TfF Monitoringas

Atnaujinta 12/2/24 paviešinta Ania

Transporto priemonių monitoringas jau tampa standartu. Monitoringas ne tik suteikia galimybę labiau kontroliuoti transporto priemonę ir jos vairuotoją, bet ir gerina bendradarbiavimą su partneriu. Todėl naujojoje Trans.eu Platformoje atsirado modulis, leidžiantis Jūsų partneriams efektyviai keistis informacija apie Jūsų krofinius gabenančias transporto priemones.

Platformos pagalba, Jūsų krovinio siuntėjas gali paprašyti jūsų atlikti krovinio stebėjimą, kad galėtumėte nuolat stebėti krovinių judėjimo maršrutą. Jis taip pat išsiųs stebėjimo užduotį vežėjui.

Atminkite, kad norėdami visiškai išnaudoti Monitoringo modulio teikiamas galimybes, turėtumėte:

- pateikti išsamią informaciją apie savo transporto priemonių parką.
- sukurti paskyras vairuotojams.
- įdiegti programėlę "TransTask" vairuotojų mobiliuosiuose telefonuose. ite „TransTask“ programą vairuotojų mobiliuosiuose telefonuose.
 1. Pasirinkite modulį Krovinių telematika (ekspeditorius) ir atidarykite skirtuką Nauji.

 1. Susipažinkite su užduoties informacija ir nuspręskite ar priimti arba atmesti ją.

Norėdami atmesti užduotį, nurodykite užsakovui šio sprendimo priežastis.

Užduotis bus perkelta į skirtuką Archyvas ir jūsų partneris gaus Jūsų atsakymą.

Priimkite užduotį ir nurodykite kaip tai atliksite.

Jūs turite 3 galimybes:

 • priskirkite esamą monitoringo užduotį, jei sąlygos jums tinka ir jūs, kaip ekspeditorius, atliksite iš krovinio siuntėjo gautą monitoringo užduotį. Vairuotojas bus informuotas apie būtinybę atlikti papildomas operacijas.
Atminkite, kad periodas tarp skirtingų užduočių turi būti toks, kad leistu jas įgyvendinti kartu.

 • sukurkite naują užduotį, pasirinkite kitą įmonę, kuri atliks užduotį jūsų vardu. Ši įmonė taip pat turėtų patvirtinti šią užduotį.
 • priskirkite transporto priemonę bei priskirkite vairuotojus

 1. Užpildykite reikiamą informaciją ir patvirtinkite, kad priimate užduotį.

 • pasirinkę mobiliosios telematikos parinktį, iš sąrašo pasirinkite jos tiekėją, prisijunkite ir pasirinkite transporto priemonę.
 • Jei sąraše nėra jūsų naudojamos telematikos, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.

Telematikos signalas iš su užduotimi susijusių įrenginių bus pasiekiamas likus 30 minučių iki jo įgyvendinimo.

Nuo šiol užsakovas gaus priėjimą prie visos informacijos apie transporto būsenas ir transporto priemonės buvimo vietą.

Maršrute įvykus neplanuotam įvykiui, vairuotojas gali informuoti apie tai vežėją naudodamasis „TransTask“ programėle. Jūs gausite pranešimą su trumpu įvykio aprašymu ir informacija apie numatomą vėlavimą. Duotą pranešimą taip pat galima ir nutildyti.

Naudodamasis programėle vairuotojas patvirtina atvykymą į iškrovimo vietą taip užbaigdamas užduotį. Stebėjimo būsena pasikeičia į Baigta.

Kaip sukurti monitoringo užduotį?

Pasirinkite modulį Krovinių telematika (ekspeditorius) ir atidarykite skirtuką Nauji.

Priėmus užsakymą, savo sąraše rasite naują užduotį, kurią galėsite išsiųsti Vežėjui. Priėmęs monitoringo užduotį, jam reikės užpildyti informaciją apie krovinį. Nuo šio momento jus būsite informuojamas apie tai, kas vyksta su jūsų kroviniu.

Monitoringo modulio skirtuke Aktyvūs rasite informaciją apie užduoties eigą. Monitoringas prasidės 30 minučių prieš pakrovimą.

Monitoringo principai Trans.eu Platformoje

Maršrute atsitikus netikėtam įvykiui, gausite pranešimą, kuriame bus informacija apie įvykį, taip pat informacija apie numatomą vėlavimą. Išsamų įvykių sąrašą galima stebėti naujame lange. Jame pateikiama informacija apie kiekvieną su vežimu susijusią veiklą.

Monitoringo signalas išsijungia kai transporto priemonė įvažiuoja į iškrovimo vietą ir:

 • praėjus 30 minučių nuo įvažiavimo į paskutinę operacijų zoną, jei transporto priemonė iš jos neišvažiavo;
 • jei transporto priemonė nepateko į paskutinę operacijos zoną, praėjus 24 valandoms po planuojamos paskutinės operacijos.
 • išvažiavus iš paskutinės operacijos zonos;

Dėka krovinių monitoringo galimybės jūsų krovinių siuntėjas visada turi prieigą prie informacijos apie tai, kas vyksta su kroviniu. Jums taip pat bus pranešta apie visus galimus vėlavimus.

Papildomai

Jei esate siuntėjas - perskaitykite šį straipsnį

Jei elgiatės kaip vežėjas, perskaitykite šį straipsnį


Ar ši medžiaga buvo naudinga?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)