Pevné nastavenie ceny/sadzby trasy

Aktualizované 16/2/23 uverejnené Ania

Z tohto článku sa dozviete, ako:

  • povoliť/zakázať vyjednávanie o cene s dopravcom
  • stanoviť variabilnú cenu pre každú prepravu
  • vytvorte tabuľku cien paliet

Povoliť/zakázať vyjednávanie o cene s dopravcom

Cenové dojednania je možné upraviť pri pridávaní dopravcu na trasu (nového alebo existujúceho). Môžete to urobiť pri vytváraní novej pevnej trasy alebo návštevou existujúcej trasy.

Vyberte trasu a kliknite na tlačidlo Pridať dopravcu.

Vo formulári na pridanie dopravcu najskôr vyberte spoločnosti, ktorým chcete poslať návrh zmluvných podmienok. Následne v časti Cena/sadzba nastavte najvhodnejšiu cenu za prepravu.

Vyberte možnosť Cena, potom zadajte sumu a nastavte príslušnú menu.

Povoľte vyjednávanie o cene s dopravcom, aby vám mohol posielať cenové ponuky.

Vedeli ste?
Ak nie je podaný návrh na pevnú cenu trasy, automaticky sa aktivuje možnosť dohodnúť cenu s dopravcom. Nedostatok špecifikovanej ceny automaticky spustí cenové rokovania s vašimi dodávateľmi

Nastavte cenový rozsah paliet

Ak si vo formulári vytvorenia pevnej trasy zvolíte typ nákladu: paleta, môžete vo formulári pridať prepravcu k trase nastaviť mriežku cien paliet. Túto možnosť použite na vytvorenie flexibilnejšej zmluvy s pevnou trasou.

  1. V časti Cena/sadzba vyberte cenový rozsah paliet.
  2. Ďalej sa rozhodnite, či chcete nastaviť cenu za paletový rozsah alebo jednotkovú sadzbu.
  3. Potom vytvorte rozsahy pre počet paliet a navrhnite príslušné množstvá pre rozsah.
  4. Tu môžete tiež povoliť alebo zakázať vyjednávanie o cene s dopravcom.

Nevidíte tabuľku cien paliet? Pri vytváraní pevnej trasy sa uistite, že ste vybrali typ nákladu: paleta.

Automatické prijímanie nákladu po čase

Ak často spolupracujete s dopravcom a dôverujete mu, môžete po čase navrhnúť zmluvné podmienky s automatickým akceptovaním nákladu.

Po zvolení tejto možnosti a zverejnení prepravného podľa uvedenej zmluvy, ak dopravca ponuku neodmietne, systém ju v mene dopravcu po uplynutí uvedeného času automaticky prijme.

Povoľte automatické prijímanie nákladu po určitom čase a nastavte čas, počas ktorého má dopravca odmietnuť ponuku.

Túto možnosť použite, ak ste si istý, že dopravca má záujem o vaše ponuky pevných trás a radšej by si nenechal ujsť žiadnu z publikácií.

Rôzne ceny/sadzby v rámci tej istej pevnej trasy

V rámci jednej pevnej trasy môžete posielať rôzne cenové ponuky rôznym dopravcom. Pre takýchto dopravcov/skupiny dopravcov stačí vyplniť osobitný formulár obchodných podmienok.

V zobrazení podrobností o pevnej trase kliknite na tlačidlo Pridať dopravcu a potom znova vyplňte formulár podmienok pevnej trasy.

V zozname dopravcov, ktorým ste poslali ponuku, v stĺpci Aktuálna cena uvidíte prehľad sadzieb, najmä:

  1. mena znamená, že ste neuviedli cenu a prvý návrh môže poskytnúť prepravca
  2. mena za kilometer (napr. EUR/km) znamená kilometrovú sadzbu
  3. Cenová tabuľka znamená, že tomuto prepravcovi bola odoslaná paletová cenová tabuľka. Kliknutím na symbol „i“ zobrazíte podrobnosti cenovej tabuľky


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)