Įvertinimų sąrašas biržoje esančių pasiūlymų eilutėje

Atnaujinta 6/2/24 paviešinta Jakub

Naujojoje platformoje galite patikrinti įmonių įvertinimų sąrašą ir mėnesio tendencijas biržos pasiūlymų eilutėje.

Greita prieiga prie įmonių įvertinimų

Pasiūlymo eilutėje užvedus pelės žymeklį ant įvertinimo rodiklio, kuris yra prie įmonės pavadinimo, bus rodoma įvertinimų statistika penkių balų skalėje, kur 1 yra mažiausias, o 5 yra aukščiausias. Mėnesio statistiko taip pat rodoma šalia sąrašo, kuris apskaičiuojamas, jei įmonė gauna bent 10 įvertinimų per mėnesį.

Kaip veikia statistika?

Statistika apskaičiuojama pagal įvertinimus lyginant su vidutinio praėjusio mėnesio įvertinimais, todėl galite patikrinti ar statistika yra tame pačiame lygyje, mažėja arba didėja.

  1. Jei žiūrint statistiką pasiūlymo eilutėje atsiranda žalia rodyklė, tai reiškia, kad statistika padidėjo, lyginant su ankstesniu mėnesiu. Pažymėjus statistiką, bus parodytas grafikas, rodantis mėnesio statistiką.
  2. Jei žiūrint statistiką pasiūlymo eiutėje atsiranda raudona rodyklė, įvertinimas sumažėjo, lyginant su ankstesniu mėnesiu. Pažymėjus statistiką, bus parodytas grafikas, rodantis mėnesio statistiką. Spustelėjus ant statistikos, atsiras langas su informacija apie įmonę, kuriame galėsite patikrinti išsamią informaciją apie nurodytas problemas.

  1. Jeigu prie įvertinimo nėra rodyklės, tai reiškia, kad:

  • įvertinimas nepasikeitė lyginant su praėjusiu mėnesiu - užvedus pelės žymeklį bus rodomas mėnesio statistikos grafikas.

  • įmonė turi per mažai įvertinimų, kad apskaičiuoti mėnesio statistiką - jeigu įmonė nori turėti įvertinimų statistiką, ji turi gauti bent 10 įvertinimų per du mėnesius.

  • punktyrinė linija - diagramoje reiškia, kad nurodytais mėnesiais įmonė negavo pakankamai įvertinimų statistikai apskaičiuoti.


Ar ši medžiaga buvo naudinga?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)