Benchmark Ataskaitos

Atnaujinta 2/7/24 paviešinta Katarzyna

Kas gali naudotis funkcija?

Funkcija prieinama "CargoON" ir "Trans for Forwarders" naudotojams, įsigijusiems papildomą produktą: Įmonės ataskaitos.

Ataskaitos matomos naudotojams, pasirinktiems pagal įmonės užsakymo prieigą.

Sužinokite daugiau apie verslo ataskaitas

The Benchmark ataskaita padės jums nustatyti krovinių vežimo tarifų vertę, kurią jūsų įmonė pasiekė derėdamasi Trans.eu platformoje.

Remdamiesi lyginamosios ataskaitos duomenimis, galite:

 • būti nuolat informuoti ir reaguoti į rinkos kainų tendencijas,
 • palyginti krovinių vežimo tarifus,
 • geriau pritaikyti krovinių vežimo tarifus prie rinkos tendencijų.
 • palyginti savo darbuotojų darbo rezultatus,
 • patikrinti derybų eigą ir įvertinti, ar pasirinktas pasiūlymas buvo naudingiausias,
 • optimizuoti išlaidas ir sumažinti riziką permokėti už krovinius.

Naršymas ataskaitoje

Jei norite atidaryti ataskaitą, eikite į ataskaitų modulio Ataskaita skirtuką Specialios ataskaitos

Spustelėję pamatysite ataskaitą, kurią sudaro penki pagrindiniai skyriai:

 1. Loading Country žemėlapis - jame rodomos priimtų krovinių pakrovimo šalys.
 2. Unloading Country žemėlapis - ame pateikiamos šalys, kuriose buvo atliktos finansines operacijos.
 3. Price vs Offers diagrama - linijinė diagrama, kurioje pavaizduota krovinių kainų tendencijos linija ir pasiūlymų skaičius tam tikrą dieną.
 4. Exact route sąrašas - leidžia pasirinkti konkrečią kryptį..
 5. List of offers - platformoje sandorius sudariusių įmonės darbuotojų sąrašas, įskaitant informaciją apie krovinius ir pasiūlymų kiekį.

Ataskaita pagrįsta priimtų krovinių kainų suvestinėmis, išsiųstomis platformoje nustatytoms subrangovų grupėms, fiksuotiems maršrutams ir SmartMatch.

Ataskaita suskirstyta į suvestines - duomenys sugrupuoti pagal konkrečias kategorijas, pradedant bendra ir baigiant išsamia informacija.

Priimti kroviniai - tai krovinii, dėl kurių sudaromas snadotis Trans.eu platformoje.
Duomenys pateikiami pagal krovinio iškrovimo datą. Valiutų kursai perskaičiuojami pagal krovinio iškrovimo datą.

Loading Country ir Unloading Country žemėlapiai

Ataskaita paleidžiama automatiškai pagal didžiausią priimtų krovinių skaičių iškrovimo vietoje (šiuo atveju - PL).

 1. Loading Country žemėlapyje rodomas priimtų krovinių pakrovimų skaičius kiekvienoje šalyje per filtre nurodytą laiko intervalą (filtrai aprašyti paskutinėje šio straipsnio dalyje).
  Skaitinės vertės ir spalvų sodrumas atitinka priimtų krovinių skaičių konkrečioje šalyje.
  Pasirinkus pakrovimo šalį, kurioje vykdomi kroviniai, kitos ataskaitos diagramos bus pakoreguotos, t. y. jose bus rodomi duomenys, atitinkantys pasirinktą pakrovimo vietą.
 2. Unloading Country žemėlapis

Žemėlapyje pateikiamos šalys, kuriose buvo sudaryti sandoriai dėl krovinių, kurių pakrovimo vieta atitinka žemėlapyje nurodytą pakrovimo šalį. Kuo spalva sodresnė, tuo daugiau sandorių sudaryta. Žemėlapis rodomas pagal parametrą kaina už kilometrą.

Pasirinkite norimą šalį ir kiti ataskaitos duomenys bus pakoreguoti taip, kad būtų rodomi duomenys, atitinkantys pasirinktą šalį.

Jei šalies nenurodysite, likusioje ataskaitos dalyje bus pateikiami suvestiniai visų šalių duomenys.

