Yeni Gezinme

Updated 27/11/20 by Szczepan

Trans.eu Platformu menüsünde gezinme yöntemini optimize ettik. Yan menüyü geri çekerek / genişleterek çalışma alanını artırmak / azaltmak mümkündür. Bu işlev, platform görünümünü kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlar.

Ekranın sol ana köşesinde, ürün türünün tam adı yerine, belirtilen ürün satırını ve menü düğmesini gösteren renk görünür.

Ürün tiplerine karşılık gelen renkler:
Mavi - Trans for Carriers - Taşıyıcılar için
Turuncu - Trans for Forwarders - Forwarder'lar için
Yeşil - Trans for Shippers - Göndericiler için

Menü düğmesinin yardımıyla yan menüyü çıkarabilir veya gizleyebilirsiniz. Yan menüyü gizlemek, ekrandaki çalışma alanını artırmanıza olanak tanır (mesaj pencereleri ve siparişleri önizlemek için daha fazla alan)

  • Menü çıkarıldığında, önceki tüm menü işlevleri kenar çubuğunda bulunur.
  • Gizli menü durumunda, ana işlevlere üst çubuktan erişilebilir. Diğer sekmesinde, belirli bir ürün grubu için sağlanan diğer işlevler kullanılabilir.

Yeni platform kullanıcıları için, yan menü varsayılan olarak gizli durumuna ayarlanmıştır. Daha sonra kullanıcının tercihleri hatırlanır.


How did we do?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)