(CargoON) Monitoringas

Atnaujinta 12/2/24 paviešinta Ania

Transporto priemonių monitoringas jau tapo norma. Informacija apie tai, kada tiksliai prekės bus pristatytos į iškrovimo vietą, gali būti labai svarbi krovinio siuntėjui. Todėl naujojoje „Trans.eu“ Platformoje yra modulis, leidžiantis paprašyti partnerio pasidalinti krovinio sekimu.

Kaip užsakovas iš savo partnerių galite reikalauti monitoringo ir tiesiogiai iš platformos patikrinti, kas vyksta krovinio maršrute.

Kaip sukurti monitoringo užduotį

Yra 3 galimybės:

 1. Monitoringo užduotį galima sukurti rankiniu būdu:
 • kairėje pasirinkite modulį Krovinių Telematika;
 • spustelėkite žalią mygtuką „Sukurti naują“;
 • užpildykite formą;
 • naudodamiesi žaliu mygtuku „Sukurti užduotį“, nusiųskite jį vežėjui ir laukite jo atsakymo.

 1. Monitoringo užduotis kaip reikalavimas užsakyme:
 • kairėje pasirinkite modulį Krovinių Telematika“;
 • jei jūsų partneris krovinio pasiūlymą priėmė tiesiogiai platformoje, monitoringo užduotis bus sukurta automatiškai. Ją rasite skirtuke „Aktyvūs“;
 • užpildykite duomenis pagal užsakymą ir platformoje pasirinkite „Monitoringo pareiga“;
 • spustelėkite žalią mygtuką „Siųsti patvirtinimui“ ir palaukite, kol vežėjas pateiks atsakymą (vežėjui priėmus užsakymą, jis automatiškai priima monitoringo užduotį).

 1. Monitoringo užduotis priėmus krovinį:
 • kairėje pasirinkite modulį Krovinių Telematika;
 • pasirinkite skirtuką Nauji;
 • jei krovinys buvo priimtas, sąraše rasite naują užduotį - nusiųskite ją vežėjui;

 • kai stebėjimo užduotis išsiunčiama vežėjui, jos būsena pasikeičia į „Laukiama atsakymo“;

 • jei vežėjas atmeta stebėjimo užduotį, ji bus perkelta į „Archyvo“ skirtuką su būsena „Atmesta“. Spustelėję užduočių eilutę, galite pamatyti priežastį, kurią nurodė vežėjas;

 • būsena „Paruošta įgyvendinti“ reiškia, kad jūsų vežėjas priėmė monitoringo užduotį ir užpildė reikiamus duomenis;
 • užduočių eilutėje galite pamatyti stebėjimo pradžios datą ir laiką;

 • telematikos signalas iš su užduotimi susijusių įrenginių bus pasiekiamas likus 30 minučių iki jo pradžios (laikas nurodomas įmonės nustatymuose ir gali būti nustatytas kiekvienai stebėjimo užduočiai atskirai);
 • pasirinkę skirtuką „Aktyvūs“, pamatysite naują užduoties būseną: „Kelionė“;

 • norėdami pamatyti išsamią informaciją, spustelėkite užduočių eilutę.

Informacija apie monitoringo užduotį

Iškilus problemoms maršrute, gausite įspėjimą, kuriame bus aprašytas įvykis, taip pat informacija apie numatomą vėlavimą. Išsamų įvykių sąrašą galima stebėti naujame lange. Ten pateikiama informacija apie kiekvieną su vežimu susijusią veiklą.

 • Perspėjime pateikiamas įvykio aprašymas, taip pat informacija apie vairuotojo numatomą vėlavimą.

 • Nurodytą perspėjimą galima pažymėti kaip perskaitytą.

Naudodamasis programa vairuotojas gali patvirtinti:

 • atvykimą į pakrovimo ir iškrovimo vietą. Kartu su pranešimu apie atliktą užduotį gausite informaciją apie pranešimo laiką ir vietą, iš kurios buvo išsiųsta ataskaita;

 • atlikus užduotį, jos būsena pasikeičia į „Baigta“ ir ji perkeliama į skirtuką „Archyvas“.

Sistema nutrauks monitoringo užduotį ir nustos dalytis duomenimis apie transporto stebėjimui naudojamų įrenginių vietą:

 • išvažiavus iš paskutinės operacijos zonos;
 • praėjus 30 minučių nuo įvažiavimo į paskutinę operacijos zoną, jei transporto priemonė iš jos neišvažiavo;
 • praėjus 24 valandoms po paskutinės suplanuotos operacijos, jei transporto priemonė nepateko į paskutinę operacijos zoną.

Krovinio stebėjimo galimybės dėka krovinio siuntėjas turi prieigą prie naujausios informacijos apie tai, kas vyksta su kroviniu, o tai leidžia greitai reaguoti į susidarusią situaciją.


Ar ši medžiaga buvo naudinga?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)