
 • Max Offer -didžiausią iš subrangovo gautą kainos pasiūlymą.

Pavyzdys: Pasirinkus parametrą Pirmoji kaina, apskaičiuojama darbuotojo pradžioje pasiūlyta kaina, atėmus kainą, kuri buvo priimta.

Iš viso - tai visų sandorių santaupų suma.

Rodyklė palygina ankstesnio laikotarpio vertes ir rodo, ar dabartinė vertė yra didesnė, ar mažesnė.

Employees savings from First price

Diagrama susiejama su parametru, kurį pasirinkote parametrui Išsaugoti iš diagramos.

Ji rodo, kaip jūsų darbuotojai derėjosi dėl kainų - kuo didesnė reikšmė diagramoje, tuo veiksmingesnės buvo jų derybos. Sutaupytų lėšų vertė apskaičiuojama padauginus atlikto sandorio sumą (priimtą kainą) iš parametro, pasirinkto diagramoje Saving from.

Jei diagramoje Saving from pasirinksite Max offer, šio parametro reikšmes matysite diagramoje Darbuotojų sutaupymas iš maksimalaus pasiūlymo.

Diagramoje rodoma iki 9 geriausių


Ar ši medžiaga buvo naudinga?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)