TfS Monitoringas

Atnaujinta 18/10/21 paviešinta Ania

Transporto priemonių monitoringas jau tapo norma. Informacija apie tai, kada tiksliai prekės bus pristatytos į iškrovimo vietą, gali būti labai svarbi krovinio siuntėjui. Todėl naujojoje „Trans.eu“ platformoje yra modulis, leidžiantis paprašyti partnerio atlikti stebėjimo užduotį.

Kaip užsakovas iš savo partnerių galite reikalauti stebėjimo ir tiesiogiai iš platformos patikrinti, kas vyksta maršrute.

Kaip sukurti stebėjimo užduotį

Yra 3 galimybės.

 1. Stebėjimo užduotį galima sukurti rankiniu būdu:
 • kairėje pasirinkite modulį "Krovinių Telematika"
 • spustelėkite žalią mygtuką „Sukurti naują“
 • užpildykite formą
 • naudodamiesi žaliu mygtuku „Sukurti užduotį“, nusiųskite jį Vežėjui ir laukite jo atsakymo

 1. Monitoringo užduotis kaip reikalavimas užsakyme
 • kairėje pasirinkite modulį "Krovinių Telematika"
 • jei krovinio pasiūlymas jūsų partnerio buvo priimtas tiesiogiai platformoje, stebėjimo užsakymas bus sukurtas automatiškai. Jį rasite skirtuke „Aktyvūs“
 • užpildykite duomenis pagal užsakymą ir platformoje pasirinkite „Stebėjimo pareiga“
 • spustelėkite žalią mygtuką „Siųsti patvirtinimui“ ir palaukite, kol Vežėjas pateiks atsakymą (Vežėjui priėmus užsakymą jis automatiškai priima stebėjimo užduotį)

 1. Stebėsenos užduotis priėmus krovinį
 • kairėje pasirinkite modulį "Krovinių Telematika"
 • pasirinkite skirtuką Nauji
 • jei krovinys buvo priimtas, sąraše rasite naują užduotį - nusiųskite ją Vežėjui

 • kai stebėjimo užduotis išsiunčiama Vežėjui, jos būsena pasikeičia į „Laukiama atsakymo“

 • jei Vežėjas atmeta stebėjimo užduotį, ji bus perkelta į Archyvo skirtuką su būsena Atmesta. Spustelėję užduočių eilutę, galite pamatyti priežastį, kurią nurodė Vežėjas

 • Būsena „Parengta atlikti“ reiškia, kad jūsų Vežėjas priėmė stebėjimo užduotį ir užpildė reikiamus duomenis
 • Užduočių eilutėje galite pamatyti stebėjimo pradžios datą ir laiką

 • telematikos signalas iš su užduotimi susijusių įrenginių bus pasiekiamas likus 30 minučių iki jo pradžios (laikas nurodomas įmonės nustatymuose ir gali būti nustatytas kiekvienai stebėjimo užduočiai atskirai)
 • pasirinkę skirtuką Aktyvūs, pamatysite naują užduoties būseną: „Kelionė“

 • Norėdami pamatyti išsamią informaciją, spustelėkite užduočių eilutę

Informacija apie stebėjimo užduotį

Maršrute atsitikus kažkam, gausite įspėjimą, kuriame bus aprašytas įvykis, taip pat informacija apie numatomą vėlavimą. Išsamų įvykių sąrašą galima stebėti naujame lange. Joje pateikiama informacija apie kiekvieną su vežimu susijusią veiklą.

 • perspėjime pateikiamas įvykio aprašymas, taip pat informacija apie vairuotojo numatomą vėlavimą 

 • nurodytą perspėjimą galima pažymėti kaip perskaitytą

Naudodamasis programa vairuotojas gali patvirtinti:

 • atvykimas į pakrovimo ir iškrovimo vietą - kartu su pranešimu apie atliktą užduotį gausite informaciją apie pranešimo laiką ir vietos, iš kurios buvo išsiųsta ataskaita, vietą

 • atlikus užduotį, jos būsena pasikeičia į Baigta ir ji perkeliama į skirtuką Archyvas

Signalas išsijungia kai transporto priemonė įvažiuoja į iškrovimo vietą ir:

 • Išvažiavus iš paskutinės operacijos zonos;
 • Praėjus 30 minučių nuo įvažiavimo į paskutinę operacijų zoną, jei transporto priemonė iš jos neišvažiavo;
 • Jei transporto priemonė nepateko į paskutinę operacijos zoną, praėjus 24 valandoms po planuojamos paskutinės operacijos.

Krovinio stebėjimo galimybės dėka, Jūsų krovinio siuntėjas turi greitą prieigą prie naujausios informacijos apie tai kas vyksta su kroviniu.


Ar ši medžiaga buvo naudinga?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)