Price vs Offers diagrama

Viršutinėje juostoje rasite dažniausiai pasirenkamų maršrutų sąrašą ir priimtų krovinių skaičių. Atkreipkite dėmesį, kad viršutinėje juostoje virš Loading and Unloading žemėlapių pasirinkę pakrovimo šalį, rasite maršrutų, kurie prasidėjo pasirinktoje šalyje, sąrašą.

Pasirinkus tam tikrą maršrutą, duomenys susiaurinami iki konkretaus pasirinkimo.

Diagramos legendos:

Mėlyna linija - iliustruoja priimto krovinio kainos medianą. Tai priimtų krovinių vertės tomis dienomis, kai platformoje buvo sudarytas oficialus sandoris. Jei tam tikrą dieną sandoris nebuvo sudarytas, ji nebus įtraukta į X ašį.

Jei per vieną dieną priimate daugiau nei 1 krovinį, tendencija rodys priimtų krovinių kainų medianą.

Pilka juosta - iš vežėjų gautų kainų pasiūlymų intervalas. Jo dydis priklauso nuo vežėjų siūlomų kainų diapazono.

Virš juostos esanti reikšmė yra tam tikro krovinio ar krovinių kainų pasiūlymų, gautų už tam tikrą krovinį, skaičius.

Paspaudus ant juostos, kitos ataskaitos dalys prisitaikys ir rodys atitinkamus duomenis.

Exact route sąrašas

Kadangi tarifai gali skirtis priklausomai nuo maršruto, tiksliausias rezultatas gaunamas naudojant filtrą "Tikslus maršrutas". Jis leidžia filtruoti konkretų maršrutą. Filtras prisitaiko prie pasirinkimų, kuriuos darote naudodami žemėlapius ir krovinių vežimo derybų diagramą.

Pavyzdys: Jei ieškote maršruto iš Lenkijos į Vokietiją, ataskaitos viršuje dešinėje pasirinkite PL-DE. Taip susiaurinsite sąrašą ir lengviau rasite reikiamą maršrutą.

Pasirinkus pasirinktą kryptį, likusieji ataskaitos duomenys bus susiaurinti iki tikslaus maršruto nurodytų kriterijų.

Sąraše Tikslus maršrutas rodomiems duomenims turi įtakos kainos ir pasiūlymų diagramos filtrai.

Pasiūlymų sąrašas

Šioje ataskaitos dalyje pateikiamas priimtų krovinių skaičius pagal maršrutą.

Pačiame viršuje pateikiami pasirinkto laiko intervalo duomenys:

 • Freight - paskelbtų krovinių skaičius,
 • Responses - vežėjų pateiktų pasiūlymų skaičius,
 • Median Accepted price - priimtos kainos mediana,
 • Average price per KM - vidutinė kaina už kilometrą (priklausomai nuo maršruto ilgio),
 • Min received offer - mažiausia iš vežėjų per krovinių vežimo derybas platformoje gautų kainų pasiūlymų tarifų vertė,
 • Max received offer - didžiausia iš vežėjų per krovinių vežimo derybas platformoje gautų kainų pasiūlymų tarifų vertė.
Pasirinkus konkretų maršrutą, šių kategorijų duomenys bus susiaurinti pagal jūsų pasirinkimą.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta:

 • darbuotojų vardai ir pavardės - susiaurinus duomenis iki konkretaus maršruto, bus rodomi tame maršrute publikuojančių darbuotojų vardai ir pavardės.
 • publikacijų sąrašas - konkretaus darbuotojo paskelbtų krovinių ID numeriai.
 • reikšmės: atstumas, priimtas tarifas, vidutinė vieno kilometro kaina, mažiausio ir didžiausio pasiūlymo reikšmė.
Duomenų intervalą galite keisti tik darbuotojams arba kroviniams.

Filtering

Dešiniajame stulpelyje spustelėkite filtro piktogramą, kad atidarytumėte lyginamojo indekso ataskaitos filtro nustatymus.

Naudodamiesi dešinėje diagramos pusėje esančiais filtrais apibrėžkite duomenų diapazoną, pvz:

 • krovinių iškrovimo datų intervalas (Unloading date),
 • pakrovimo šalis (-ys) (Loading country),
 • pakrovimo šalis (-ys) (Unloading country),
 • tikslus maršrutas (Exact route),
 • visus arba pasirinktus darbuotojus (Employee)

i symbol įrankio užuominoje - pateikiamas turimų duomenų diapazonas.


Ar ši medžiaga buvo naudinga?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)